Online masterclass HR Strategie & Sourcing in het nieuwe normaal

We zien steeds vaker de kreet ‘het nieuwe normaal’ voorbij zien komen. Dat er iets als het nieuwe normaal ontstaat, betekent ook dat we een breukvlak gepasseerd zijn, en dat we de spelregels spelenderwijs opnieuw vast zullen moeten gaan stellen. De regionale specialisatie neemt af door het beschadigde vertrouwen in de beschikbaarheid in essentiële zaken. Daardoor zullen steeds meer landen/regio’s essentiële zaken weer zelf gaan produceren. Dat impliceert dat beschikbaarheid van en directe toegang tot grondstoffen crucialer gaat worden dan het de afgelopen jaren was. Daarnaast is het ongelofelijke aanpassingsvermogen van organisaties een opvallend verschijnsel geweest in de afgelopen periode. Dat we over een tijdje met de naweeën hiervan te maken krijgen, verbaast niemand.

Hoe houd je sociaal kapitaal en motivatie in stand in tijden van social distancing? Welke nieuwe werkvormen beklijven op welke manier? Hoe bind je mensen aan je organisatie, welke nieuwe talenten zullen nodig zijn? Welke impact heeft dit alles op de 21st century skillset? En wat kunnen we leren van deze bliksemsnelle turn-around, waar, waarom, en vooral ook hoe behouden we deze agility?

Wij helpen je met de spelregels voor het nieuwe normaal door middel van de online masterclass HR Strategie & Sourcing in het nieuwe normaal.

Het is onvermijdelijk dat er nieuwe strategische keuzes gemaakt moeten worden. Dat de die keuzes eerst en vooral de input-kant van de organisatie en haar netwerk betreffen, maakt dat HR & Sourcing Strategie een cruciale rol gaat spelen in het post-coronatijdperk. Als HR Strategie & Sourcing verantwoordelijke zal je mede de agenda van de directietafel moeten bepalen en invullen, als je de organisatie wilt helpen nog beter dan ooit met het nieuwe normaal om te gaan.

Programma

In deze masterclass gebruiken we inzichten & praktische handvatten vanuit Antifragiliteit (Taleb) en Donut-Economie (Raworth) die je helpen de positie van jezelf en van de organisatie na COVID19 strategisch te versterken.

Tijdens de eerste digitale workshop op 16 juni 2020 gaan we in op de praktische hanteerbaarheid van de inzichten, waarna je de gelegenheid krijgt om deze inzichten en handvatten toe te passen op de situatie in uw eigen organisatie.

Tijdens de tweede sessie op 30 juni 2020 staan we stil bij jouw bevindingen en ervaringen en voorzien de deelnemers en docent elkaar van feedback ten aanzien van die bevindingen. Hierdoor ontwikkelt het geleerde zich nog verder en kan je met getoetste strategische inzichten en oplossingen aan de slag binnen je organisatie.

Waar en wanneer

De masterclass vindt online plaats op 16 juni van 14.30 – 16.30 uur en op 30 juni van 14.30 – 16.30 uur.

Wat levert het op?

  • Leer de theorie direct toepassen in de praktijk
  • De organisatie wordt op weg geholpen naar het nieuwe normaal
  • Getoetste strategische inzichten en oplossingen voor de organisatie

Voor wie?

Deze masterclass is voor senior adviseurs, managers of directieleden die ervaren dat een integrale aanpak van sources binnen de organisatie nodig is.

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 195. Wil je na deelname je graag aanmelden voor de opleiding HR Strategie en Sourcing? Dan worden de kosten van de masterclass kwijtgescholden. Ook voor introducés geldt dit scherpere tarief.