AOG - Er is geen veiligheidsvraagstuk dat je in je eentje kunt oplossen

George Middeldorp ‘Er is geen veiligheidsvraagstuk dat je in je eentje kunt oplossen’

Als strategisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt George Middeldorp voortdurend samen met andere ministeries en organisaties. In die rol is hij altijd bezig met om commitment te organiseren, de gemene deler te zoeken en steun te vinden voor een gezamenlijke aanpak. ‘Ik heb een regierol zonder daadwerkelijke macht en wilde leren hoe ik die rol effectiever zou kunnen invullen. De Masterclass Regievoering zonder macht bleek perfect aan te sluiten bij die behoefte.’

Vraagstukken die je niet in je eentje kan oplossen

‘Mijn werk heeft alles te maken met beleidsontwikkeling op de lange termijn met als doel Nederland veilig en weerbaar houden. Er is geen veiligheidsvraagstuk dat je in je eentje kunt oplossen: je moet het altijd samen doen: andere instanties, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur. Ik werk dus altijd met anderen samen. Het doel is steeds hetzelfde, maar de belangen verschillen en de ideeën over hoe je een vraagstuk aanpakt ook.’

Goede combinatie van theorie en praktijk

‘Tijdens deze masterclass heb ik nieuwe wetenschappelijke inzichten op het terrein van samenwerking en regievoering aangereikt gekregen en tegelijkertijd heb ik veel geleerd over mijn persoonlijke stijl. Ik zie nu beter welk gedrag ik vertoon en hoe ik bepaalde blokkades in de samenwerking kan overwinnen. Die combinatie van theorie en praktijk is me erg goed bevallen. Ook heb ik veel geleerd van de andere deelnemers. Hoewel we allemaal afkomstig zijn uit totaal verschillende organisaties, waren de dilemma’s waarmee we worstelen vaak voor de hele groep herkenbaar. Onze docent, Hans Licht, wist bovendien uitstekend de pijnpunten te benoemen en hield ons stuk voor stuk een spiegel voor. Ik heb hierdoor meer inzicht gekregen in mezelf maar ook in hoe anderen op mij reageren. Daar doe ik nu in de praktijk mijn voordeel mee.’

Benieuwd naar de masterclass Regievoering zonder Macht?

In de masterclass Regievoering zonder Macht kijken we naar de samenhang tussen de gezamenlijke opgave en de belangen en energie van het samenwerkingssysteem, de beïnvloedingsmogelijkheden in de relaties, de organisatie van het samenwerkingsverband, de communicatie en de besluitvormingsmogelijkheden.

Je gaat erover, maar je gaat er niet over

‘Bij Regievoering zonder macht hoort de gevleugelde zin “Je gaat erover, maar je gaat er niet over.” Je hebt verantwoordelijkheid, maar je hebt andere partijen nodig om je doel te bereiken. En daarbij komt dat je niet in een hiërarchische verhouding staat tot die partijen. Je moet steeds inschatten hoe de zaak ervoor staat en vervolgens switchen tussen verschillende beïnvloedingsstijlen. Al naar gelang de situatie, bekijk je of je meebeweegt, toegeeft, vasthoudt of juist het compromis kiest. Welke stijl je gebruikt hangt dus af van de context en hoe de anderen tegen een vraagstuk aankijken. En dan bij jezelf te rade gaan of je jouw punt explicieter moet maken of dat je het juist over een heel andere boeg moet gooien. Je blijft niet stilstaan om te kijken hoe anderen zich bewegen ten opzichte van jou, maar je blijft zelf voortdurend in beweging.’

Geen groot ego

‘Als programmanager en regisseur helpt het om niet een te groot ego te hebben, want dan blokkeer je de samenwerking. Je moet degenen met wie je samenwerkt het succes gunnen. Als de anderen het idee krijgen dat je iets doet alleen ter meerdere eer en glorie van jezelf, haken ze af. Je positie is daardoor best ingewikkeld. Je hebt een opdracht meegekregen, maar zeggen hoe het moet en morgen beginnen is er niet bij. Zeker in situaties waar de belangen verschillen en je het vertrouwen van anderen moet zien te winnen, heb je vaak een modererende rol en dat kost erg veel tijd. En soms krijg je dan te horen dat het te lang duurt. Dan moet je kunnen uit leggen dat het niet zinvol is om extra druk uit te oefenen. En soms is dat wel nodig, maar ligt dat niet in jouw macht. Dan moet er op een hoger niveau een besluit worden genomen voordat je verder kunt.’

Meervoudig kijken

‘Ik vond het nuttig om meervoudig te leren kijken, zoals Hans dat noemt. Je leert je te verplaatsen in een ander, je kijkt door hun bril. En daardoor snap je beter waarom ze een bepaalde positie innemen. We gebruikten hiervoor het ijsbergmodel: boven het water is alleen te zien hoe jij je gedraagt en wat jij doet. Onder de waterspiegel bevindt zich een veel groter gedeelte met al jouw drijfveren, waarden en normen. Je gedrag wordt bepaald door dat onderliggende deel in jezelf. In mijn geval is dat mijn inhoudelijke gedrevenheid om een doel te realiseren. Dat is goed om van jezelf te weten. Ik begrijp nu beter waarom ik nog wel eens voor de troepen uitloop. Anderen hebben dat veel minder. Die worden bijvoorbeeld meer gedreven door het proces, de weg naar het doel.’

Nieuwe inzichten in mijn bagage

‘Ik ben als programmamanager niet fundamenteel dingen anders gaan doen na de masterclass, maar het heeft me wel geholpen. Ik zie nu beter waar blokkades zitten en heb de tools gekregen om daarmee om te gaan. Als je met respect voor elkaars achterliggende belangen op zoek gaat naar wat je gezamenlijk deelt en naar wat iedereen drijft, dan ontstaat er een basis van vertrouwen. En dan kun je verder. In feite heeft de masterclass me inzichten gegeven die ik aan mijn bagage heb toegevoegd.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.