AOG School of Management

Hoelang gaan we nog door met de cursus ‘Pensioen in zicht’ en met ‘Man thuis, vrouw wat nu’? Maken nieuwe tijden deze stokoude programma’s waardeloos? De industriële verhoudingen zijn voorbij, nu nog het klassieke ouderenbeleid. Dat is zeker het geval als we de stelling betrekken dat je beter een jonge hond van vijftig kunt zijn […]

Lees meer
Door: Rob Vinke op 02 januari 2013
AOG School of Management

  ‘En dat is zeker geen nadeel’, begint Geke. ‘Je kent de cultuur, weet van de veranderingen in de markt, kan meepraten als er vaktaal gebruikt wordt en kent het complexer wordende krachtenveld.’ Op papier lijkt het misschien een vreemde overstap, maar als verpleegkundige groeide Blokzijl langzaam richting de rol van adviseur. Steeds vaker zocht […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 27 december 2012
AOG School of Management

Medio deze week woonde ik in de leergang Bestuurlijk Leiderschap een college van Jacques Wallage bij, waarin de oud-burgemeester en oud-staatssecretaris treffend de brug sloeg tussen digitalisering en de veranderende samenleving. Een tendens die nogal wat betekent, voor zowel de publieke als private sector.   Waar de industriële revolutie vijf eeuwen nodig had om tot […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 21 december 2012
AOG School of Management

  Volgens de auteurs zal het tot stand komen van een Groene Economie de komende decennia in alle geïndustrialiseerde landen een scheidslijn markeren tussen twee tijdperken. De opgave om die Groene Economie te realiseren is volgens hen dé centrale maatschappelijke uitdaging van dit moment.

Lees meer
Door: Jan Jonker op 20 december 2012
AOG School of Management

  In de onlangs door de NEN vertaalde mondiale richtlijn voor MVO (ISO 26000) worden richtlijnen gegeven om MVO in te voeren in een onderneming. Dit is niet wettelijk verplicht. De verantwoordelijkheid die de ondernemer draagt naar haar stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers, leveranciers, gemeenschap en milieu zet hem er toe aan MVO serieus te nemen. […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 december 2012
AOG School of Management

‘Managen’ is letterlijk vertaald: ‘beheren’. En dus niet ‘leiden’ zoals hier in Nederland vaak wordt aangenomen. In het Engels bestaat ‘manager’ naast ‘leader’, een beheerder en een leider. Beheerders hebben als taak hetgeen ze verantwoordelijk voor zijn te beheren: dat is tactisch/operationeel.   Leiders daarentegen worden geacht een visie te hebben, en in staat om […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 december 2012
AOG School of Management

Begin volgend jaar staat er onder eindredactie van Andy Mosmans weer een nieuwe versie van het boek BRANDING NL op stapel. Het bevat wederom de state-of-the-art visies van een groot aantal Nederlandse professionals. Vooruitlopend daarop is er een Whitepaper BRANDING NL samengesteld. Deze is ook recent tijdens de NIMA AWARDS 2012 uitgereikt. Alle aspecten van integraal […]

Lees meer
Door: Andy Mosmans op 14 december 2012
AOG School of Management

Rob Vinke is een man met een missie en een visie. Als docent in de leergang HR-Strateeg is hij ervan overtuigd, dat de toekomst van organisaties in belangrijke mate afhankelijk is van het HR-beleid. Mensen, zo stelt hij, maken immers het verschil. In de bijgesloten video verhaalt Rob Vinke over de ontwikkelingen op het vakgebied, zijn visie […]

Lees meer
Door: Rob Vinke op 12 december 2012
AOG School of Management

Terwijl het kabinet besloot om de verplichte energielabels voor huizen toch niet door te voeren en zelfs de statiegelddiscussie weer oplaaide, hield Paul Gilding in MartiniPlaza op de Energy Delta Convention te Groningen onlangs een gloedvol betoog over duurzaamheid.   Deze Australische auteur vergaarde met zijn boek ‘The great disruption’ internationale faam en zette ook […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 december 2012
AOG School of Management

Douwe Egberts is door de Nederlandse supermarktklant gekozen tot Merk van het Jaar 2012. De prijs werd uitgereikt tijdens de Jaarbijeenkomst van de FNLI. Douwe Egberts kwam als overall winnaar uit de bus op basis van grootschalig consumentenonderzoek. Er werden 86 merken beoordeeld op kwaliteit, innovatiekracht en expressiviteit.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 05 november 2012