De vooruitgang voor zijn.

Bestuurlijk Leiderschap

We hoeven u niet te leren besturen. U heeft behoefte aan inzicht in wat voor u als bestuurlijk leider bepalend is voor uw bestuurlijke keuzes. Wat bepaalt de kwaliteit van uw leiderschap? Hoe kunt u de essentiële ingrediënten van uw leiderschap vertalen naar de bestuurlijke context en daar vanuit eigenheid iets aan toevoegen?

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Start: 8 december 2020
Investering: € 16.150Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

De opleiding

Voor wie

De opleiding Bestuurlijk Leiderschap is voor bestuurders, directeuren en professionals die werken op het snijvlak van directie en  bestuurlijke en toezichthoudende functies. We verwelkomen zowel deelnemers uit de (semi-)publieke als private sector.

In het kort

In de opleiding Bestuurlijk Leiderschap bieden we een platform om te reflecteren op al deze vragen vanuit verschillende invalshoeken. We streven er naar u een stuk bewustzijn bij te brengen met betrekking tot de bestuurlijke context.

Een visie op de bestuurlijke context
We nemen de bestuurlijke context, in al zijn facetten, kritisch onder de loep. U gaat in op maatschappelijke ordeningsvraagstukken, markt- en taakordening , ketendenken en de relatie tussen global economie en de eigen organisatie. Inrichtingsfilosofieën als good governance en corporate sustainability worden besproken. Ook ethische aspecten en de uitwerking van publieke en private verantwoordelijkheid gaan we gezamenlijk beschouwen. Het inzicht stelt u in staat als bestuurder een strategische koers uit te zetten. Uw eigen visie op besturen te ontwikkelen.

Zelfreflectie en mededeelnemers van hetzelfde kaliber
De opleiding is bedoeld om als persoon én als bestuurder te groeien. We verdiepen ons in de verschillende elementen van leiderschap. Hierdoor leert u uzelf beter kennen, maar ook de organisatie die u leidt. Dit wordt nog eens versterkt door het intensieve contact dat u zult hebben met andere bestuurders en directeuren. Omdat u in verschillende organisaties werkt, is het nuttig met hen van gedachten te wisselen. Het resultaat van die ontmoeting is een indringende, boeiende en leerzame gedachtewisseling tussen professionals. U discussieert met elkaar over de thema’s die u deelt en de uitdagingen waar u voor staat als bestuurder. Daarmee slijpt de opleiding Bestuurlijk Leiderschap uw geest.

Na de opleiding Bestuurlijk Leiderschap

 • heeft u een verscherpt inzicht in uw leiderschapskwaliteiten en een analytisch kader voor uw bestuurlijke beslissingen;
 • heeft u een diepgaand inzicht in het bestuurlijk proces en de elementen van de bestuurlijke context;
 • kunt u effectiever en bewuster bestuurlijk handelen en deze keuzes beter onderbouwen vanuit verschillende invalshoeken.

Proefcollege volgen?

Ontdek meer over de leergang Bestuurlijk Leiderschap. Bekijk de proefcolleges.

Onze docenten

Kerndocent

prof.drs. Philip Wagner

Prof.drs. Philip Wagner is directeur van de Wagner Group en hoogleraar Global Economy & Governance aan de Inter-Continental University of the Caribbean. Zijn ervaring en deskundigheid liggen op het raakvlak van economie, bestuur en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Het programma

De opleiding Bestuurlijk Leiderschap is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Van zelfreflectie tot leiderschap

  De samenhang tussen identiteit, zelfbeeld en relaties

 2. Bestuur in de moderne samenleving

  (Markt)veranderingen nopen tot nadenken over ander leiderschap

 3. Governance, filosofie en ethiek

  Reflectie op ethiek, good governance en corporate responsibility

 4. Transformerend leiderschap

  De bestuurder in relatie tot organisatie- en talentontwikkeling

 5. Macht, invloed en vertrouwen

  Het vizier op strategiebepaling, corporate identity en leiderschap

 6. Strategisch en bestuurlijk veranderen

  (Markt)veranderingen nopen tot nadenken over ander leiderschap

 7. Communicatie in bestuur


  Over het uitdragen van uw visie, voorbeeldgedrag en de rol van media

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.150
Leergangkosten: € 13.655
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaald of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Proefcollege

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze proefcolleges.

Tijdens deze proefcollege laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


16 okt

Proefcollege Bestuurlijk Leiderschap

de Cantharel in Apeldoorn

Inschrijven

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.