Bestuurlijk Leiderschap

Besturen hoeven wij je niet meer te leren. Waar je wél behoefte aan hebt is inzicht in wat voor jou als bestuurlijk leider bepalend is voor keuzes die je hebt te maken. Welke ingrediënten bepalen je leiderschap? En hoe vertaal je die naar je bestuurlijke context en voeg je daar vanuit eigenheid iets aan toe?

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Datum: 12 december 2023
Investering: € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Voor wie

Je werkt in de rol van directeur, (beginnend) bestuurder of toezichthouder. Je ambitie is om je als bestuurder verder te ontwikkelen en daarom ben je op zoek naar kennis en inzichten, waarmee je je eigen visie kunt aanscherpen om zo meer beslagen te ijs te kunnen komen. Om de leergang succesvol af te kunnen ronden is een hbo-opleiding en vijf jaar relevante werkervaring in een bestuurlijke context vereist. Je hebt onder andere ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van richtingbepalende strategieën.

In het kort

Van een bestuurlijk leider wordt veel verwacht. Je speelveld wordt steeds complexer, met steeds meer belanghebbenden. Welke rol neem je aan? Hoe houd je verbinding met de werkvloer terwijl je tegelijkertijd het geheel overziet en aanstuurt? Wanneer moet je buiten een bestuurlijk concept treden? Lukt het je om nieuwe paden in te slaan? De leergang Bestuurlijk Leiderschap biedt je een platform om te reflecteren op vragen als deze, vanuit verschillende invalshoeken.

Een visie op bestuurlijke context
We nemen de bestuurlijke context, in al zijn facetten, kritisch onder de loep. Je gaat in op maatschappelijke ordeningsvraagstukken, markt- en taakordening, ketendenken en de relatie tussen global economy en de eigen organisatie. Inrichtingsfilosofieën als good governance en corporate sustainability worden besproken. Ook ethische aspecten en de uitwerking van publieke en private verantwoordelijkheid beschouwen we gezamenlijk. Het inzicht stelt je in staat een strategische koers uit te zetten en je eigen visie op besturen te ontwikkelen.

Zelfreflectie en mededeelnemers van hetzelfde kaliber
De leergang laat je groeien als persoon en als bestuurder. We verdiepen ons in de verschillende elementen van leiderschap. Hierdoor leer je jezelf beter kennen, maar ook de organisatie die je leidt. Dit wordt nog eens versterkt door het intensieve contact dat je zult hebben met andere bestuurders en directeuren die afkomstig zijn uit verschillende organisaties. Het resultaat van die ontmoeting is een indringende, boeiende en leerzame gedachtewisseling tussen professionals. Je discussieert met elkaar over de thema’s die je deelt en de uitdagingen waarvoor je staat als bestuurder. Daarmee scherpt de leergang Bestuurlijk Leiderschap je geest.

Na de opleiding Bestuurlijk Leiderschap

 • heb je een verscherpt inzicht in jouw leiderschapskwaliteiten en een analytisch kader voor jouw bestuurlijke beslissingen;
 • heb je een diepgaand inzicht in het bestuurlijk proces en de elementen van de bestuurlijke context;
 • kun je effectiever en bewuster bestuurlijk handelen en deze keuzes beter onderbouwen vanuit verschillende invalshoeken.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Bestuurlijk Leiderschap. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

prof.drs_.-Philip-Wagner

Kerndocent

prof.drs. Philip Wagner

Prof.drs. Philip Wagner is directeur van de Wagner Group en hoogleraar Global Economy & Governance aan de Inter-Continental University of the Caribbean. Zijn ervaring en deskundigheid liggen op het raakvlak van economie, bestuur en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Het programma

De opleiding Bestuurlijk Leiderschap is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. De bestuurder: exploratie van het Zelf

  Het begrip persoonlijkheid en inzicht in menselijke relaties staat in deze module centraal. Identiteit bestaat in wisselwerking met een context. Vandaar dat uitgebreid wordt stilgestaan bij de analyse van betekenisgeving aan de context waarin bedrijven functioneren.

 2. Maatschappelijke ordening: besturen in een postmoderne samenleving

  In deze module komt een aantal maatschappelijke ordeningsvraagstukken aan bod, zoals markt- en taakordening en ketendenken. Aan de orde komt ook de realiteit van de global economy en de effecten hiervan op organisaties en op de maatschappij.

 3. De filosofie van besturen en organiseren

  Wat wordt verstaan onder goed besturen en organiseren? Er is aandacht voor moderne inrichtingsfilosofieën als good governance, social entrepreneurship en corporate sustainability. Tevens komen de ethiek en de uitwerking van publieke en private verantwoordelijkheid aan de orde.

 4. Transformerend leiderschap

  Een organisatie of samenwerkingsverband van mensen kan zich alleen continu ontwikkelen als de mensen die daar deel van uitmaken zich tegelijkertijd ontwikkelen. Een leider geeft dus ook vorm door sturing te geven aan de ontwikkeling van mensen om zich heen. Centraal staat wat je als persoon zelf toevoegt aan de ontwikkeling van een bestuurlijke situatie en aan de kwaliteit van (een team van) mensen.

 5. Macht, invloed en vertrouwen

  In deze module krijg je een analytisch kader aangereikt waarmee je inzicht verwerft in de kwaliteit en validiteit van bestuurlijke structuren en de rolposities daarbinnen. Daarnaast onderzoek je macht vanuit verschillende perspectieven en relateer je dat aan invloed en vertrouwen. Het goed kunnen analyseren en beoordelen van die elementen is de basis voor het leiding geven aan bestuurlijke processen.

 6. Strategisch ondernemen en veranderen

  In complexe veranderingssituaties (fusie, overnames, strategische allianties) heeft een leider vaardigheden nodig die de identiteit van de organisatie behouden en de strategische koers uitzetten. Je krijgt inzicht in het gebruik van het bestuurlijke en organisatiekundige instrumentarium dat daarvoor beschikbaar is.

 7. Communicatie in bestuur

  In de laatste module staan je eigen zichtbaarheid en communicatie centraal. Daarbij biedt deze module je de kans om denklijnen die in de eerdere modules zijn ontwikkeld te integreren tot een eigen visie op besturen. Het werkmateriaal in deze module is het bestuurlijk document dat je hebt uitgewerkt.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.

Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de aankomende Meet & Greet.


Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8


Bert Hallink uit geeft ons een 8

Boeiend dat zoveel verschillende bestuurders, zoveel overeenkomsten hebben. Het maken van het visiedocument smaakte naar meer.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.