De vooruitgang voor zijn.

Masterclass Betekenisvol Ondernemen

Je realiseert je dat betekenis de nieuwe aanjager is van economische ontwikkeling. Je ziet dat de zakelijke waarde van bedrijven steeds meer wordt bepaald door hun maatschappelijke waarde. Maatschappelijke vooruitgang is het nieuwe business beginsel. Wie niet van betekenis is voor zijn medewerkers, klanten en andere stakeholders zal van het speelveld verdwijnen. Private bedrijven komen niet meer weg met hun monomane focus op financiële winst. Publieke organisaties kunnen zich niet langer, onder het mom van zelfredzaamheid en participatie, onttrekken aan hun maatschappelijke taak en moeten ondernemender worden. Maar hoe transformeer je een financieel gedreven bedrijf naar een purpose driven organisatie?

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: 3 maanden
Start: 9 december 2021
Investering: € 3.350 Hoe te financieren?

Voor wie

Het korte programma Betekenisvol Ondernemen is onmisbaar voor bestuurders, directieleden of eindverantwoordelijken die met hun organisatie de omslag willen maken naar een meer betekenisvolle bedrijfsvoering. Je voorziet dat toekomstbestendig organiseren een soort “blended” ondernemerschap vraagt, waarin privaat, publiek en particulier ondernemerschap meer hand in hand gaan. Je wilt de nieuwe kansen die dit sociaal ondernemerschap biedt voor jouw organisatie benutten.

In het kort

Een positieve maatschappelijke waarde wordt het nieuwe business beginsel
Maatschappelijke vooruitgang wordt het nieuwe business beginsel. Was waardecreatie eerder vooral gericht op de aandeelhouders, tegenwoordig moet je als organisatie ook van betekenis willen zijn voor medewerkers, klanten en je omgeving, kortom voor alle stakeholders. Dat maakt besturen complexer.

Maak de omslag een een purpose driven organisatie
Focus op maatschappelijke waarde draagt bij aan de kracht en kwaliteit van je organisatie en daarmee stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige richting. Met inzicht in nieuwe verdienmodellen en een andere kijk op de rol van jouw organisatie in de maatschappij kun je in gezamenlijkheid een nieuwe waarde taal ontwikkelen en nieuwe bedrijfsactiviteiten verkennen.

Ontwikkel duurzaam leiderschap
Met het korte programma Betekenisvol Ondernemen scherp je je visie op hoe je een positieve maatschappelijke impact kan verbinden aan een gezonde bedrijfsvoering. Je gaat op zoek naar je intrinsieke drive om van betekenis te zijn om daarmee daadkracht te ontwikkelen, omdat je als leider ook op maatschappelijk gebied een voorbeeldfunctie hebt.

Na de opleiding Masterclass Betekenisvol Ondernemen

 • heb je inzicht in nieuwe verdienmodellen en nieuwe manieren om te innoveren;
 • heb je nieuwe kennis en vaardigheden om een betekenisvolle en daarmee vitalere organisatie te creëren;
 • is je visie aangescherpt op hoe focus op maatschappelijke impact richting geeft en bijdraagt aan de kracht en kwaliteit van de organisatie;
 • heb je een nieuwe taal en rapportage voor de organisatie, waarbij groei niet alleen in geld wordt uitgedrukt;
 • heb je een toekomstbestendige, purpose driven, business case voor jouw organisatie.

Onze docenten

Kerndocent

Kees Klomp

Kees Klomp is een van de voorvechters van de betekeniseconomie en expert op het gebied van betekenisvol ondernemen. Hij schreef hier ook meerdere boeken over o.a. “Handboek betekenisvol Ondernemen, Het gat in de markt maatschappij.” en “Pioniers van de nieuwe welvaart, Drijfveren en dilemma’s van ondernemers in de betekeniseconomie”.

Het programma

 1. Maatschappelijke waarde als centrale drijfveer

  Je krijgt kennis aangereikt van het concept betekeniseconomie, waarin niet de financiële, maar de maatschappelijke waarde centraal staat en waarin geld verdienen en een verschil maken samengaan. We zoomen in op nieuwe markten die zijn ontstaan, de economische kansen die dit biedt en bijbehorende nieuwe business modellen.

 2. Betekenisvol ondernemen loont

  De tweede module staat vooral in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke waarde taal en het doordenken van de consequenties in de manier waarop we zaken doen. Deze omslag vraagt niet alleen om een nieuwe betekenisvolle cultuur, maar ook om een andere structuur; een herinrichting van de bedrijfsvoering.

 3. Duurzaam leiderschap en impact maken

  De omschakeling naar een fundamenteel ander systeem gaat verder dan innovatie, het gaat eerder om incarnatie. Dit vereist niet alleen om een visie, maar ook om moed en het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke skills.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 3.350 vrij van btw
Lesgeld: € 2.950
Accommodatiekosten: € 400 (inclusief hotelovernachting)

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.