De vooruitgang voor zijn.

Leiderschap bij Digitale Transformaties - AOG

Leiderschap bij Digitale Transformaties

Te midden van de voortrazende technologische vernieuwingen vraagt u zich regelmatig af welke positie uw organisatie daarbij in moet nemen. Hoe brengt u de transformatie naar de juiste innovatieve koers tot stand? Hoe neemt u met gezond perspectief deel aan de exponentieel groeiende netwerksamenleving? Hoe ontwikkelt u een succesvolle digitale strategie voor uw organisatie?

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Start: 23 juni 2022
Investering: € 16.500 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

Voor wie

De opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties is een vakoverstijgende en multidisciplinaire studie. U ontmoet er deelnemers met heel diverse functies. Denk aan MT-leden en directeuren, maar ook strategische marketeers, HR-managers, innovatie managers, managers ICT, organisatieadviseurs en business developers. Allemaal mensen die digitalisering zien als aanleiding om hun huidige organisatiemodel eens tegen het licht te houden!

In het kort

In de opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties ontwikkelt u een succesvolle digitale strategie voor uw organisatie.

Netwerksamenleving
De digitale revolutie vormt een onderdeel van de opkomende netwerksamenleving. In de opleiding leggen we het verband tussen digitalisering en de veranderende maatschappij, de netwerkeconomie en hoe u vanuit offline- en online business meer waarde kunt creëren. Dat vraagt om een digitale strategie en een diepgaand begrip van alles wat daarmee samenhangt. Complexe materie die vooral nieuwe kansen biedt. Met deze opleiding gaat u deze kansen zien en kunt u een strategie bepalen om ze te benutten.

Digitalisering
De digitalisering waar we mee te maken hebben speelt zich af in alle disciplines. U ontdekt de samenhang en onderzoekt hoe die op uw organisatie van toepassing zijn. Daarmee bepaalt u de richting voor een succesvolle digitale strategie, klaar voor de toekomst. Vervolgens wilt u de gewenste digitale transformatie binnen uw organisatie implementeren. Aan de hand van nieuwe denkkaders en verdiepende inzichten. Door beter gebruik te maken van Big Data en informatiemanagement. Toonaangevende academici en specialisten uit de praktijk zetten u daarbij op het juiste spoor. In samenspraak met de docenten en uw mededeelnemers, reflecteert u op uw rol in het formuleren en implementeren van deze strategie.

Met de opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties:

 • ontwikkelt u een integrale visie en strategie voor de digitale transformatie binnen uw organisatie;
 • verwerft u nieuwe denkkaders en verdiepende inzichten die deze digitale strategie concreet maken;
 • krijgt u de mensen binnen uw organisatie mee om de gewenste digitale transformatie te realiseren.

Na de opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties

 • Heeft u een integrale visie en strategie ontwikkeld voor de digitale transformatie binnen uw organisatie.
 • Heeft u nieuwe denkkaders en verdiepende inzichten verworven die deze digitale strategie concreet maken.
 • Krijgt u de mensen binnen uw organisatie mee om de gewenste digitale transformatie te realiseren.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

prof. dr. Ciano Aydin

Ciano Aydin is onder andere bij de Universiteit Twente hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en ook hoofd van de Afdeling Filosofie van de Technologie en Vice-decaan (portefeuille onderwijs) van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS). Daarnaast is hij verbonden aan de Technische Universiteit Delft als Hoogleraar Filosofie en Technische Wetenschappen.

Het programma

De opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden. Plus een examen en tussentijdse opdrachten, begeleiding en het schrijven van een visiedocument.

 1. De netwerksamenleving

  De opkomst van digitale en sociale innovatie kenmerkt een samenleving van netwerken op alle gebieden. Overal komen zij naar voren: in de economie, de politiek, de cultuur en het verkeer tussen mensen. Hoe hangen deze technische en maatschappelijke trends met elkaar samen? Wat betekenen ze voor uw bedrijf of publieke organisatie?

 2. De online economie 

  Deel van de netwerksamenleving is een netwerkeconomie. Zonder te spreken van een ‘nieuwe economie’ constateren we veranderingen. Klanten en burgers zijn onafhankelijker, en beter geïnformeerd maar ook meer verbonden. Wat is klantcontact in het digitale tijdperk? Gaat alles naar digitale kanalen? Is er een verschuiving van producten naar diensten? Wat zijn de kansen van bijvoorbeeld duurzame productie, co-creatie, burgerparticipatie, informatiemanagement en customer engagement?

 3. Disruptie en innovatie: digitale strategie

  In de netwerkmaatschappij wordt van organisaties verwacht dat ze continu innoveren. Hoe kunt u in een netwerkomgeving nieuwe waarde creëren? Wat zijn de kansen van digitalisering voor uw bedrijf en instelling? Wat zijn de gevolgen van veranderende monetaire systemen? Kunnen grote tamelijk bureaucratische organisaties deze omslag wel maken? Teveel bedrijven zijn kopje ondergegaan omdat ze de digitale omvorming niet tijdig hebben ingezet. Deze module is gericht op de voor uw organisatie best geschikte digitale transformatie.

 4. Klanten en communities

  In navolging van de traditionele organisatiemodellen ontstaat er met de netwerkorganisatie een nieuwe variant tussen markt en bureaucratie. We onderzoeken de kracht van netwerkorganisaties en bekijken wat deze organisatievorm voor u kan betekenen zowel binnen de organisatie als extern.

 5. Management van netwerken

  Netwerken worden anders gemanaged dan traditionele organisaties. Hoe precies? Hoe stuur je interne teams aan en hoe leid je samenwerkingsverbanden met externe partijen? In dit management verwacht men persoonlijk en inspirerend leiderschap, maar er liggen ook uitdagingen bij het management van kennisdeling. Er worden ook meer eisen gesteld aan identiteit en reputatie in deze omgeving.

 6. Cyber privacy en veiligheid

  Deze module draait om een aantal complexe problemen van organisaties bij digitalisering. We dienen belangrijke strategische keuzen te maken voor zaken als veiligheid en privacy voor alle operaties van bedrijf of instelling. Gaan we van Big Data naar Big Brother?

 7. Perspectieven op Digitaal Leiderschap

  In de geest van deze opleiding bespreken we met co-creatie elkaars visie waarin persoonlijk leiderschap, organisatieverandering, strategische richtingen en digitalisering centraal staan. Daarnaast behandelen we het implementeren van een digitale transformatie in uw organisaties.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.500,-
Leergangkosten: € 14.005,-
Arrangementskosten: € 2.495,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.

Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de aankomende Meet & Greet.


Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Sabine uit geeft ons een 9

De kruisbestuiving tussen individueel en groepsgericht studeren leveren mooie nieuwe inzichten op. En tevens is de boekenkast aangevuld met literatuur die nog vaak van pas zal komen!

Ellen uit geeft ons een 8

Interessante opleiding die mij in elk geval meer achtergrondinformatie heeft gebracht welke ik kan gebruiken in de weg van de digitalisering. Het sparren tijdens de lessen met de medestudenten, allen uit andere bedrijfstakken, geeft andere inzichten.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.