Hersenwetenschappers en filosofen voeren de laatste jaren heftige discussies over de vraag of de invloed die je hebt op wie je bent wel of niet bestaat. Kunnen de speculaties van de wijsbegeerte eindelijk vervangen worden door gedegen inzichten uit de neurowetenschappen? Of spreken de hersenonderzoekers voor hun beurt en zijn filosofische vragen niet te herleiden tot uitspraken over synapsen en neuronen?

De laatste jaren heerst de opvatting dat onbewuste processen in het brein voor een groot deel ons gedrag bepalen. Betekent dit dat leiders alleen maar worden beïnvloed en gestuurd door deze onbewuste processen? Met andere woorden zijn leiders hun brein?

Juist voor leiders is het cruciaal om op zichzelf te kunnen reflecteren en vanuit een meervoudige werkelijkheid bewust te kunnen handelen. Maar hoe blijf je jezelf, terwijl transformatie wordt gevraagd? Is dat een mythe of een mogelijkheid? Laat je tijdens de Masters of Leadership 2018 meenemen in de nieuwste inzichten die voeding geven aan de gedachte dat we ons gedrag wel degelijk bewust kunnen beïnvloeden. Wij bieden inspiratie voor hoe je ruimte kunt maken om in je brein nieuwe connecties te laten ontstaan. Zodat wat je doet en wie je bent juist wel te maken heeft met wat je denkt en wilt.

Programma

  • 13.00 uur Inloop en ontvangst
  • 13.30 uur Welkom door drs. Annelieke Achterberg-Geerdink, directeur AOG School of Management, introductie door drs. Cristel van de Ven, dagvoorzitter en uitreiking Cum Laude Awards door prof. drs. Philip Wagner, programma directeur Flexibel Academisch Masterprogramma
  • 14.00 uur Leiding geven aan je brein – prof. dr. André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie bij de afdeling Neurowetenschappen van het UMCG en faculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een innovatief, internationaal vooraanstaand hersenonderzoeker en pleitbezorger van de gedachte dat het wel degelijk mogelijk is om onbewuste processen bewust te beïnvloeden.
  • 15.00 uur Pauze
  • 15.45 uur Leiden en denken met veerkrachtdr. David Dewulf, arts en een autoriteit op het vlak van spiritueel denken ten behoeve van een veerkrachtiger en tevredener leven. Wijsheid-tradities uit de hele wereld zijn voor hem de basiselementen voor duurzame en oprechte organisatieculturen.
  • 16.45 uur Afsluiting
  • 17.00 uur Netwerkborrel

Waar

De Hermitage in Amsterdam

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 125.

In samenwerking met de Hermitage in Amsterdam is een uniek arrangement samengesteld. Wij ontvangen u dan om 10.00 uur om, voorafgaand aan de Masters of Leadership, deel te nemen aan een rondleiding langs de indrukwekkende werken van de ’Hollandse Meesters’.  Hoe gingen de beroemde schilders uit de Gouden Eeuw met wezenlijke vragen om? Over het vooruitstrevende denken van deze schilders en de impact van hun werk op de toenmalige maatschappij. Aansluitend wordt een Chef’s 2 gangen lunch geserveerd. De meerprijs van dit arrangement bedraagt € 100.