Masterclass Regievoering zonder Macht

Samenwerken en sturen

Iedere organisatie krijgt meer te maken met unieke opgaven. De maatschappij vraagt om maatwerk, waarbij integrale oplossingen worden geleverd. Je eigen ding doen is niet meer genoeg. Opgavegericht werken vraagt van mensen om samen te werken. Dit zien we terug in projecten en programma’s, maar ook in structurele samenwerkingsverbanden, zoals netwerken. Samenwerking binnen en tussen organisaties vraagt een andere manier van sturen. Partners zijn zelfstandig en willen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Iedere partner is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de samenwerking. Dit is waar de masterclass Regievoering zonder Macht over gaat: hoe kun je verantwoordelijk zijn terwijl je er niet over gaat?

Ongelijkwaardige sturing

Sturing is per definitie ongelijkwaardig. Daarom is regievoering een passender vorm. Regievoeren betekent dat je de beheersing los kunt laten zonder dat je minder verantwoordelijk bent. Je kiest bewust voor de beïnvloeding zonder doorzettingsmacht. In termen van Covey kies je bewust voor een focus op zowel je cirkel van invloed als je cirkel van betrokkenheid. Een goede regisseur kan omgaan met frustraties en zoekt moedig naar de grenzen van de beïnvloedingsmogelijkheden.

Regievoering zonder macht

In de masterclass Regievoering zonder Macht kijken we naar de samenhang tussen de gezamenlijke opgave en de belangen en energie van het samenwerkingssysteem, de beïnvloedingsmogelijkheden in de relaties, de organisatie van het samenwerkingsverband, de communicatie en de besluitvormingsmogelijkheden.

Na het volgen van de Masterclass Regievoering zonder Macht:

  • weet u hoe u eigenaarschap voor een gezamenlijke opgave kan creëren;
  • bent u in staat om samenwerking effectief te organiseren met een functionele inrichting van communicatie en besluitvorming;
  • bent u in staat om begrip te hebben voor de houding en het gedrag van samenwerkingspartners en heeft u zich op uw mogelijkheden om die effectief te beïnvloeden.

Voor wie interessant

Deze Masterclass is interessant voor managers, afdelingshoofden, adviseurs en directeuren die willen weten hoe je verantwoordelijk kunt zijn, terwijl je er niet over gaat.

Wanneer

Deze Masterclass is opgebouwd uit drie dagen en vindt plaats op maandag 17 september en dinsdag 18 september 2018. De terugkomdag is op 1 november 2018. De eerste twee dagen zijn opeenvolgend met een tussenovernachting. De derde dag is een verdiepingsdag die is gepland om de dynamiek van de praktijk te koppelen aan de nieuw verworven inzichten en vaardigheden.

Locaties

Er is gekozen voor locaties centraal in Nederland. Deze locaties zijn zo gekozen dat u optimaal de gelegenheid krijgt om kennis tot u te nemen en met mededeelnemers hierover te discussiëren.

Programmaleider

De programmaleiding van de Masterclass Regievoering zonder Macht is in handen van Hans Licht (CMC). Hans is sinds 1985 werkzaam als Management Consultant en is auteur van verschillende boeken over regievoeren. Naast zijn werk als consultant heeft hij een brede internationale ervaring als projectleider en programmamanager in complexe samenwerkingsverbanden.

 

 

 

Investering

De investering voor deze Masterclass bedraagt € 2950,-. Daarbij komen de arrangementskosten van € 400,- (waaronder een hotelovernachting). De bedragen zijn BTW-vrij.

Certificering

Na succesvolle afronding van de Masterclasses ontvangt u, namens de stichting Academische Opleidingen Groningen, een certificaat.