De vooruitgang voor zijn.

Wendbaarheid in Innovatie en Verandering

Leiden de ingezette veranderprocessen in uw organisatie niet echt tot duurzame transities? Komt vernieuwing of innovatie in uw organisatie moeizaam van de grond? Ziet u collega’s regelmatig teruggrijpen op het oude en neemt de roep om betekenisgeving, een nieuw gezamenlijk verhaal toe? Het schrijven van een leergeschiedenis stelt u in staat de unieke kennis en vaardigheden in uw  organisatie naar boven te halen, maar ook de blinde vlekken bloot te leggen, zodat nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Hiermee geeft u het lerend vermogen uw organisatie een enorme impuls. Uw organisatie wordt wendbaarder en is daardoor toekomstbestendig georganiseerd.

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: 3 maanden
Locatie: Centraal in Nederland
Start: 13 april 2022
Investering: € 3.350 Hoe te financieren?

Voor wie

Het korte programma Wendbaarheid in Innovatie en Verandering is onmisbaar voor ervaren managers, professionals en adviseurs die betrokken zijn bij veranderprocessen, innovatie- en ontwikkeltrajecten. U wilt het lerend vermogen van uw organisatie een impuls geven, om te kunnen omgaan met de complexiteit van (toekomstige) vraagstukken.

In het kort

Om succesvol te zijn, is wendbaarheid steeds meer de norm geworden in het benutten van mogelijkheden die zich voordoen in de omgeving. Het vraagt ook van organisaties dat ze veerkrachtig kunnen omgaan met de impact van (disruptieve) veranderingen. Organisaties die zich focussen op het ontwikkelen van hun lerend vermogen, zijn niet langer bezig om de toekomst te proberen te voorspellen, maar om te leren hoe met de toegenomen complexiteit om te gaan.

Geef het lerend vermogen van uw organisatie een impuls
Het schrijven van de leergeschiedenis vormt een impuls voor het lerend vermogen van uw organisatie: het vertrekpunt voor een gezamenlijk leerproces. Vaak is in organisaties veel zogenaamde impliciete kennis aanwezig ‘in de hoofden en het handelen’ van verschillende mensen. Door het verhaal van de organisatie te schrijven, zoals dat wordt verteld door de mensen die daar  werken, wordt deze kennis naar boven gehaald. Het kan breder binnen de organisatie worden gedeeld. Ook worden systeemfouten, leerstoornissen, blinde vlekken en onbedoelde gevolgen blootgelegd.

Ontwikkel een toekomstbestendige organisatie
In het korte programma Wendbaarheid in Innovatie en Verandering leert u de leergeschiedenis voor een organisatie schrijven. Want: organisaties kunnen alleen duurzaam veranderen of innoveren als ze reflecteren op hun verleden. Juist van het verleden kunnen we leren hoe we met de complexiteit van morgen om moeten gaan, er ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven en daarmee is uw organisatie juist toekomstbestendig georganiseerd.

Na de opleiding Wendbaarheid in Innovatie en Verandering

 • heeft u kennis van de elementaire organisatiesociologie, het concept van de ‘lerende organisatie’ en storytelling;
 • kunt u specifieke kennis en vaardigheden uit de organisatie naar boven halen, maar ook de blinde vlekken en onbedoelde effecten in het systeem signaleren;
 • ontwikkelt u scenario’s voor een (nieuw) gezamenlijk verhaal, dat het vertrekpunt vormt voor de interne dialoog en een collectief leerproces;
 • heeft u inzicht in de functie van verhalen in organisaties en verstaat de kunst om met verhalen te leiden: narratief management.
 • heeft u kritische leervragen en concrete adviezen voor organisatieverandering of innovatieprocessen.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Rik Peters

Rik Peters werkt als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen aan de faculteit Letteren. Zijn expertise is leergeschiedenis en retorica. Tot 2008 werkte Rik als consultant, trainer en discussieleider bij tal van organisaties in zowel de publieke als private sfeer.

Het programma

Het korte programma Wendbaarheid in Innovatie en Verandering beslaat drie en halve dag. De eerste twee dagdelen zijn met een tussenovernachting. De twee andere modules zijn losse dagen, waarvan de derde dag een verdiepingsdag is waarin u met de nieuw verworven inzichten, kennis en vaardigheden de leergeschiedenis voor uw organisatie presenteert.

 1. Het verhaal als vertrekpunt voor een gezamenlijk leerproces

  13 april 2022*
  U krijgt kennis aangereikt van de organisatiesociologie, het concept ‘lerende organisatie’ en de functie van verhalen in organisaties. Er is speciale aandacht voor de rol van het verleden in organisaties en de leergeschiedenis.

 2. Waarom doen we wat we doen?

  19 mei 2022*
  De tweede module zal vooral in het teken staan van het analyseren van verschillende bronnen. Naast de selectie van geschreven bronnen wordt expliciet aandacht besteed aan interviewtechnieken. Dit om niet alleen de opvattingen van de geïnterviewden op te halen, maar ook zicht te krijgen op het handelen en de onderliggende overwegingen. Door interviews af te nemen voelt men zich gehoord én het stelt u in staat de verschillende verhalen te valideren.

 3. Een toekomstbestendig verhaal voor uw organisatie

  16 juni 2022*
  In de leergeschiedenis tekent u het verhaal van uw organisatie op door de verschillende feiten, meningen en percepties naast elkaar te leggen. Vanuit de analyse en aan de hand van de citaten uit de interviews stelt u de kritische leervragen op voor uw organisatie en formuleert u adviezen voor de toekomst. Dit vormt de basis voor de dialoog hoe te leren omgaan met de toegenomen complexiteit van vraagstukken.

*Data zijn onder voorbehoud

 

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 3.350
Lesgeld: € 2.950
Arrangementskosten: € 400 (inclusief hotelovernachting)

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze masterclass een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

PE punten

Wil je PE punten/EC’s voor je deelname aan dit programma laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven en indien gewenst een bewijs van deelname maken met de PE punten/CE’s erop.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.