Masters of Leadership 2022, lunch-editie

Spanningen in samenwerking duiden, delen en dienen

“Wonen is een luxe”, “Een zorginfarct dreigt”, “De kwaliteit van onderwijs daalt al twintig jaar.” En Nederland bungelt onderaan de klimaatlijstjes in Europa”.

Zomaar een greep uit de koppen die we dagelijks in de kranten kunnen lezen. Stuk voor stuk voorbeelden van zogenaamde wicked problems. Hun overeenkomst? Voor al deze opgaven geldt, dat we ze alleen kunnen aanpakken door samen te werken. Over de grenzen van de eigen organisatie of het eigen domein heen. Waar niet alleen een taak is weggelegd voor de overheid, maar wat om samenwerking vraagt met maatschappelijke partners, burgerinitiatieven, experts, ervaringsdeskundigen en private organisaties. Maar samenwerken gaat niet altijd vanzelf, het brengt spanningen met zich mee.

Tijdens deze speciale luncheditie van de Masters of Leadership onderzoeken we de morele dilemma’s die het samenwerken aan complexe opgaven met zich meebrengt. We gaan in op vragen als ‘Hoe komt het dat individuen en organisaties niet het goede doen, ondanks dat ze handelen binnen een geaccepteerd kader van juridische en morele regels?’ Maar ook: ‘Wie bepaalt wat het vraagstuk is? en ‘Hoe definieer je een gezamenlijke opgave als iedere partij vanuit zijn eigen belangen redeneert?’ Tijdens de Master of Leadership gaan wij over deze kwesties in gesprek met Dr. Ruben van Wendel de Joode en Dr. Wouter Kalf.

Praktische informatie

Datum: 25-11-2022
Locatie: Theetuin Brave Hendrik, Eemnes
Tijd: 10:00 - 14:00 uur
Thema: Spanningen in samenwerking
Voor wie: AOG Alumni en een introducé
Kosten: 25 euro per persoon

Sprekers

Dr. Ruben van Wendel de Joode managing partner bij adviesbureau Common Eye. Als organisatieadviseur, procesbegeleider en coach richt hij zich op het thema samenwerken. Samenwerken over de grenzen van een eigen team, afdeling of organisatie.

Met het toenemende belang van samenwerken ontstaat een nieuwe rol, de rol van ‘samenwerker’. Als samenwerker sta je in de frontlinie. Je vertegenwoordigt je eigen team en je bent cruciaal voor het succesvol aanpakken van complexe opgaven.

wouter kalfDr. Wouter Kalf – docent morele en politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij hecht groot belang aan kruisbestuiving tussen filosofie, wetenschap en de praktische toepassing van zijn vak en schrijft regelmatig over de ethiek als gereedschapskist.

Kun je je morele kompas verbeteren en daarmee betere beslissingen nemen, of is ethiek altijd puur een kwestie van jouw mening tegenover de mijne? Binnenkort verschijnt van zijn hand het boek Metaethiek: methode, theorieën en ontwikkelingen.

Na de Masters of Leadership

  • Ben je je bewust van de morele dilemma’s die het samenwerken aan grote vraagstukken met zich meebrengt;
  • Weet je welke eerste stappen je kunt zetten om de verschillende stakeholders te betrekken en te mobiliseren;
  • Ben je uit de waan van de dag gestapt om kennis en inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen, waarmee je jouw visie op samenwerkingsvraagstukken aan kunt scherpen.

Mis het niet en meld je aan!

Mis deze inspirerende lunchbijeenkomst op 25 november 2022 niet en meld je hier direct aan! Er is plaats voor tachtig deelnemers en vol = vol. -Update: helaas is aanmelden niet meer mogelijk, de bijeenkomst is vol