Talentontwikkeling en Human Resources

Employee Journey 2.0; Werven, selecteren, binden en ontwikkelen in het digitale tijdperk Van Strategie naar Tools Ik ben zelf nog van de generatie die is geschoold in het strategische gedachtegoed van McKinsey zoal neergelegd in ‘The War for Talent’ (1997) in geval van krapte op de arbeidsmarkt. Je past de organisatie en je arbeidsvoorwaardenpakket aan […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 03 augustus 2018

Evelien van der Geest werkt als Programmamanager Beleidsmedewerker Deventer Ziekenhuis en volgde bij AOG School of Management de leergang Persoonlijk Leiderschap in Transities. ‘Als programmamanager geef ik leiding aan een groot veranderingstraject. Zo’n verandertraject leiden kan persoonlijk echt zwaar zijn. Ik merkte dat de problemen, die er natuurlijk altijd zijn in een dergelijk traject, onder […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 26 juni 2018
Organisatie Zingeving en Ethiek

Al drie edities onderweg en een vierde op komst: onze academische leergang, Organisatie Zingeving en Ethiek, over filosofie met filosoof René ten Bos als kerndocent. De leergang waarin u kennismaakt met filosofie om het te kunnen gebruiken waar het voor bedoeld is: vragen stellen bij antwoorden. Deze vierde editie start in oktober onder een nieuwe naam: Filosofie in Organisaties. Waarom we hebben gekozen voor een nieuwe naam? Het antwoord op die vraag ligt besloten in wat er in de leergang gebeurt. Laten we daar eens naar kijken.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 24 juli 2015
AOG School of Management

Ooit waren de woningcorporaties enigszins schimmige instituten die je als huurder af en toe kon bellen als er een lekkage was of als het raamkozijn tochtte. Vaak kwamen dan vriendelijke manspersonen met grote gereedschapskisten en ze dronken een bak koffie of rookten een sigaret met de vrouw des huizes alvorens ze de klus klaarden. De wereld was nog rustig en overzichtelijk.

Lees meer
Door: René ten Bos op 17 september 2014
AOG School of Management

De economie staat onder druk, niet alleen als wetenschap, maar ook als alledaagse praktijk. Als wetenschap krijgt de economie kritiek omdat zij een onduidelijke empirie heeft, slecht zou zijn in het voorspellen van crises, te wiskundig is geworden om de burgers nog aan te spreken en, last but not least, uitgaat van onhoudbare vooronderstellingen over menselijk gedrag. Als praktisch systeem staat zij onder druk, omdat er steeds meer vragen worden gesteld over de instituten die het kapitalisme draaiende moeten houden. Deze vragen rijzen niet alleen over het concrete gedrag van bepaalde ondernemingen en hun managers, maar ook over de nog veel minder doorzichtige ontwikkelingen op financiële markten.

Lees meer
Door: René ten Bos op 27 augustus 2014
AOG School of Management

Wat hebben olie- en gaswinning, mijnbouw en de handel in edelmetalen met de hedendaagse voetballerij van doen? Op het eerste gezicht niet veel, maar wie een blik werpt op de websites van sommige investeringsmaatschappijen leert al snel dat de belangstelling voor de ‘klassieke’ grondstoffen van de kapitalistische industrie opvallend vaak gepaard gaat aan een even grote belangstelling voor voetbaltalent. Op zich is dat niet verbazingwekkend.

Lees meer
Door: René ten Bos op 20 augustus 2014
AOG School of Management

Uit de website van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), dat ooit op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werd opgericht, blijkt dat men er goed heeft nagedacht over integriteit. We lezen er namelijk dat de geleerden het niet eens zijn over de vraag wat dit concept precies betekent. Daarom ziet men er vanaf de meest voor de hand liggende vraag – wat is integriteit eigenlijk? – te beantwoorden.

Lees meer
Door: René ten Bos op 17 augustus 2014

Onze klanten beoordelen ons met een

op basis van 167 beoordelingen
8.2
10
op basis van 167 beoordelingen