Sector Zorg

Geslaagd maatwerktraject met UMCG – Zoeken naar verbinding

Vier keer vijf dagdelen lang werken naar verbinding. Dat was de uitkomst van het maatwerktraject dat AOG School of Management overeenkwam met Hans Bouwers, hoofd Personeel & Organisatie van het UMCG. In juni vindt de laatste module plaats. Een goede formule, zegt Bouwers: “Onze uitdaging is het vliegwiel op gang te houden.”

Toen Hans Bouwers contact zocht met AOG School of Management voor een maatwerktraject, wist hij waar hij aan begon. “Ik heb er zelf de opleiding Talent- en Organisatieontwikkeling gevolgd en daaraan bewaar ik prima herinneringen.” Dit keer ging het niet om zijn eigen ontwikkeling, maar om een maatwerktraject voor de pakweg 25 P&O-medewerkers van het UMCG. Bouwers legt uit waarom hij het gesprek hierover aanging. “Het UMCG bestaat uit sectoren met ieder een eigen decentrale P&O-afdeling. We merkten dat de onderlinge verbinding tussen onze decentrale P&O-ers en de centrale stafgroep P&O lastiger werd. Fysiek zitten we niet ver van elkaar af, maar door de omvang van de sectoren waren we elkaar een beetje aan het kwijtraken. Vergeet niet dat er 12000 mensen bij het UMCG werken. Dan krijg je het risico dat decentrale P&O-adviseurs zich vooral richten op hun eigen directeur en het gezamenlijke UMCG-beleid wat op de achtergrond raakt.”

Verbinding als sleutelwoord

Tijdens een brainstormsessie met Durk Piet de Vries van AOG School of Management was verbinding dan ook het sleutelwoord. Bouwers: “We hebben samen een modulair programma opgezet waarbij we ten eerste verbinding wilden realiseren en ten tweede samen aan de slag wilden gaan met gemeenschappelijke P&O-thema’s. We spraken ook af dat we in twee jaar tijd vier keer een module van vijf dagdelen zouden verzorgen.”

Theorie en praktijk verbonden

Tijdens die modules stond steeds een ander P&O-thema in de schijnwerpers. Bouwers: “Docenten vanuit AOG School of Management verzorgden de theorie en mensen vanuit het UMCG waren aanwezig om de theorie te verbinden aan onze eigen praktijk. Zo heeft het afdelingshoofd Chirurgie een bijdrage geleverd over clinical governance. Dan is het prettig om meteen te kunnen praten over wat governance betekent voor je eigen huis en hoe onze medisch specialisten erin staan. Tijdens de module over organisatiestructurering, bijvoorbeeld, was een lid van de Raad van Bestuur aanwezig om met de deelnemers te praten over hoe je omgaat met keuzes als er sprake is van beperktere budgettering. Zo blijf je heel dicht bij je eigen wereld.”

Positief effect

Inmiddels hebben de UMCG-deelnemers drie van de vier modules achter de rug en signaleert Bouwers positieve effecten. “Ik merk dat P&O-collega’s nu vaker het initiatief nemen om buiten de opleiding om samen op te trekken. We krijgen weer meer een soort P&O-normgevoel, een gezamenlijk gedragen idee hoe wij als discipline binnen het UMCG de dingen doen.” Hij noemt het nu al een geslaagd traject, hoewel de laatste module nog moet komen. “De combinatie van theorie en praktijk is me goed bevallen. Daarbij vond ik het heel plezierig dat we zo’n goede moderator hadden in de persoon van Michiel Schoenmaker. Verder is de meerwaarde van dit traject dat we gezamenlijk vorm konden geven aan de inhoud van de modules. Een zeer vruchtbare vorm van co-creatie dus.”

Inspiratie

Terugkijkend kan hij geen onderwerp aanwijzen wat er echt bovenuit stak. “Ik denk dan eerder aan de docenten die we hebben meegemaakt. Voor P&O-ers in de zorg geldt dat ze een grote betrokkenheid en gepassioneerdheid ervaren in hun werk. Als ze dan een docent treffen die diezelfde passie laat zien, dan voelen ze zich enorm geïnspireerd. Dan gaan ze met een goed gevoel naar huis. En dat merken we daarna ook in het UMCG. Dankzij deze modules is er een gevoel van verbinding ontstaan. Aan ons is nu de uitdaging ervoor te zorgen dat het vliegwiel blijft draaien.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.