Kerndocent prof.dr. Rob Vinke aanvaardt ambt van hoogleraarschap HRM

Op 23 april 2015 aanvaardde prof. dr. Rob Vinke het hoogleraarschap HRM aan de Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC). Tijdens zijn rede spreekt Rob Vinke over de drie fasen van veranderen. ‘Verbeteren, vernieuwen en maatschappelijk duurzaam verbinden vormen drie opvolgende fasen in veranderen die we doorlopen als we problemen ervaren met een bestaand vraagstuk of een bestaande aanpak.’

‘Wellicht is de kernopdracht om meer perspectieven op veranderen te ontwikkelen, ons gedragsrepertoire te vergroten om zo meer menselijke werkelijkheden recht te doen.’ Om dit te duiden spreekt Vinke van verandergolven. Hierin staan mensen centraal, gekenmerkt door hun generatie en levensfase.

Over deze verandergolven en de generaties spreekt Rob Vinke ook tijdens het proefcollege van de leergang HR-Strateeg op 3 september 2015.

Een samenvatting van de rede van prof. dr. Rob Vinke vindt u hier.

Rob Vinke is aan AOG School of Management verbonden als docent voor de leergang HR-Strateeg. Wilt u meer inzicht in hoe u uw HR-strategie kan laten aansluiten bij het strategisch perspectief van uw organisatie? De nieuwe editie van de leergang HR-Strateeg start  woensdag 11 november 2015.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.