‘Zelfkennis is een belangrijk aspect voor leiderschap’

Wie zich als manager wil ontwikkelen, moet overzicht hebben van de bedrijfskundige velden. Maar minstens zo belangrijk is het persoonlijke aspect. ‘Want wie wil schakelen met de inhoudelijke specialisten, moet ook naar zichzelf kijken. Zelfkennis is een belangrijk aspect voor leiderschap’, betoogt Henk van der Honing, kerndocent van de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap.

‘Er zijn in de maatschappij fundamentele veranderingen gaande die van invloed zijn op alle organisaties. We laten de vertrouwde traditionele gemeenschappen, waarin alle antwoorden op alle vragen te vinden zijn, achter ons.’ Van der Honing gaat verder. ‘We zoeken naar andere vormen van betekenisvolle netwerken, verbanden en groepen. En dit speelt zich niet enkel in de familie of de organisatie af. Oplossingen worden overal en nergens gevonden. Het bezitten van kennis wordt minder belangrijk dan het vinden van toegang tot die kennis. Of mensen daarin mee kunnen gaan, heeft mede met persoonlijkheid te maken. Het vermogen om verbindingen leggen wordt belangrijker,’ meent Van der Honing.

‘En daar kan de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap bij helpen,’ stelt hij duidelijk. ‘Want wanneer je je terugtrekt op je eigen eiland, dan red je het niet meer. Met deelname aan de leergang neem je kennis van ‘andere eilanden’. Hierdoor wordt je een betere gesprekspartner en kun je met meer gemak verbindingen leggen. En dat is wat mij betreft heel erg van deze tijd. Alles is immers niet meer maakbaar, door het vast te leggen in functies en procedures. De leergang biedt de bijzondere combinatie van kennis en persoonlijke ontwikkeling. Kennis dus, van de diverse bedrijfskundige aspecten, maar ook zelfkennis voor de deelnemers.’

Waar veel managers de menselijke factor in organisaties als ‘zacht’ zien, stelt Van der Honing dat deze factor juist het verschil maakt. ‘Natuurlijk, het is minder tastbaar dan een logistiek systeem, een balansrekening of marketingplan. Daardoor maken veel mensen de fout om dit vaak wat ontastbare onderwerp te mijden. Maar juist in deze tijd bepalen inspiratie, persoonlijk leiderschap en motivatie of een organisatie al dan niet succesvol is. Het is in feite dé keiharde factor in een onderneming.’

Er zijn voorbeelden van deelnemers die in hun organisatie veranderingen doorvoerden die aanvankelijk niet op hun terrein lagen. ‘Een zorgmanager kwam door zijn nieuwe inzichten op het gebied van logistiek in discussie met de verantwoordelijke manager. Hieruit kwam de conclusie dat sommige processen efficiënter konden. Er werd een projectteam opgericht en uiteindelijk was het resultaat voor de klant dat de wachttijden korter werden.’

‘Soms pakken deelnemers iets op van financiën, soms van logistiek of bijvoorbeeld marketing. De mate waarin de vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt verschilt. Implementatie en organisatieverandering zijn dan ook geen eis in de leergang, daarvoor hebben we onze MBA, die deelnemers in één jaar kunnen afronden als ze het diploma Bedrijfskunde en Leiderschap op zak hebben. Maar we zien het wel met plezier gebeuren. En natuurlijk zijn er ook deelnemers die alleen al door het opdoen van kennis beter gaan functioneren. Zo heeft iedereen verschillende doelen waaraan we tegemoet komen.’

Terug naar nieuwsoverzicht

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.