Teams beter laten samenwerken, het persoonlijk leiderschap van medewerkers ontwikkelen en een managementteam dat ruimte geeft om maximale energie te mobiliseren. Zelfsturing lijkt het middel om organisatie doelen te bereiken en betere bedrijfsprestaties te boeken. Zonder goede begeleiding en aandacht voor deze transformatie kan het echter leiden tot stress, angst en disfunctioneel gedrag. Als HR-manager staat u voor de uitdaging om het juiste klimaat te creëren voor autonoom functionerende teams.

Herkent u dat: er wordt gevraagd om meer autonomie. Zelfsturing is de wens. Misschien niet direct van de medewerkers, maar dan wel van het management. Na invoering van zelfsturende teams of het geven van meer autonomie lijkt het project geslaagd. Maar na een paar weken blijken teams niet optimaal te functioneren. Het management wil ingrijpen, maar ja, het zijn tenslotte zelfsturende teams. Wanneer stuur je nu op deze zelfsturing?

Tijdens ons jaarlijkse evenement HR on the Move op donderdag 12 oktober bieden wij u een middag vol inspiratie om een organisatie neer te kunnen zetten waarin talent de ruimte krijgt en men samen werkt aan het behalen van resultaten. Het vraagt van HR een visie op het ontwikkelen van teams op de werkvloer, maar het begint misschien wel bij een verandering in de managementlaag. Kunnen en durven zij de controle los te laten om ruimte en vertrouwen te geven? En, hoe voorkom je dat medewerkers imploderen als het fundament onder hun functie wordt weggeslagen en angst en stress het teamresultaat ondermijnen? Inzicht in deze processen helpen u een duidelijk en authentiek HR-beleid neer te zetten.

Keynotes en thema's

  • Prof. dr. Frank Koerselman (hoogleraar Psychiatrie en Psychotherapie (UMC Utrecht)) neemt u mee in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van stress. Want hoe verleidelijk autonomie ook klinkt, stress ligt op de loer. Hoe ontstaat deze stress? Hoe kunt u kijken naar de schijnbare paradox tussen de behoefte aan geborgenheid en de behoefte aan autonomie?
  • Aansluitend gaat dr. Gertjan Schuiling (programmadirecteur van de leergang Onderzoekend Leiderschap (VU)) dieper in op de dilemma’s waar het management tegen aan loopt wanneer zelfsturende teams zijn ingevoerd.  U herkent het vast; het invoeren van zelfsturende teams lijkt geslaagd, maar na een paar weken blijken teams niet optimaal te functioneren. Hoe verhouden hiërarchie en zelfsturing zich dan tot elkaar?
  • Het management wil ingrijpen, maar ja, het zijn tenslotte zelfsturende teams. Het blijkt dat onder verschillende omstandigheden, en vooral als het spannend wordt, een bepaalde vorm van leiderschap nodig is. Otto van Wiggen (brigade-generaal b.d. (Koninklijke Landmacht)) sluit de middag af door u te laten nadenken over effectiever leiderschapsgedrag bij zelfsturende teams.

Waar en wanneer?

Datum:   donderdag 12 oktober 2017
Tijdstip: 13.00 – 17.30 uur
Locatie:  Midden Nederland

Na afloop:

  • heeft u inzicht in hoe angst en stress en daarmee disfunctioneel gedrag kan ontstaan;
  • weet u wat voor leiderschap nodig is om teams te helpen zelfsturend te worden;
  • heeft u een visie op hoe u teams kunt laten groeien in een meer verantwoordelijke rol.

Over de sprekers:

Prof. dr. Frank Koerselman studeerde Sankskrit en vergelijkende godsdienstwetenschap en daarna geneeskunde. Als psychiater beoefende hij de psychiatrie in de volle breedte, van psychotherapie tot gericht hersenonderzoek. Hij was hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam, en vervolgens hoogleraar psychiatrie en psychotherapie aan het UMC Utrecht. Bij uitgeverij Prometheus verscheen van hem het boek ‘Wie wij zijn. Tussen verstand en verlangen.‘ Daarin bespreekt hij hoe mensen worstelen met tegenstrijdige behoeftes en hoe dat doordringt in het politiek-maatschappelijke debat en in discussies over moraal en zingeving.

 

 

Dr. Gertjan Schuiling werkt op het snijvlak van praktijk en theorie. Zijn kernthema is aanpassing van de organisatie aan veranderende eisen in de omgeving. Vaak ontwikkelen individuen en teams uiteenlopende en soms ook tegenstrijdige antwoorden. Dat is eigenlijk een pluspunt. Als de omgevingseisen ook tegenstrijdig zijn, en een nog onzekere uitkomst hebben, helpt het als men intern een breed repertoire antwoorden heeft. Dan matcht de interne variëteit de externe variëteit. Maar tussen de verschillende adaptieve antwoorden is wel een verstandhouding nodig, anders neemt de spanning onnodig toe. Vakinhoudelijke, economische en sociale eisen kunnen botsen. De kunst is het gesprek met elkaar over die botsing op de juiste manier te voeren: onderzoekend, erkennend, winnend. Gertjan is zelfstandig adviseur en parttime medewerker van de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de VU is hij programmadirecteur van de leergang Onderzoekend Leiderschap. In het hbo is hij betrokken bij het beoordelen van praktijkgericht onderzoek.

Otto van Wiggen diende bijna 40 jaar binnen de Koninklijke Landmacht. Hij bouwde er een donkergroene reputatie als operationeel vakman en inspirerend leider. Zo heeft hij als commandant van het Opleidings- en Trainings Commando een Landmacht-brede visie voor Vorming en Leiderschap opgesteld. Hij heeft deze visie weten door te vertalen naar de werkvloer, waar deze zichtbaar wordt in het dagelijkse denken, doen en handelen van de landmacht-militair. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij het belang van goed leiderschap en teamwork in de praktijk gezien en ervaren. Vanuit die achtergrond publiceerde hij in 2016 ‘Niemand is belangrijker dan het team’. In dit boek beschrijft hij zijn visie op leiderschap. Het is zijn overtuiging dat Mission Command de meest effectieve leiderschapsstijl is in een turbulente en snel veranderende omgeving. Binnen deze leiderschapsstijl krijgen medewerkers op basis van een collectieve ambitie vrijheid van handelen en bevoegdheden om de doelen te realiseren. Het is zijn ambitie om met het leiderschapsconcept Mission Command organisaties en bedrijven effectiever te maken door hen vanuit een heldere visie te leren sturen op afstand.

 

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 89. Deelnemers en alumni van AOG School of Management kunnen tegen een gereduceerd tarief van € 59 aan het event deelnemen. Meld u hier direct aan. Introducés zijn welkom!