Velen van ons staan ineens voor hele andere uitdagingen, bij anderen is er ruimte (ontstaan) om even bewust stil te staan bij de eigen ontwikkeling. Of is, door de complexe vraagstukken waar je de afgelopen dagen voor kwam te staan, de behoefte aangewakkerd om jouw visie daarop te vormen en deze beter te kunnen onderbouwen. Als geïnteresseerde in een van onze opleidingen helpen wij je, ook nu, graag vooruit.

Deze bijeenkomst – in zijn oorspronkelijke vorm – hebben wij afgeblazen, maar we zijn trots je te kunnen melden dat we alle proefcolleges, die geprogrammeerd stonden tijdens de AOG Open, online aanbieden op donderdag 26 maart a.s..

Wil je graag een van deze online colleges meemaken? Laat ons dat weten door je onderstaand voor een, of meerdere, van deze proefcolleges aan te melden. Nadere instructies sturen wij je dan in de loop van de week per mail. 

Om een proefcollege te volgen, heb je alleen een laptop of computer met een stabiele netwerkverbinding nodig en een koptelefoon of oortjes.

Vier keer per jaar organiseren wij een AOG Open.

Dé gelegenheid om kennis te maken met onze studieadviseurs, docenten en alumni en informatie in te winnen over onze opleidingsprogramma's.

Wij laten u deze middag ervaren hoe docenten en deelnemers in onze opleidingsprogramma's de scherpte met elkaar opzoeken. Want in al onze programma's wordt u in uitgedaagd uw grenzen te verleggen, met als hoger doel dat iedere deelnemer zijn/haar eigen visie en oplossing ontwikkelt en daar zijn wij trots op!

Het inhoudelijke vraagstuk van onze deelnemers en de menselijke maat staan daarin altijd voorop en u voert daarin zelf de regie. Wij geloven in vooruitgang, in wijsheid die je zelf samenstelt, want daarmee kom je vooruit op eigen-wijze. Voor jezelf, de organisatie en de maatschappij. Waar verder denken de nieuwe standaard is.

Tijdens elke AOG Open heeft u tevens de gelegenheid, geheel vrijblijvend, een proefcollege van een van onze opleidingen bij te wonen. Bekijk hieronder welke proefcolleges u tijdens deze AOG Open kunt volgen en meld u aan.

Bent u deze dag verhinderd, maar wilt u wel graag persoonlijk komen kennismaken? Kijk dan hier wanneer u een volgende AOG Open kunt bijwonen.

 

Tijdens deze AOG Open organiseren wij de volgende Proefcolleges:

Filosofie in Organisaties

Dinsdag 31 maart, 14.00 – 15.00 Online proefcollege met kerndocent prof. dr. René ten Bos. Wilt u vragen leren stellen bij antwoorden? Schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep nemen? In de leergang Filosofie in Organisaties leert u na te denken over fundamentele vragen met betrekking tot uw organisatie. Niet vanuit modellen of schema’s,...

HR Strategie en Sourcing

Donderdag 26 maart, 16.00 – 17.00 Online proefcollege met kerndocent Leen de Waal MSc MA. Hoe maakt u uw organisatie toekomstbestendig? De transitie naar een circulaire economie, de inzet van robots en kunstmatige intelligentie bieden een enorm potentieel aan organisaties die daar de juiste invulling aan weten te geven. Het...

Innovatie en Business Development

Donderdag 26 maart, 18.30 – 19.30 Online proefcollege met programmaleider ir. Roald Vandepoel Vraagt u zich weleens af: wat moet ik doen om tot nieuwe waardecreatie te komen en hoe doe ik dat in de praktijk? Hoe kan ik vernieuwing aanzwengelen en verder brengen binnen de organisatie? Roald laat u...

Leiderschap bij Digitale Transformaties

Donderdag 26 maart, 16.00 – 17.00 Online proefcollege met docente Maya Bosch MSc. De echt grote veranderingen die we momenteel waarnemen, komen voort uit de voortrazende digitale revolutie en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke omwenteling. U stelt zich de vraag hoe uw organisatie de omslag naar de nieuwe netwerkeconomie tot...

Mens- en Organisatieontwikkeling

Donderdag 26 maart, 18.30 – 19.30 Online proefcollege met kerndocent dr. Michiel Schoemaker Talentvolle mensen staan aan de basis van een succesvolle organisatie. Is uw organisatie zuinig op haar sociaal kapitaal? Kunnen uw medewerkers zich optimaal ontwikkelen? Ziet u het als een uitdaging talentmanagement in te zetten met als doel...

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Donderdag 26 maart, 15.00 – 16.00 Online proefcollege met kerndocent dr. Klaske Veth. U wilt bouwen aan een toekomstbestendige leiderschapsvisie, waarbij u een bijbehorende nieuwe mindset op leiderschap creëert? Leiderschap is ook doen. Daarom dagen we u uit om kritisch te kijken naar uw rol als leider: zowel als autonoom...

Strategisch Leiderschap

Donderdag 26 maart, 16.00 – 17.00 Online proefcollege met kerndocent prof. drs. Philip Wagner Vanuit uw positie in het hoger management bent u verantwoordelijk voor strategievorming. Er wordt verwacht dat u gefundeerde strategische keuzes maakt. U weet hoe belangrijk het is om breed te kijken naar de omgeving van uw...