Masterclass Betekenisvol Ondernemen

Een bedrijf besturen gedreven vanuit een positieve maatschappelijke impact

Je realiseert je dat betekenis de nieuwe aanjager is van economische ontwikkeling. Je ziet dat de zakelijke waarde van bedrijven steeds meer wordt bepaald door hun maatschappelijke waarde. Maatschappelijke vooruitgang is het nieuwe business beginsel. Wie niet van betekenis is voor zijn medewerkers, klanten en andere stakeholders zal van het speelveld verdwijnen. Private bedrijven komen niet meer weg met hun monomane focus op financiële winst. Publieke organisaties kunnen zich niet langer, onder het mom van zelfredzaamheid en participatie, onttrekken aan hun maatschappelijke taak en moeten ondernemender worden. Maar hoe transformeer je een financieel gedreven bedrijf naar een purpose driven organisatie?