Strategisch Programmamanagement

Om grote maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren, moeten organisaties wendbaar zijn en effectief kunnen werken in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Als programmamanager vervul je hierin een cruciale rol. In veelal flexibele werkstructuren en met stakeholders die allemaal hun eigen belangen hebben werk je samen om de gestelde doelen te bereiken. Je voert regie en gaat daarbij letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Het vraagt om visie en leiderschap om complexe en omvangrijke programma’s tot een goed einde te brengen.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Datum: 20 april 2023
Investering: € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Voor wie

In het algemeen komen deelnemers uit organisaties en instanties waar grote veranderingen plaatsvinden. Je werkt als senior projectleider, programmamanager of programmadirecteur en hebt ervaring in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van complexe programma’s die organisatiegrenzen overschrijven. Je hebt de ambitie om programmamanagement vanuit een strategisch perspectief invulling te geven en vindt het boeiend om met professionals uit andere organisaties kennis uit te wisselen. Je hebt een academische of hbo-vooropleiding en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

In het kort

De leergang Strategisch Programmamanagement geeft je een bredere visie op je vak en meer inzicht in hoe je efficiënt en effectief een organisatie overschrijdend programma aanstuurt.

Manage je stakeholders en krachtenvelden en behaal je doelen
De leergang Strategisch Programmamanagement geeft je professionaliteit als programmamanager een flinke impuls. Je verbreedt en verdiept je blik op het vakgebied. Kennis en inzichten van verandermanagement, leiderschap en omgevingsmanagement komen samen om organisatieoverschrijdende doelen te realiseren. Want grootschalige programma’s vragen om een brede visie en een programmanager die de vele stakeholders en krachtenvelden managet, zonder het ‘hogere doel’ uit het oog te verliezen. De leergang leert je krachtenvelden en hun samenhang te onderzoeken en een programma te ontwikkelen én aan te sturen vanuit je eigen visie.

Regie voeren zonder formele macht
Hoe geef je leiding aan een programma waarover je de regie voert, maar waarin je geen of weinig formele macht hebt? Jouw leiderschap bepaalt in belangrijke mate het succes van je programma. Hoe geef je daar vorm aan? In de leergang is ruim aandacht voor de ontwikkeling van je leiderschapsvaardigheden en aan de manier waarop je die vaardigheden optimaal kunt benutten. Je vergroot je kennis en inzicht in de kaders voor effectieve aansturing van innovatie- en veranderingsprogramma’s en ontwikkelt competenties voor een succesvolle implementatie van complexe programma’s.

Na de opleiding Strategisch Programmamanagement

 • Heb je kennis opgedaan om verschillende stakeholderbelangen te doorgronden en effectief te managen.
 • Ben je in staat een gefundeerde visie te ontwikkelen voor complexe programma’s die breed gedragen wordt.
 • Heb je jouw persoonlijk leiderschap ontwikkeld. Dit stelt je in staat mensen te inspireren, motiveren en te sturen om zo veranderingen te implementeren en doelen te bereiken, ook zonder formele macht.

Meer weten? Kom naar de Meet & Greet

Ontdek meer over de leergang Strategisch Programmamanagement. Bekijk wanneer de volgende Meet & Greet is.

Onze docenten

Kerndocent

ir. Henri Verploegh

Henri Verploegh deed een master building engineering and architecture aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkte twintig jaar als principal consultant bij Arcadis en daarvoor bij PRC, KPMG en Twynstra Gudde. Hij heeft grote programma’s opgetuigd en bij veel organisaties veranderingen helpen doorvoeren. Vanuit programma’s rond het nieuwe werken en nieuwe huisvesting kwam hij al snel in aanraking met de ambities van organisaties.

Het programma

De opleiding Strategisch Programmamanagement is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Programmamanagement, een staalkaart van het vak

  Allereerst krijg je een overzicht van visies op en essenties van programmamanagement. Daarna introduceren we diverse thema’s waar we later in de leergang dieper op ingaan.

 2. Programmamanagement, het vak, de methodologie

  Hoe stel je een programmavisie op? En wat betekent de uitvoering van de visie voor de planning, de mensen en het budget? We leggen een methodologisch fundament voor een goed programma en verschaffen inzicht in MSP (Managing Succesful Programmes), batenmanagement, monitoring en sturing.

 3. Omgevingsmanagement en samenwerkingskunde

  In deze module leer je hoe je de omgevingscomponent in kaart kunt brengen en hoe je de omgeving kunt integreren in het programma. Ander belangrijk aandachtsgebied is samenwerken.

 4. Persoonlijk leiderschap

  In deze module komen thema’s aan de orde die te maken hebben met de visies achter leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast kijken we naar onderwerpen die te maken hebben met de dynamiek in teams en welke taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden zijn

 5. Regievoering en verandermanagement

  Programmamanagement is vrijwel altijd regievoering zonder macht en een programma heeft altijd een veranderambitie. Je leert bewust kiezen voor een veranderstrategie en -aanpak die past bij het verandervraagstuk van je programma en weet deze keuzes te onderbouwen

 6. Organisatie en management

  In deze module gaan we in op organisatiekunde, besturen van afdelingen en programma’s en de aansluiting maken tussen de strategie van organisaties en de programma’s die er zijn. Je gaat invulling geven aan de inspiratie en ‘verhaalkant’ van programma’s.

 7. Integratie en professionalisering

  Programmamanagement kent een scala van methoden waaruit je kunt kiezen als programmamanager. Na deze sessie kun je je een beeld vormen van de basis voor je programmamanagementaanpak en ben je beter toegerust voor het kiezen van de juiste aanpak.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor jouw bedrijf?

We helpen je graag opweg voor een passend opleidingstraject voor jouw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


31 jan

Meet & Greet: Samenwerken aan Complexe Opgaven

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

SPMT - Anja Laban

Anja Laban over Strategisch Programmamanagement

De opleiding heeft mijn gezichtsveld verbreed en me geleerd zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Ook de gesprekken met de medestudenten, die allemaal uit andere branches kwamen, leidden tot nieuwe inzichten. Ik kan dingen, die ik eerder in de organisatie voor lief nam, kritischer en breder benaderen. Daarmee voel ik ook een andere verantwoordelijkheid in mijn rol. De opgedane kennis, de gesprekken en de verdieping door het schrijven van een visiedocument zorgen ervoor dat ik vaker stilsta bij wat ik om mij heen zie gebeuren.

Alumna Anja Laban, Strategisch projectmanager Ziekenhuis Gelderse Vallei

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Jasper uit geeft ons een 8

Zowel de inhoud als ook de organisatie. AOG is een instituut waar je groeit als professional, maar waar ook na wordt gedacht over en geïnvesteerd in een prettige en comfortabele leeromgeving.

Arno uit geeft ons een 9

Uitstekend! Op zowel inhoud, als verwevenheid met praktijk, als ook de facilitaire omlijsting.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.