Dinsdag 31 maart, 14.00 – 15.00 Online proefcollege met kerndocent prof. dr. René ten Bos.

Wilt u vragen leren stellen bij antwoorden? Schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep nemen? In de leergang Filosofie in Organisaties leert u na te denken over fundamentele vragen met betrekking tot uw organisatie. Niet vanuit modellen of schema’s, maar vanuit autonoom denken. Filosofie studeren, waarbij u door verrassende inzichten werkt aan een slagvaardigere organisatie.

Laat u tijdens het proefcollege inspireren door een lezing van René ten Bos. Er is uitgebreid gelegenheid om uw vragen te stellen en van gedachten te wisselen met mogelijke mede-deelnemers. Dit is een prettige manier om kennis te maken met de organisatie, opzet en inhoud van de opleiding.

Waar en wanneer

  • Datum:    31 maart 2020
  • Tijd:         van 14.00 tot 15.00 uur
  • Locatie:   Online

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze studieadviseurs via telefoonnummer 088 556 10 00 of per e-mail info@aog.nl.