Masterclass Nieuwe Governance in het Publieke domein

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering heeft impact op het weer, de zeespiegel, landbouw, hitte in de steden en droogte. De immigratie en asielzoekersstroom leggen druk op de samenleving en de economie. De grenzen van de energievoorziening en grondstoffen dwingen ons tot ingrijpende veranderingen in de economie en ons sociale leven.

Tegelijkertijd hebben we te maken met een toenemende vraag naar zorg en voorzieningen terwijl het publieke budget niet toeneemt. Dit vraagt moed om moeilijke keuzes te maken in een complex krachtenveld. Het is belangrijk dat deze keuzes draagvlak hebben in de samenleving. Bovenal vraagt dit om samenwerking en een overheid die leiding neemt in die samenwerking.

Vanaf prijs € 5.150 Hoe te financieren?

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: 6 maanden
Locatie: Midden Nederland
Startdatum: 12 januari 2024

De opleiding

In het kort

Betekenis voor het publieke domein
Overheden en maatschappelijke organisaties kunnen in deze tijd niet alleen een rol pakken van belangenbehartiger en onderhandelaar. We moeten samenwerken en dat betekent dat we rekening moeten houden met elkaars belangen en mogelijkheden. Het vraagt ook om een gedeeld beeld over maatschappelijke vraagstukken en prioriteiten in de aanpak.

Overheden kunnen niet meer volstaan met ontwikkeling en uitvoering van eigen beleid. Bekende werkvormen als project- en programmamanagement zijn niet altijd toereikend als het gaat om complexe maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer vraagstukken worden geagendeerd en georganiseerd in maatschappelijke netwerken. Een belangrijke vraag is hoe dat effectief georganiseerd en geleid kan worden. Dit is de kern van de nieuwe bestuursvisie van regievoering. Hoe zorg je ervoor dat mensen en organisaties verantwoordelijkheid nemen voor een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Na de Masterclass Nieuwe Governance in het Publieke domein

 • Zijn diverse praktijkdillema’s uitgediept en heb je een handelingsperspectief voor je eigen praktijk
 • Heb je nieuwe inzichten verkregen door diverse theoretische invalshoeken
 • Heb je een netwerk opgebouwd dat fungeert als peergroup voor je eigen acties

Voor wie?

De Masterclass Nieuwe Governance in het Publieke domein is interessant voor bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties, managers op directieniveau, griffiers en senior bestuursadviseurs.

De vernieuwing van het publieke domein creëert veel onzekerheid binnen de organisatie en bij de buitenwacht. Bestuurders en managers worden ter verantwoording geroepen op basis van bestaande traditionele procedures. Maar ze worden ook aangesproken op een adequate aanpak van de huidige maatschappelijke vraagstukken. Deze spagaat is een grote uitdaging voor bestuurders en managers. Het vraagt inzicht en vakmanschap en vooral een attitude van openheid en vastberadenheid.

Het programma

 1. Bijeenkomst 1

  Transitie van de overheid

 2. Bijeenkomst 2

  Opgavegericht werken en eigenaarschap

 3. Bijeenkomst 3

  Organiseren van de opgave

 4. Bijeenkomst 4

  Bestuursvisies

 5. Bijeenkomst 5

  Leiderschap

 6. Bijeenkomst 6

  Afsluiting

Onze docent

Kerndocent

Hans Licht (CMC)

Hans Licht (CMC) is sinds 1985 werkzaam als Management Consultant. Hij is auteur van verschillende boeken over regievoeren. Naast zijn werk als consultant heeft hij een brede internationale ervaring als projectleider en programmamanager in complexe samenwerkingsverbanden. Hans doceert in de postacademische leergang Strategisch Programmamanagement en is programmaleider van de Masterclass Regievoering zonder macht.

Investering

Totaal: € 5.150

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

PE punten

Wil je PE punten/EC’s voor je deelname aan dit programma laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven en indien gewenst een bewijs van deelname maken met de PE punten/CE’s erop.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.