Filosofie in Organisaties

Al drie edities onderweg en een vierde op komst: onze academische leergang, Organisatie Zingeving en Ethiek, over filosofie met filosoof René ten Bos als kerndocent. De leergang waarin u kennismaakt met filosofie om het te kunnen gebruiken waar het voor bedoeld is: vragen stellen bij antwoorden. Deze vierde editie start in oktober onder een nieuwe naam: Filosofie in Organisaties. Waarom we hebben gekozen voor een nieuwe naam? Het antwoord op die vraag ligt besloten in wat er in de leergang gebeurt. Laten we daar eens naar kijken.

Voor de afronding van de leergang brengen deelnemers theoretische kennis en hun eigen praktijk samen in hun visiedocument. Bij elk examen worden deze documenten besproken. Zelfs voor een doorgewinterde filosoof en organisatiekundige als René ten Bos leidt dit keer op keer tot verrassende inzichten. Een voorbeeld: bij het laatste examen werd een essay over beleidsbepaling van gezondheidszorg binnen een academisch ziekenhuis besproken. Deze beleidsbepaling wordt gebaseerd op wat er medisch-technisch mogelijk is. De vraag die in dit essay gesteld werd: “Staat in een medisch-technisch geleid beleid het belang van de patiënt voorop?”

Een dergelijk visiedocument vat heel mooi samen wat we beogen met onze opleidingen: reflectie op de praktijk door vakoverstijgende inzichten. En in dit geval draagt de filosofie er aan bij om opnieuw te kijken naar je dagelijkse werkcontext en er fundamentele vragen bij te stellen: is wat we nu doen (volgens beleid) gericht op onze doelstelling (zorg voor de patiënt)?

Multidisciplinaire benadering

Omdat we in deze leergang ‘multidisciplinair’ te werk gaan, is er ruimte voor inzichten die tot veranderingen kunnen leiden. Bijvoorbeeld in de vorm van aanbevelingen. De kern van het visiedocument wordt echter gevormd door het vermogen om vragen te stellen bij antwoorden, om verder te denken. Dat leidt ertoe dat u dilemma’s beter het hoofd kunt bieden. Antwoorden zijn lang niet altijd te geven, maar u moet wel beslissingen nemen. Filosofie geeft u daartoe nieuwe inzichten. Daarom past de term ‘Filosofie’ beter bij de inhoud van de leergang dan ‘Ethiek’. Filosofie gaat ook over goede argumentatie, over bureaucratie, over aannames over geluk en zingeving, over de waarde van geld, over zogenaamde hyperobjecten zoals de crisis of de opwarming van de aarde. Het programma en de deelnemers zorgen er vervolgens voor dat al die elementen gekoppeld worden aan uw eigen werkcontext. En dat maakt de grote vragen relevanter en meer nabij dan alumni ooit vermoedden.

Met deze naamsverandering hebben we de inhoud niet zozeer aangepast, die blijft onverminderd relevant en uitdagend. Door de leergang Filosofie in Organisaties te noemen, sluiten we beter aan bij wat er in de leergang gebeurt. Wilt u hier meer informatie over? Vraag dan hier de brochure aan of neem contact op met uw studieadviseur, Janjaap Fleurke, via 088 556 10 52.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.