Dr. Hans Junggeburt, kerndocent HR-Strateeg

Aan de hand van de ontwikkelingen die hij ziet bij ‘zijn’ professionals in de leergang HR-Strateeg, opinieert dr. Hans Junggeburt over een digitale toekomst voor het HR vakgebied. In eerste aanleg dachten en redeneerden deelnemers vanuit de eigen organisatie en opvattingen. Vervolgens echter Verder Denkend: vanuit de eigen professionaliteit, neutraal en openstaand voor anderen (disciplines, sectoren), kennis delend en co-creërend.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 09 maart 2018

De afgelopen decennia zijn er talloze opleidingen ontwikkeld om mensen te scholen in management- en leiderschapskwaliteiten, en management werd zo een heuse professie. Recent onderzoek onder duizenden organisaties in meer dan 30 landen laat overtuigend zien dat de kwaliteit van het management een zeer goede voorspeller is voor productiviteit, marktwaarde en groei. Gaandeweg heeft deze ontwikkeling er wel toe geleid dat in veel organisaties het belang van inhoudelijke expertise voor leidinggevenden is verdwenen. Lees in dit blog meer over de kracht van ‘expert-leiderschap’.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 19 januari 2018
AOG School of Management

AWVN en AOG School of Management zien een exponentiële groei van digitalisering en robotisering en de aandacht daarvoor, inclusief de disruptieve impact daarvan op de huidige arbeidsmarkt. Beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. De middenklasse banen lijkt ernstig te krimpen (zie alle administratieve werkzaamheden in bv. de financiële sector) en daarvoor terug komen zeer hoogwaardige (hyperspecialisiatie als Google-ad word specialist) of zeer uitvoerende (koeriersdiensten) werkzaamheden. Dit stelt maatschappelijke vragen en een essentiële vraag aan iedere organisatie: wat is onze visie op werk?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 december 2017

Als meisje wilde ze al piloot worden, al had ze voorafgaand aan de opleiding nog nooit gevlogen. Die droom maakte ze waar en zo werd Jolanda Stevens in 1996 piloot bij de KLM. Naast haar vlieguren, aanvankelijk over de hele wereld, tegenwoordig binnen Europa, gaf ze instructie in de simulator, gaf ze leiding en voerde ze allerlei projecten uit. Op zoek naar meer verdieping meldde ze zich aan voor de leergang Talent en Organisatieontwikkeling van AOG School of Management. Met haar diploma in de hand weet ze dat ze nog lang niet is uitgeleerd: “Als je iets gaat leren, kom je er pas achter hoe weinig je weet.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 24 oktober 2017
Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

De moderne organisatie is een netwerkorganisatie. Steeds meer mensen werken in organisaties die flexibel zijn. Snel en creatief reageren op vragen uit de markt, op veranderende eisen en wensen van klanten is het motto geworden. Daardoor zijn de structuren van veel organisaties de laatste decennia veranderd en vragen organisaties van medewerkers meer flexibiliteit. Organiseren met talenten van medewerkers staat centraal. Lees het blog van Michiel Schoemaker over de opkomst van communities.

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 01 juni 2017
Demotie-Richard-Jongsma-Demotieverhalen

Na afronding van het afstudeertraject voor het Flexibel Academisch Masterprogramma bij AOG School of Management schreef Richard Jongsma het boek Demotieverhalen – Er was eens/oneens… Het is een spannende combinatie van een autobiografie en wetenschappelijke bevindingen over demotie.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 22 mei 2017
Lars Doyer

De afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe publicaties verschenen over de ontwikkelingen van organisaties, werk en ook over de rol van HR. MR. Lars Doyer, als docent verbonden aan het programma Visie op Werk & HR, schrijft in dit blog over één van de publicaties die hem het meest aanspreekt: ‘Reinventing organisations’ van Frederic Laloux.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 februari 2017
Dr. Hans Junggeburt, kerndocent HR-Strateeg

Zelden zijn de eisen die aan HRM gesteld worden zo divers en ‘dwingend’ geweest als nu. Kon HRM in het verleden nog beoefend worden door professionals die, meer dan de gemiddelde manager, ‘verstand had van mensen’; deze tijd is nu wel echt voorbij. Waar gaan we naartoe en wat vraag dit van u als HRM professional?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 27 januari 2017
Dr. Hans Junggeburt, kerndocent HR-Strateeg

Jarenlang is de opleiding HR-Strateeg van AOG School of Management het werkgebied geweest van kerndocent prof. dr. Rob Vinke. Dit voorjaar neemt prof. dr. Hans Junggeburt het stokje van hem over. Hij verheugt zich erop om dit voorjaar een nieuwe editie van de leergang te starten. In dit blog neemt hij u graag mee in zijn visie op de HR-manager van de toekomst.

Lees meer
Door: Hans Junggeburt op 16 december 2016