‘Er is altijd een ander perspectief’ Rik van Niejenhuis Alumnus Publieke Strategie en Leiderschap

Als strategisch adviseur ruimte, gebiedsontwikkeling & economie bij de gemeente Eemsdelta kwam hij tijdens de leergang in gesprek met beleidsmakers in Brussel en Den Haag. “Dan blijkt dat zij heel anders aankijken tegen Noord-Nederland. Je merkt dat Europa ook iets van onze regio vindt en dan zie je ineens een ander perspectief.”

Omgekeerd waren Europa en ‘Den Haag’ voor Van Niejenhuis ook abstracte begrippen. Maar door de contacten die hij tijdens de leergang legde, realiseerde hij zich dat in Brussel en Den Haag gewoon collega’s werken. Mensen uit het openbaar bestuur met wie je kunt samenwerken. “Het is erg interessant om met zoveel onbekende deelnemers in aanraking te komen. Ze werken allemaal op andere plekken maar worstelen wel met dezelfde problemen.”

Passende locaties

Dat elke module op een andere, passende locatie plaatsvond, is volgens Niejenhuis een van de pluspunten van deze leergang. “Voor het onderwerp Europa gingen we dus naar Brussel en voor het thema media naar Hilversum.” Gelukkig hoefde vanwege corona alleen de laatste module van de leergang te worden aangepast. “In Brussel konden we daarom niet naar het Europees Parlement, maar als die module twee weken later was gepland, dan hadden we helemaal niet kunnen gaan.”

Greep op problemen

Van Niejenhuis is ook raadslid in de gemeente Groningen en heeft grote interesse in politiek en openbaar bestuur. Dat trok hem in deze leergang. Hij wil zich namelijk graag ontwikkelen in het openbaar bestuur. Hij had vragen zoals Wat is een leider? Hoe word ik een goede leider, waar wil ik naartoe? Maar vooral ook: hoe krijg ik greep op de strategische vraagstukken die voor een kleine en niet draagkrachtige gemeente van belang zijn? “Dat is vaak lastig. Met een andere gemeente en de provincie is de gemeente Eemsdelta weliswaar aandeelhouder van de haven van Delfzijl, maar Groningen Seaports beheert de haven en bepaalt wat er gebeurt met de ruimte. Terwijl dat voor ons en de bewoners wel van belang is want ook in Eemsdelta wordt de ruimte schaars. Vul je die met landbouw, zonnepanelen, industrie, woningen of een landschap dat bijdraagt aan biodiversiteit en waterberging?”

Aardbevingsproblematiek

Bijzonder vond hij het persoonlijke aspect van de leergang. Hij voelde zich niet zomaar een deelnemer, maar kreeg de vraag waarom hij de leergang volgde, wat zijn achtergrond was. “Dat creëerde een mooi groepsgevoel en begrip voor elkaar.” Dat persoonlijke kwam niet van één kant. Zo vertelde Max van den Berg, van 2007 tot 2016 Commissaris van de Koning(in) Groningen, hoe hij persoonlijk geraakt was door de aardbevingsproblematiek. “Dat was echt heel indrukwekkend, ook voor de anderen, die niet uit Groningen kwamen.”

Voor Van Niejenhuis zijn de Groningse aardbevingen alledaagse werkelijkheid. De gemeente Eemsdelta moet bij alles rekening houden met mogelijke aardbevingen. “Huizen scheuren, de riolering verzakt en een nieuwe brug moet aardbevingsproof zijn. Verder behartigt de gemeente ook de belangen van de bewoners naar de overheid. Want de aardbevingen hebben een enorme impact op mensen, gezinnen en dorpen. We moeten greep houden op wat voor hen belangrijk is en zorgen dat ons niet dingen overkomen omdat bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Groningen dat wil. Dat lukt zeker niet altijd, maar we moeten het blijven proberen.”

Handelingsopties

De leergang heeft hem wel veranderd in zijn dagelijkse werk. Van Niejenhuis merkt dat hij zich steeds bewuster is van het feit dat er handelingsopties zijn. “In het verleden ging ik intuïtiever te werk. Niet dat dat verkeerd uitpakte, maar ik merk nu dat ik door de aangereikte theorie en de ervaringen die ik tijdens de modules opdeed, methodischer werk. Zo maak ik nu vaak een krachtenveldanalyse: wie is het eens, wie niet en hoe krijgen we die mee? Of ik bel toch nog iemand uit mijn netwerk met de vraag hoe die tegen een vraagstuk aankijkt. Het was al met al een zeer inspirerende leergang.”

Meer lezen over de leergang Publieke Strategie en Leiderschap? Ga hier naar de opleidingspagina.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.