Vier keer per jaar organiseren wij een AOG Open.

Dé gelegenheid om kennis te maken met onze studieadviseurs, docenten en alumni en informatie in te winnen over onze opleidingsprogramma's.

Wij laten u deze middag ervaren hoe docenten en deelnemers in onze opleidingsprogramma's de scherpte met elkaar opzoeken. Want in al onze programma's wordt u in uitgedaagd uw grenzen te verleggen, met als hoger doel dat iedere deelnemer zijn/haar eigen visie en oplossing ontwikkelt en daar zijn wij trots op!

Het inhoudelijke vraagstuk van onze deelnemers en de menselijke maat staan daarin altijd voorop en u voert daarin zelf de regie. Wij geloven in vooruitgang, in wijsheid die je zelf samenstelt, want daarmee kom je vooruit op eigen-wijze. Voor jezelf, de organisatie en de maatschappij. Waar verder denken de nieuwe standaard is.

Tijdens elke AOG Open heeft u tevens de gelegenheid, geheel vrijblijvend, een proefcollege van een van onze opleidingen bij te wonen. Bekijk hieronder welke proefcolleges u tijdens deze AOG Open kunt volgen en meld u aan.

Bent u deze dag verhinderd, maar wilt u wel graag persoonlijk komen kennismaken? Kijk dan hier wanneer u een volgende AOG Open kunt bijwonen.

Tijdens deze AOG Open organiseren wij de volgende Proefcolleges:

Filosofie in Organisaties

Wilt u vragen leren stellen bij antwoorden? Schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep nemen? In de leergang Filosofie in Organisaties leert u na te denken over fundamentele vragen met betrekking tot uw organisatie. Niet vanuit modellen of schema’s, maar vanuit autonoom denken. Filosofie studeren, waarbij u door verrassende inzichten werkt aan een slagvaardigere...

HR Strategie en Sourcing

Hoe maakt u uw organisatie toekomstbestendig? De transitie naar een circulaire economie, de inzet van robots en kunstmatige intelligentie bieden een enorm potentieel aan organisaties die daar de juiste invulling aan weten te geven. Het belang van goed gekwalificeerd personeel om deze nieuwe strategische ruimte te benutten is daarom groter...

Innovatie en Business Development

Vraagt u zich weleens af: wat moet ik doen om tot nieuwe waardecreatie te komen en hoe doe ik dat in de praktijk? Hoe kan ik vernieuwing aanzwengelen en verder brengen binnen de organisatie?  Programmabegeleider Ir. Roald Vandepoel laat u tijdens het proefcollege ervaren hoe u in de opleiding leert...

Leiderschap bij Digitale Transformaties

De echt grote veranderingen die we momenteel waarnemen komen voort uit de voortrazende digitale revolutie en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke omwenteling. U stelt zich de vraag hoe uw organisatie de omslag naar de nieuwe netwerkeconomie tot stand brengt. Oftewel: hoe wordt u als organisatie een organisatie 3.0 organisatie? Tijdens...

Mens- en Organisatieontwikkeling

Talentvolle mensen staan aan de basis van een succesvolle organisatie. Is uw organisatie zuinig op haar sociaal kapitaal? Kunnen uw medewerkers zich optimaal ontwikkelen? Ziet u het als een uitdaging talentmanagement in te zetten met als doel een organisatie te creëren die in staat is kansen te benutten? Maak vrijblijvend...

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Nieuw Leiderschap in Organisaties is dé leergang van AOG School of Management waarbij leiderschap het centrale thema vormt. Samen met toonaangevende docenten en een diverse groep mededeelnemers bouwt u aan een toekomstbestendige leiderschapsvisie, waarbij u een bijbehorende nieuwe mindset op leiderschap creëert. Leiderschap is ook doen. Daarom dagen we u...

Strategisch Leiderschap

Vanuit uw positie in het hoger management bent u verantwoordelijk voor strategievorming. Er wordt verwacht dat u gefundeerde strategische keuzes maakt. U weet hoe belangrijk het is om breed te kijken naar de omgeving van uw organisatie, naar ontwikkelingen in de samenleving, op de markt en het effect daarvan op...