Wendbaarheid in Innovatie en Verandering

Ontketen een collectief leerproces door het ophalen van verhalen

Leiden de ingezette veranderprocessen in uw organisatie niet echt tot duurzame transities? Komt vernieuwing of innovatie in uw organisatie moeizaam van de grond? Ziet u collega’s regelmatig teruggrijpen op het oude en neemt de roep om betekenisgeving, een nieuw gezamenlijk verhaal toe? Het schrijven van een leergeschiedenis stelt u in staat de unieke kennis en vaardigheden in uw  organisatie naar boven te halen, maar ook de blinde vlekken bloot te leggen, zodat nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Hiermee geeft u het lerend vermogen uw organisatie een enorme impuls. Uw organisatie wordt wendbaarder en is daardoor toekomstbestendig georganiseerd.