De vooruitgang voor zijn.

HR Strategie en Sourcing

Hoe maakt u uw organisatie toekomstbestendig? De transitie naar een circulaire economie, de inzet van robots en kunstmatige intelligentie bieden een enorm potentieel voor organisaties die daar de juiste invulling aan weten te geven. Door de transitie is het belang van goed gekwalificeerd personeel om deze nieuwe strategische ruimte te benutten groter dan ooit, terwijl het vinden en behouden van personeel steeds ingewikkelder is.

Niet alleen goed personeel helpt u om de organisatie meer toekomstbestendig te maken. Ook het gebruik van de juiste bronnen kan de organisatie verder op weg helpen. Hoe vindt en verbindt u de gamechangers van de toekomst?

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Start: 1 september 2021
Investering: € 16.350 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

De opleiding

Voor wie

De opleiding HR Strategie en Sourcing is voor senior adviseurs, managers of directieleden die ervaren dat een integrale aanpak van sources binnen de organisatie nodig is. U ziet uzelf als proactief initiator hiervan en wilt een visie ontwikkelen op de inzet van resources in de organisatie vanuit een strategische blik, gevormd door kennis van (disruptieve) ontwikkelingen.

In het kort

Integrale toekomstvisie
Vanuit een bedrijfskundig perspectief gaat u het HR- en Sourcingbeleid op strategisch niveau vormgeven. Onder leiding van onze topdocenten verdiept u zich in verschillende visies. U krijgt inzicht in strategische besluitvorming en de wijze waarop objectieve en meetbare processen hieraan een bijdrage leveren. Vervolgens maakt u de verbinding met de menselijke maat om zo HR op strategisch niveau te brengen en te verankeren. In een tijdperk waarin uitgangspunten fundamenteel veranderen, is het toch vooral de factor ‘mens’ die in die veranderingen een cruciale rol speelt. Heel concreet verschuift door toepassing van bijvoorbeeld robotisering en artificiële intelligentie, de plaats en de rol van de mens in de organisatorische waardeketen. Dat alles betekent dat HR vanuit een bredere, samenhangende visie op de inzet van alle resources op het hoogste organisatorische niveau waardevolle input zal moeten geven aan het toekomstig bestaansrecht van de organisatie.

Volwaardig gesprekspartner aan de directietafel
HRM is al lang niet meer enkel toebedeeld aan HR, maar verschuift steeds meer naar de lijn, topmanagement, externe partijen en e-HRM. U kijkt naar uw huidige en toekomstige rol en positie en leert hoe u waarde kunt toevoegen aan de organisatie. U leert nieuwe concepten te ontwikkelen voor het realiseren van het personeel- en organisatiemodel van morgen. Daarnaast ontwikkelt u vanuit macro perspectief een visie die past binnen de ‘nieuwe economie’. Ook krijgt u inzicht in uw eigen invloed en uw persoonlijk leiderschap. U leert hoe u uw optreden kracht kunt bijzetten en met impact kunt functioneren als onderdeel van de directiekamer.

Met de opleiding HR Strategie en Sourcing leert u:

 • hoe u invulling kunt geven aan ontwikkelingen in de ‘nieuwe economie’;
 • hoe u een integraal strategisch advies ontwikkelt voor uw organisatie;
 • een vakoverstijgende visie te ontwikkelen op een toekomstbestendig personeels-, resource- en organisatiebeleid;
 • uw strategische keuzes goed te onderbouwen om als volwaardig gesprekspartner aan te sluiten aan de directietafel.

Na de opleiding HR Strategie en Sourcing

 • Weet u hoe u invulling kunt geven aan ontwikkelingen in de ‘nieuwe economie’.
 • Kunt u een integraal strategisch advies ontwikkelen voor uw organisatie.
 • Heeft u een vakoverstijgende visie op de ontwikkeling van een toekomstbestendig personeels-, resource- en organisatiebeleid.
 • Kunt u uw strategische keuzes goed onderbouwen om als volwaardig gesprekspartner aan te sluiten aan de directietafel.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang HR Strategie en Sourcing. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

Leen de Waal MSc MA

Leen de Waal is Principal Consultant bij de Wagner Group, filosoof en alumnus van de leergang Strategisch Leiderschap. Ook in het bedrijfsleven verdiende hij zijn sporen, De Waal was onder meer werkzaam bij KPMG, McKinsey & Company en Getronics PinkRoccade. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding HR Strategie en Sourcing.

Het programma

De opleiding HR Strategie en Sourcing is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. De betekenis van HR en Sourcing in een veranderende wereld

  Wat zijn de actuele en toekomstige ontwikkelingen en welke invloed hebben deze op de positie van HR en Sourcing? In deze eerste module wordt een macro perspectief geschetst. Nieuwe maatschappelijke en economische paradigma’s worden geschetst.

 2. Strategisch excelleren

  Hoe maakt u een gedegen analyse van maatschappelijke, bestuurlijke en organisatiekundige issues? En hoe vertaalt u deze naar een concrete Resource Strategie. In deze module gebruiken we de combinatie van theorie en ondersteunende instrumenten, zoals HR analytics, om dit te realiseren vanuit een organisatieperspectief.

 3. Nieuwe arbeidsmarkten en businessmodellen

  In deze module maken we de vertaalslag van actuele trends zoals platformisering en duurzaamheid naar de ontwikkelingen in HR. En hoe zorg je in een ‘nieuwe economie’ dat je in het netwerk altijd optimaal beschikt over de juiste resources.

 4. De rol van HR als resourcestrateeg

  De rol van de HR-strateeg verandert. We leren u een bredere blik te ontwikkelen en de trends en ontwikkelingen te vertalen naar de gevolgen voor de organisatie(strategie). Hierdoor kunt u, ook buiten het eigen vakgebied, gefundeerder optreden als gesprekspartner van de directie en bouwt u mee aan de strategie.

 5. Netwerken en ketens

  Zijn netwerken en ketens voor uw organisatie ook zo belangrijk? In deze module nemen we u mee in de theorieën rondom ketens en netwerken en krijgt u meer inzicht in workforce- en demandmanagement.

 6. Impact realiseren

  Wat is uw invloed? In deze module krijgt u zicht op uw eigen invloed en de actoren en stakeholders in uw netwerk. Ook gaan we in op uw eigen rol en positie en verandermanagement en het bijpassende persoonlijk leiderschap.

 7. Integratie en toekomstvisie

  Tijdens deze module komt alles samen en worden kennis en inzichten geconcretiseerd en omgezet in realiseerbare visies. Gaat de HR en Resourcestrateeg in de toekomst een inhoudelijke bijdrage leveren aan de overall organisatiestrategie? Tijdens deze module presenteren alle deelnemers hun visiedocument en krijgt u feedback van de kerndocent en elkaar.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze Meet & Greets.

Tijdens deze bijeenkomst laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


nader te bepalen

HR Strategie en Sourcing

Online

Inschrijven

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9


Henk uit geeft ons een 9

Een stevige leergang die door kritische reflectie vanuit theoretische denkkaders over HRM bijdraagt aan het ontwikkelen en versterken van strategisch denkvermogen.

Jolanda uit geeft ons een 9

Bijzonder persoonlijk opleidingsinstituut. Waarin ik ben uitgedaagd, wat me persoonlijk heeft verrijkt, waar ik creatiever, zelfbewuster en een nog meer mijn eigen ik ben geworden. Dankbaar voor deze mooie levenslessen op mijn eigen ontwikkelreis.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.