Even voorstellen: nieuwe kerndocent Bedrijfskunde en Leiderschap

Delano Maccow is de nieuwe kerndocent voor de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap. Delano is geen onbekende, hij doceert  al een aantal jaren in de leergang. Hij stelt zich graag aan u voor en vertelt u over zijn visie op bedrijfskunde en de speerpunten van de leergang.

Wie ben ik?

Mijn naam is Delano Maccow. Ik ben als docent jaren werkzaam geweest bij de Faculteit Economie &  Bedrijfskunde (RUG) in de bachelor Bedrijfskunde en de masters ‘Strategic Innovation Management’ en ‘Small Business Management’. Enkele jaren geleden heb ik de overstap gemaakt naar het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool. Ik ben bij de opleiding Bedrijfskunde MER verantwoordelijk voor de leerlijn Algemene Economie, Strategie en Innovatie. Daarnaast ben ik onderzoeker binnen het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool en tevens als promovendus verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Binnen de AOG ben ik al jaren actief. Voor 2007 in de opleiding “Drs Bedrijfskunde”, daarna in de leergang Toegepaste Bedrijfskunde en de laatste jaren in de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap.  En …. nu dus tevens als kerndocent.

Mijn kijk op bedrijfskunde?

In navolging van Mintzberg zou ik bedrijfskunde willen vergelijken met een boom die bestaat uit wortels, takken en een stam. De bedrijfskunde is via haar wortels verankerd in de wetenschap en via haar takken in de praktijk. De wortels van de boom staan voor monodisciplines als (neoklassieke) economie, sociologie en psychologie. Haar takken staan voor functionele deelgebieden, die zich ieder specialiseren op één soort organisatieprobleem: strategieproblemen, financiële problemen, HRM problemen, problemen bij de inrichting, beheersing en besturing van primaire processen, marketing problemen, etc.

De stam is de verbindende schakel tussen wortels en takken. Kenmerkend voor bedrijfskunde is de interdisciplinariteit en de mogelijkheid om problemen integraal aan te pakken. Interdisciplinariteit geeft de relatie weer tussen stam en wortels. Hierbij speelt organisatietheorie een belangrijke rol. Hier wordt geput uit meerdere monodisciplines. Via systeemleer is er de mogelijkheid om problemen integraal op te lossen. Als je namelijk een oplossing verzint voor een probleem binnen een bepaald functioneel deelgebied heeft dat invloed op andere functionele deelgebieden.

Tot slot is het in mijn ogen van belang dat een bedrijfskundige niet slechts een analytische benadering kiest bij het beantwoorden van bedrijfskundige vraagstukken in de praktijk, maar ook elementen meeneemt uit de procesbenadering (verbindend, ambachtelijk en integrerend) en de creatieve benadering (pragmatisch, visionair, intuïtief).

Speerpunten in de huidige leergang

In de leergang zijn keuzes gemaakt. Het is onmogelijk om alle wetenschappelijke disciplines en alle – ongeveer 30 – functionele deelgebieden mee te nemen in een eenjarig programma. Het accent binnen onze leergang ligt op economische bedrijfskunde;  met modules als economische analyse van de bedrijfsomgeving, financial accounting, financieel management en management accounting. We zorgen er echter voor dat er voldoende aandacht is voor strategie, organisatiestructuur, organisatieprocessen en de mens. Daarnaast is er voor gekozen om persoonlijk leiderschap een prominente plek te geven binnen de opleiding. Naast organisaties dienen ook mensen zich te ontwikkelen. Analytisch, maar ook op het intermenselijke terrein en op het vlak van creativiteit.

Wat hoop je dat de deelnemers leren van de opleiding?

Ik hoop dat deelnemers na het afronden van de opleiding over de functionele deelgebieden heen kunnen kijken en het totale plaatje zien. Dat de theoretische bagage, die hen wordt aangereikt in de verschillende modules, een welkome verdieping vormt naast de al aanwezige praktijkervaring.  Tot slot hoop ik dat deelnemers  zich verder ontwikkelen in persoonlijk leiderschap en daarbij putten uit de analytische, procesmatige en creatieve benadering.

Terug naar nieuwsoverzicht

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.