Verkorte MBA Innovation & Leadership (MBA)

U heeft al een bedrijfskundige opleiding achter de rug. Daarnaast vindt u het belangrijk scherp te blijven en niet blind te varen op de kennis en ervaring die u al heeft. Geef uw carrière een krachtige impuls met de verkorte MBA Innovation & Leadership.

Onze topdocenten stimuleren u om in een inspirerende omgeving op academisch niveau verder te denken over de verbinding tussen leiderschap, innovatie en ondernemerschap. Het Innovation Lab maakt deze professional master uniek. Hierin concretiseert u uw eigen innovatie en u ontwikkelt het leiderschap dat nodig is om voorop te gaan in en leiding te geven aan het proces van vernieuwing en waardecreatie in uw organisatie.

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: 1 jaar
Locatie: Groningen en midden van het land
Datum: 3 april 2023
Investering: € 30.000 Hoe te financieren?

Voor wie

U wilt uw organisatie doorgronden vanuit een gedegen theoretische basis op alle bedrijfskundige deelgebieden. Daarnaast heeft u de ambitie om uw ervaring in combinatie met uw inzichten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft u al enige bedrijfskundige kennis opgedaan tijdens uw studie. Volg dan de verkorte MBA Innovation & Leadership.

U heeft de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap afgerond of een afgeronde bacheloropleiding in de richting Bedrijfskunde of Economie, gecombineerd met werkervaring. Deze eerder gevolgde opleiding kunt u als onderdeel toevoegen aan de verkorte MBA Innovation & Leadership waardoor de studieduur van de MBA, die normaal twee jaar bedraagt, verkort wordt. Hierdoor rondt u de MBA in één jaar af.

Deelnemers van de MBA zijn afkomstig uit de publieke en private sector en werkzaam in verschillende branches. Hierdoor is er altijd een diverse samenstelling van de groep.

Toelating

U dient minstens vijf jaar werkervaring te hebben en een gedegen bedrijfskundige vooropleiding om toegelaten te worden tot de Verkorte MBA. Daarnaast toetsen wij aan de hand van het intakegesprek of u de vrijstelling voor jaar één kunt krijgen. Dit is altijd ter beoordeling van de programmadirecteur. Deel uw vooropleiding en werkervaring met ons zodat we de mogelijkheden direct met u kunnen bespreken.

In het kort

Wilt u vanuit kennis én uw eigen nieuwsgierigheid nieuwe waardeproposities ontwikkelen? En alle bedrijfskundige terreinen binnen uw organisatie doorgronden? Onder invloed van technologie, milieu en demografische ontwikkelingen, verandert het organisatielandschap drastisch. Vraagstukken als marktwerking in de zorg, digitale transformatie, wendbaar organiseren en duurzaam ondernemen vragen een innovatieve blik en ondernemerschap.

Ontwikkel uw leiderschap van morgen

We dagen u uit om verder te denken en anders naar uzelf te kijken. Waar kunt u waarde creëren? Hoe stimuleert u anderen hierin? En wat is daarvoor nodig? Met deze vragen in het achterhoofd hebben wij de MBA Innovation & Leadership ontwikkeld. Om dat te bereiken, hebben we een eigen visie op opleiden: academisch, visievormend, met betekenisvolle ontmoetingen en gericht op persoonlijke groei en leiderschap.

Een ervaring met de verkorte MBA

Jelle Wildschut verteld over wat de verkorte MBA Innovation & Leadership voor hem heeft betekend. Na zijn post-hbo opleiding Bedrijfskunde aan NHL Stenden is hij doorgestroomd naar de verkorte MBA van AOG School of Management.

 

Na de opleiding MBA Innovation & Leadership

  • Heeft u uw bedrijfskundige kennis verdiept en weet u hoe u vanuit ondernemende competenties innovatie verder brengt in uw organisatie.
  • Bent u in staat strategische beslissingen beter te onderbouwen.
  • Heeft u zich ontwikkeld in ‘toekomstgericht kijken’, onderzoekend vermogen en ontwikkelingskracht.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de MBA Innovation & Leadership. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

Leen de Waal MsC MA

Leen de Waal is Principal Consultant bij de Wagner Group, filosoof en alumnus van de leergang Strategisch Leiderschap. Ook in het bedrijfsleven verdiende hij zijn sporen, De Waal was onder meer werkzaam bij KPMG, McKinsey & Company en Getronics PinkRoccade. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding HR Strategie en Sourcing.

Het programma

Pre program
Voorafgaand aan de start van de verkorte MBA volgt u het pre program Hierin wordt u op gecomprimeerde wijze onderwezen over verscheidende bedrijfskundige thema’s. Wilt u meer weten over het pre program? Neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Studiejaar
De focus ligt sterk op innovatie, ondernemendheid en ondernemerschap. U ontwikkelt de bekwaamheid om organisatievraagstukken naar een hoger niveau te brengen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het strategisch management middels verscheidende thema’s, waaronder de onderdelen Innovation Lab, Entrepeneurial Competences en Leiderschap & Zelfreflectie.

Het studietraject loopt van juni tot en met juni en bestaat uit maandelijkse driedaagse modules.

Entrepeneurial Competences
Tijdens de modules worden er vanuit het onderdeel Entrepeneurial Competence acht aandachtsvelden behandeld. Deze aandachtsgebieden bieden relevante kennis en inzichten en kunnen ingezet worden tijdens het ontwikkelen van een venture, zijnde: Entrepeneurship, Leadership, Innovation, Business Modelling, Corporate Venturing, Governance, Ethics, Decision Making en Convincing.

Leiderschap & Zelfreflectie
Het onderdeel Leiderschap & Zelfreflectie is verweven in de modules. In dit onderdeel wordt u begeleid en ondersteund in het proces naar het worden van een ‘lerende leider’.

Innovation Lab
Gedurende het hele jaar werkt u aan het ontwikkelen van een venture gericht op het creëren van nieuwe waarde. Aan het eind van het jaar levert u een prototype op dat het in zich heeft om vernieuwend, haalbaar, realiseerbaar en schaalbaar te zijn.

Diploma
Na een positieve beoordeling van de examencommissie ontvangt u uw Masterdiploma tijdens een feestelijke uitreiking in één van de mooiste plekken van Groningen: de Senaatskamer van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een professional master. Nadat u de master succesvol hebt afgerond, mag u de titel MBA dragen.

 

Investering

Totaal: € 30.000
Preprogram € 2.500
Afstudeerkosten € 27.500

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


9 feb

Meet & Greet: Verkorte MBA Innovation & Leadership

Online

Aanmelden

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.