Sector Overheid

Fusies, burgerparticipatie, bezuinigingen, nieuwe media, concurrentie… Het publieke krachtenveld is gecompliceerder geworden. AOG School of Management anticipeert en heeft onder meer bij de gemeente Emmen een interne maatwerkopleiding verzorgd. Gemeentesecretaris Arjen Mewe verhaalt over life long learning, verbinden en organisatieontwikkeling.

Zo’n jaar of acht geleden trok de gemeente Emmen naar AOG School of Management voor een Young Talent Programme, een opleiding waarin jonge professionals vakoverstijgende inzichten kregen aangereikt. ‘Een aantrek­kelijk programma, dat erg succesvol verliep. Zo succesvol zelfs, dat ook meer ervaren collega’s aangaven zin te hebben in een opleidingstraject. Die geluiden hebben we serieus genomen.’

Maatwerk
Mewe kwam, na een selectieprocedure (weer) bij AOG School of Management terecht. ‘We zagen ook een duidelijke aanleiding. Van een beleidsambtenaar worden tegenwoordig andere vaardigheden gevraagd dan een jaar of tien geleden. Het krachtenveld is ingewikkelder en de rol en professionaliteit van de ambtenaar daarin belangrijker. Daarom stelden we samen met AOG onder de naam Senior Beleidsmede­werker een leergang samen, geënt op onze organisatie. Deze keuze bleek bepalend voor de sfeer en effectiviteit binnen de organisatie. Mewe: ‘De effecten zijn voelbaar. Sommige collega’s deden al tien jaar hetzelfde werk, maar zitten nu met frisse energie en nieuw élan veel beter in hun vel en in hun functie. “Invloed” is een belangrijk element geweest daarin. Wacht je af wat er gebeurt en reageer je daarop of neem je zelf het voortouw? Hoe kom je tot verstandige besluiten in een com­plexe context? Ambtenaren moeten geen toeschouwer worden van het spel, maar zelf deelnemen en meesturen.’

Intrinsieke motivatie
Mewe gaat verder: ‘De rol van de overheid is de laatste decennia nogal veranderd. Dus moet je daar als ambtenaar je professionele verantwoordelijkheid in nemen. De rolopvat­ting en risico’s veranderen, burgerparticipa­tie is een must en het effect van media-aan­dacht kan groot zijn. Je moet daarop kunnen inspelen. Dat betekent niet, dat je moet stop­pen met bepaalde benaderingen. Maar wel dat je die inpast in de vragen en werkwijzen van vandaag.’ Deelnemers aan de eerste leergang kwamen zo enthousiast terug op de werkvloer, dat meer collega’s geïnteresseerd raakten. Op het programma stonden onder meer waardema­nagement, netwerkdynamiek, sturingsleer, regie, politieke besluitvorming, reflectie, invloed, lobby, veranderkunde, interventie­kunde en procesmanagement. ‘We hebben meteen de toon gezet met een sterke kerndocent als vaste begeleider, een goede organisatie en gerenommeerde sprekers. Neem nu Kay van der Linden, de (voormalige) spindoctor van onder anderen Rita Verdonk. Zo iemand komt met schit­terende verhalen en anekdotes over invloed, lobby en politiek. Dat spreekt aan, daar heb je wat aan, zeker ook voor het scherpen van je kritische blik!’

Organisatieontwikkeling
De leergang Senior Beleidsmedewerker staat niet op zich, maar maakt onderdeel uit van een brede visie op organisatieontwikkeling. ‘Parallel aan deze leergang liep enkele jaren een Management Development traject, voor de leidinggevenden binnen de organisatie. Daarnaast loopt er een cultuurtraject als be­langrijk onderdeel van doorontwikkeling van de organisatie. Daarom is het ook zo waarde­vol, dat je een leergang kunt inbedden in je organisatie. Mewe is ervan overtuigd dat life long learning een belangrijke voorwaarde is voor de vitaliteit van organisaties. ‘Actueler dan ooit. Want door de snel veranderende samenleving en bijvoorbeeld ook het op­schuiven van de pensioenleeftijd, moeten mensen zich blijven ontwikkelen. En daar profiteer je als organisatie ook van. Dus om meer dan één reden is het faciliteren daarvan zeer de moeite waard.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.