Corona update 14 oktober 2020: De vooruitgang voor zijn, ook nu

Corona update 14 oktober 2020

In navolging van de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. en onze berichtgeving eind september, blijven we onze opleidingen organiseren met als vertrekpunt kleinschalige, fysieke ontmoetingen in een veilige setting op locaties die ruim aan de RIVM maatstaven voldoen. Wij zullen bekijken hoe we vanuit dit vertrekpunt het beste de komende onderwijsmodules concreet kunnen gaan realiseren, vanzelfsprekend in nauw contact met onze deelnemers en docenten. Zo faciliteren we het samenzijn waar veel behoefte aan is, binnen de ruimte die wordt geboden.

Namens het opleidingsmanagement van AOG,

Annelieke Achterberg, Linda Maan en Jacco Strik

Corona update 30 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september jl. geven we hierbij een update over de invloed van de nieuwe gestelde overheidsmaatregelen op de onderwijsactiviteiten van AOG School of Management. Tijdens de persconferentie van 28 september jl. heeft de RIVM aangegeven dat alle onderwijsactiviteiten en trainingsactiviteiten doorgang kunnen blijven vinden*. Voor ons èn voor jullie een mooi bericht, omdat de geplande fysieke bijeenkomsten hiermee doorgang kunnen blijven vinden. Waarbij de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers altijd de hoogste prioriteit heeft. Als deelnemer kun je van AOG School of Management en van haar opleidingslocaties verwachten dat wij voor een veilige en gezonde omgeving zorgdragen en acteren binnen de richtlijnen van het RIVM. De afgelopen maanden hebben ons daarbij geleerd dat wij dit ook uitstekend kunnen waarborgen met onze partners, docenten en deelnemers. Graag nemen we jullie mee in de uitgangspunten die wij al hanteerden en welke wij hieraan toevoegen n.a.v. de verscherping van afgelopen maandag 28 september:

  • met al onze deelnemersgroepen volgen we de opgestelde basis richtlijnen van het RIVM;
  • alle deelnemers en docenten krijgen voorafgaand aan de module duidelijkheid over hoe de betreffende locatie waar wij samenkomen, invulling heeft gegeven aan de richtlijnen en wat dit van ons vraagt;
  • we komen enkel op locaties waarbij we er 100% van op aan kunnen dat zij alle regels in acht nemen en waarbij de ruimtes waarin wij werken voldoen aan de richtlijnen;
  • we mijden drukke locaties en komen alleen samen op plaatsen waarin we niet blootgesteld worden aan een verhoogd risico;
  • we dineren altijd op locatie met de eigen groep;
  • we vermijden reizen ‘tijdens’ de modules naar andere locaties of bedrijven;
  • we zoeken de buitenruimte bewust met regelmaat op voor ‘verfrissing’.

Vanuit het voorjaar weten we hoe we onze opleidingen veilig en impactvol kunnen organiseren. En wanneer de omstandigheden hier alsnog aanleiding toe geven, kunnen wij snel schakelen naar een blended vorm van onderwijs of naar een online classroom. Dit geeft ons het vertrouwen dat we de komende weken de leerreis goed kunnen blijven continueren. Als management school heeft onze meerwaarde altijd gelegen in de kracht van de betekenisvolle, kleinschalige ontmoeting. Vooral in een tijd als deze heeft het zijn meerwaarde laten zien om in een veilige omgeving bewust samen te kunnen komen. Mocht je vragen hebben dan verzoeken we je deze rechtstreeks te stellen aan de betrokken programmacoördinator of studieadviseur van de leergang of masterclass.

*In de richtlijnen van 28 september 2020 worden Onderwijs- en Trainingsinstituten hiertoe expliciet in de gelegenheid gesteld. (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven : uitzonderingen op de regels die binnen gelden).

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.