Eigenschappen waarover leiders dienen te beschikken zijn legio. Leiders nemen initiatief, hebben een visie op de toekomst en geven richting in onzekere situaties. Het is niet eenvoudig om altijd te staan voor wat je denkt, tegen de stroom in te gaan en beslissingen te nemen met een onzekere en onvoorspelbare uitkomst. Voor goed leiderschap is het cruciaal om op jezelf te kunnen reflecteren en bewust te kunnen handelen vanuit een meervoudige werkelijkheid. Hoe handel je vanuit je morele kracht en eigen opvattingen ondanks tegenstand, sociale conventies en gewoonten?

Keynotes René ten Bos en Liesbeth Horstman geven tijdens de Masters of Leadership inzicht in de verschillende aspecten van moed en hoe je om kunt gaan met de onzekere uitkomsten van risicovolle besluiten.

Programma

  • 14.00 uur Inloop en ontvangst
  • 14.30 uur ‘Vol goede moed van start!‘ – Opening door dagvoorzitter Wouter Kurpershoek. Welkom en uitreiking Cum Laude Award door drs. Annelieke Achterberg-Geerdink directeur AOG School of Management.
  • 14.45 uur ‘Innovatie vereist moed’ – prof. dr. René ten Bos is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn leerstoel ‘Filosofie van de managementwetenschap’ publiceert hij niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook toegankelijke managementliteratuur. In 2017 is hij uitgeroepen tot de nieuwe Denker des Vaderlands. René ten Bos is ook kerndocent van de opleiding Filosofie in Organisaties.
  • 15.45 uur Pauze met een avontuurlijke twist
  • 16.15 uur ‘Echte moed is bang zijn en toch doen‘ – Drs. Liesbeth Horstman is luitenant-kolonel en psycholoog bij het Ministerie van Defensie. Ze deelt haar persoonlijke ervaringen en benadert moed vanuit de verschillende invalshoeken die ze tegenkomt in haar werk, zoals die van militair, leidinggevende, vrouw, en cliënt.
  • 17.15 uur ‘Wie durft?’ – plenaire afsluiting door Wouter Kurpershoek.
  • 17.30 uur Netwerkborrel

Waar en wanneer

11 april 2019 in Flint te Amersfoort.

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 175,- en voor alumni € 150,-.