Sector Onderwijs

Analyseren wat er aan de hand is, een team vormen, de koers bepalen, een plan maken en dat gestaag uitvoeren. Dat is in een notendop de aanpak van Ineke Donkervoort (1953), voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Drenthe College. Sinds haar studie economie aan de VU heeft ze in vele organisaties opgetreden als verandermanager. Met de resultaatgerichte aanpak van een echte topsporter heeft ze ook het Drenthe College weer op koers gekregen. ‘Ik zoek de grenzen op, want het kan altijd beter.’

In 2008 diende zich de vacature bij het College van Bestuur van het Drenthe College aan: een ROC in zwaar weer. ‘Die tijd hebben we gehad: we zijn het vijfde ROC van Nederland, financieel hebben wij het op orde.’ Hoewel het Drenthe College zelf goed draait, is Donkervoort niet tevreden. ‘Een probleem is de wispelturigheid van de politiek, die er geen rekening mee houdt dat grote uitvoeringsorganisaties niet zo maar van koers kunnen veranderen. Politieke compromissen zijn lang niet altijd uitvoerbaar. Rekenen en taal voor iedereen of toch weer niet? Marktwerking of toch weer niet? Van een rekendocent kun je niet even een installateur maken. Gegeven de politiek en de veranderende omgeving moeten wij onze organisatie dus flexibiliseren. Huisvesting, arbeidsvoorwaarden, wachtgeldregelingen, maar ook cultuur zijn daar nog niet op afgestemd. Daar ligt dus een uitdaging.’

Onvoorspelbare arbeidsmarkt
Een zelfde uitdaging ligt in het verstandig omgaan met de maatschappelijke wens om mbo-instellingen flexibel in te laten spelen op de behoefte van de arbeidsmarkt. ‘De arbeidsmarkt is onvoorspelbaar. Tot een jaar geleden riep iedereen dat we mensen moesten opleiden voor de zorg. Meer handen aan het bed. Maar voor veel leerlingen die vier dagen in de week werken en een dag naar school gaan in die sector zijn dit jaar de banen weggevallen. Juist omdat de arbeidsmarkt onvoorspelbaar is, raadt Donkervoort jongeren aan hun passie te volgen. ‘In elke opleiding dagen wij leerlingen uit ook algemene competenties te ontwikkelen: probleemoplossend vermogen, creativiteit, doorzettingsvermogen. Verder hebben we aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Allemaal zaken die bedrijven steeds belangrijker vinden. Vakkennis veroudert immers heel snel.’

Opleiding incompany
Voor onze medewerkers is het belangrijk dat ze zich blijven ontwikkelen. Om lesuitval te voorkomen halen we cursussen naar het Drenthe College. Vier keer per jaar plannen we een week zonder reguliere lessen en bieden wij medewerkers de mogelijkheid in huis cursussen te volgen. Medewerkers moeten er nog wel aan wennen om de cursussen in te passen tussen andere werkzaamheden en in te zien hoe belangrijk het is om te blijven leren. Maar zonder dat kun je je toch eigenlijk geen professional noemen. Bovendien is de tijd van life time employment voorbij. Blijven ontwikkelen betekent perspectief houden.’

Managers bij het Drenthe College volgen een eigen traject. Donkervoort: ‘Manager-zijn in het onderwijs is echt een vak. Een goede manager moet iets toevoegen aan het team en luistert naar mensen op alle niveaus. Dan pas hakt hij een knoop door en is iemand het daar niet mee eens, dan gaat hij opnieuw het gesprek aan.’ Samen met AOG School of Management heeft ze daarom een incompany leergang Strategisch Leiderschap ontwikkeld. Die leergang is eerst gevolg door het Centraal Management Team (CMT), en vervolgens een iets ander versie door de opleidingsmanagers van Drenthe College. Het CMT doet nu een vervolg, waarbij er ook input verzameld wordt voor het strategisch plan voor de periode 2014-2017. ‘Doordat we dit in company doen, hebben we de leergang kunnen afstemmen op wat wij zelf nodig hebben. Daarover heb ik pittige gesprekken gevoerd, ik ben een zeer kritische klant. Ik wil bijvoorbeeld precies weten welke docenten de leergang geven. Is een docent ziek, dan wil ik invloed hebben op wie de vervanger wordt.’ Ook voor de managers zelf is de leergang geen vrijblijvende zaak. ‘Andere overleggen zeggen we er voor af, want niets is belangrijker dan dit traject met z’n allen zorgvuldig te doorlopen. Eigenlijk verzuimt er nooit iemand. Heel belangrijk is dat wij door dit traject meer een team worden en dat wij een zelfde referentiekader krijgen. Dat gaat de organisatie echt vooruit helpen. Men vindt het zelfs zo belangrijk, dat vier managers zich hebben aangemeld voor het flexibele mastertraject.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.