Innovatie, Marketing en Ondernemerschap

Jarenlang waren we dolblij met de mogelijkheden van het wereldwijde web, maar is het geworden wat we ervan hadden verwacht, vraagt kerndocent Leiderschap bij Digitale Transformaties Marco Derksen zich af. “Hoogleraar Jan van Dijk was al in de jaren negentig heel kritisch op de digitale ontwikkelingen en noemde toen al de risico’s waar we vandaag mee te maken hebben. Internet is niet kapot, maar heeft wel te kampen met een ernstige weeffout. De vraag is nu: hoe gaan we die fout fiksen?”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 maart 2019
AOG School of Management

Digitale ontwikkelingen lijken sneller te gaan dan voorheen. En dat is ook zo, technologie ontwikkeld zich bijna exponentieel. Tijdens het evenement Destination Future werd dit eens te meer duidelijk. Big data zorgt voor ongekende mogelijkheden in analytics. Algoritmen meten ons gedrag en doen gepersonaliseerde voorstellen. Slimme technologie beïnvloed ons en wij zijn ook nog eens heel beïnvloedbaar. Tegelijk dienen we rekening te houden met privacy-vraagstukken en ethische kwesties. Dit alles was onderwerp van gesprek tijdens het jaarlijkse evenement van AOG School of Management: Destination Future – Het alwetende algoritme.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 20 juni 2017
AOG School of Management

De nieuwsbrief van mei is verstuurd, met als onderwerp: Verder denken over mogelijkheden en kansen van Big Data. Het op grote schaal verzamelen, opslaan en analyseren van informatie opent veel nieuwe deuren en mogelijkheden. Maar het zet ook vraagtekens. We gaan hierover graag met u in gesprek tijdens het evenement Destination Future op donderdag 15 juni of […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 30 mei 2017
AOG School of Management

Big data in de zorg, om welke uitdagingen gaat het eigenlijk? Gezondheid en welzijn staan bovenaan in ons maatschappelijke wensenlijstje. Wij hebben de afgelopen decennia steeds meer zicht gekregen op belang en mogelijkheden van informatiesystemen en gegevens, maar blijft méér ook béter? Hoever brengt ons ‘meer van hetzelfde’ bij behandeling van patiënten en zorg voor ouderen? Biedt meer data uitzicht op betere diagnoses? Waar botsen geavanceerd medisch onderzoek en persoonsgerichte patiëntenzorg met onze behoefte aan privacy en veiligheid? Groeisectoren zoals gezondheid en welzijn vragen om een genuanceerde herbezinning op de gangbare informatiestrategieën. Lees het blog van Jan Grijpink.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 15 november 2016
Prof. dr. Ronald Stolk & mr. Marie-José Bonthuis

De tijd van de onleesbare doktersbriefjes en de met de hand ingevulde statusoverzichten is definitief voorbij. In de zorg gaat bijna alles digitaal. Het verzamelen, opslaan en beheren van zorgdata kent een exponentiële groei. De digitale revolutie in de zorg dendert voort en leidt tot mooie onderzoeksresultaten. Toch zijn er ook zorgen: hoe veilig zijn deze data? Kunnen patiënten rekenen op respect voor hun privacy? Meer kennis over big data en een groter verantwoordelijkheidsbesef zijn essentieel in de zorg vinden kerndocenten Ronald Stolk en Marie-José Bonthuis. Volgend voorjaar gaat hun leergang Big Data in de Zorg bij AOG School of Management van start.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 13 oktober 2016

Kenmerkend voor ontwikkelingen als ‘Big data’ en het ‘Internet of Things’ is dat gegevens lang niet meer altijd worden verzameld als bijproduct van een doel. Onder invloed van digitalisering verspreidt informatie zich nog meer. Gegevens worden door vele partijen gebruikt en bewerkt voor zeer verschillende taken en doelstellingen. Lees de column van Marie-José Bonthuis, een van de kerndocenten van de leergang Big Data in de Zorg.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 20 juni 2016

In 1964 werkten twee wetenschappers van Bell Labs in New Jersey (oostkust USA) aan een hoornantenne. Arno Penzias en Robert Woodrow Wilson probeerden met deze antenne signalen op te vangen van een echo-ballon in de atmosfeer. Klinkt simpel he? (Dankzij dit pionierswerk hebben wij nu werkende mobiele telefoons etc.) Ze hadden alleen één probleem: ruis. Waar ze de antenne ook op richtten en of het nou dag of nacht was, ze hadden last van een hardnekkige ruis. Ze hadden alle elektronica nagelopen en zelfs de vogelpoep uit de antenne gepoetst maar de ruis bleef. Ze waren ten einde raad. Lees het blog van Egge van der Poel, docent Leiderschap bij Digitale Transformaties.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 31 mei 2016

Onze klanten beoordelen ons met een

op basis van 168 beoordelingen
8,2
10
op basis van 168 beoordelingen