De vooruitgang voor zijn.

De paradox tussen control en vertrouwen

Leiderschap in Management Rob Vinke

Rob Vinke, kerndocent Leiderschap in Management

Wat is uw mensbeeld? Wil de mens van nature graag werken en is zij creatief? Of is de mens van nature lui en wil zij werk zoveel mogelijk vermijden? Vrijwel iedereen die leiding geeft in een organisatie of leiding ondergaat, heeft wel een mening over wat de juiste manier is om andere mensen aan te sturen. Onze overtuigingen en standpunten bepalen in hoge mate hoe effectief we daarin kunnen zijn als leidinggevende. Het is van belang om te onderkennen dat er meerdere goede denkmodellen zijn. Meerdere goede manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Uw waarheid is er daar één van.

Schakelen tussen tegenstrijdige waarheden

Omdat de werkelijkheid in organisaties vaak uit paradoxen bestaat, snelle veranderingen en complexe verbanden, is het van belang om als leidinggevende te kunnen schakelen tussen deze vaak tegenstrijdige waarheden. Maar als we alléén onze eigen waarheid zien en niet de keuzemogelijkheden die de andere waarheden aanreiken, dan verminderen we daarmee onze potentiële effectiviteit als leidinggevende. Daardoor wordt uw organisatie minder effectief. Hoe groter de zogenaamde gedragscomplexiteit van de leidinggevende, hoe beter de prestaties van de organisatie.

Liever ‘in control’ dan effectief

De effectiviteit van een organisatie begint bij de effectiviteit van de leidinggevende. Verandering en groei beginnen op het persoonlijke, individuele niveau. Verandering betekent vaak dat je de controle deels moet opgeven om effectief te kunnen zijn. Vrijwel iedere bewuste daad is er op gericht om controle te vergroten. Als we moeten kiezen tussen effectief zijn en de controle behouden, dan zijn we liever ineffectief en ‘in control’ dan dat we effectief zijn. We nemen de meest bizarre besluiten om die reden.

Angst voor verandering

Die angst voor verandering leidt op den duur tot stagnatie. We weten dat er veranderingen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de omgeving van de organisatie is veranderd, maar we zijn er bang voor en doen niets. We weten dat dit op den duur voor onszelf en onze omgeving zware, negatieve gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld het verlies van banen. Maar we durven de stap naar echte verandering toch niet te zetten.

Vertrouwen geeft meer rendement

Echter, we zitten in een tijdsgewricht van fundamentele verandering en een beweging van control naar vertrouwen lijkt noodzakelijk. Dat komt mooi uit want vertrouwen geeft meer rendement dan control. Uit een onderzoek onder ruim 200 leidinggevende blijkt namelijk dat 8 op de 10 gelooft dat een investering in vertrouwen meer economisch rendement geeft dan een investering in control. Bovendien sluit vertrouwen control niet uit. Het goede nieuws is dat vertrouwen er al is. Durven we te kiezen voor vertrouwen en kunnen we vertrouwen zo inzetten dat het control versterkt? Ik zie drie belangrijke instrumenten om vertrouwen te versterken: reflectie, dialoog en duidelijk zijn in wat je vastpakt. Zodat je weet wat je met vertrouwen kunt loslaten.

Dit blog is een bijdrage van drs. Rob Vinke, kerndocent van de opleiding Leiderschap in Management. Dinsdag 6 februari 2018 is het proefcollege. Meld u gratis aan!

Wilt u meer weten over de opleiding? Download de brochure.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.