AOG - Vooruitgang voor zijn

Een tijd van disruptie en transformatie vraagt om een visie die verder reikt dan je eigen horizon.

Ontwikkel een toekomstbestendige visie

Je wilt je als leider blijven ontwikkelen. Juist nu. Je wilt wendbaar zijn en je visie vormen op organisatievraagstukken in tijden van onzekerheid en verandering. Hoe komen organisaties weer vooruit? En wat vraagt dit van jou als leider? Het antwoord ligt in het ontwikkelen van vernieuwende manieren van denken en kijken, om zo tot concrete vernieuwing te komen. AOG School of Management biedt (toekomstige) leiders vakoverstijgende inzichten om op academisch niveau een wendbare en toekomstgerichte visie te ontwikkelen die voorbij de eigen horizon gaat. Vanuit durf, creativiteit en ondernemerschap.

Publieke Strategie en Leiderschap

Vanuit een drive om waarde toe te voegen in het publieke domein werkt je met hart en ziel voor de publieke zaak. Maar hoe zorg je ervoor dat je je staande houdt in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie? Hoe vergroot je jouw sturend vermogen binnen de overheid? De publieke sector is in beweging, hoe maak je als publiek leider het verschil?

Na de opleiding:

 • heb je beter inzicht in de verschillende stakeholders en belangen in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie en weet je deze strategisch te verbinden;
 • kun je de impact van brede maatschappelijke en politieke ontwikkelingen integreren in jouw visie op strategische vraagstukken en beleidsvorming;
 • heb je jouw leiderschap ontwikkeld wat je in staat stelt een integere organisatie te ontwikkelen die binnen de kaders slagvaardig en innovatief kan opereren.

Strategisch Programmamanagement

Om grote maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren, moeten organisaties wendbaar zijn en effectief kunnen werken in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Als programmamanager vervul je hierin een cruciale rol. In veelal flexibele werkstructuren en met stakeholders die allemaal hun eigen belangen hebben werk je samen om de gestelde doelen te bereiken. Je voert regie en gaat daarbij letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Het vraagt om visie en leiderschap om complexe en omvangrijke programma’s tot een goed einde te brengen.

Na de opleiding:

 • heb je kennis opgedaan om verschillende stakeholderbelangen te doorgronden en effectief te managen.
 • ben je in staat een gefundeerde visie te ontwikkelen voor complexe programma’s die breed gedragen wordt.
 • heb je jouw persoonlijk leiderschap ontwikkeld. Dit stelt je in staat mensen te inspireren, motiveren en te sturen om zo veranderingen te implementeren en doelen te bereiken, ook zonder formele macht.

Leiderschap in Management

De strategische koers van je organisatie is bepaald, de grote lijnen zijn helder. Maar dan begint het pas. Want hoe richt je de organisatie in? Hoe kun je, als leider, de vertaling maken naar managementconcepten die effectief zijn in jullie context? Welke invloed hebben macht, cultuur en innovaties? Wat vraagt deze verandering van je leiderschapsstijl?

Na de opleiding:

 • heb je inzicht in de samenhang tussen bedrijfskundige issues en succesfactoren voor jouw organisatie.
 • heb je een aantal cruciale managementcompetenties ontwikkeld: strategisch denken en handelen, resultaatgerichtheid en het veranderen van organisaties of organisatieonderdelen.
 • heb je inzicht in jouw rol als manager in het bezielen en leiden van medewerkers, ook bij het implementeren van verandering.

Meesterschap in Adviseren

Adviseren is een spannend vak! Want hoe word je gehoord in de wirwar van meningen, behoeften en belangen? Hoe verbind je personen, zienswijzen, belangen en gevoelens rond vraagstukken en oplossingen? En welke plek neem je daarbij in? Een adviseur werkt met spanningen en paradoxen, zoals stevigheid én dienstbaar zijn of betrokkenheid én distantie.

Na de opleiding:

 • doorzie je sneller de verhoudingen en dynamieken in de organisatie.
 • ben je in staat adviesprocessen effectief in gang te zetten, te beïnvloeden en te begeleiden.
 • heb je een samenhangende en strategische visie op jouw adviesrol.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.