Een stip op de horizon zetten, ambitieus zijn, durven: Verder Denken is verweven in ons DNA. Zowel voor deelnemers als voor de doorontwikkeling van onze opleidingen. Met het opstarten van een accreditatietraject streven we er naar om in 2019 te starten met een unieke MBA-opleiding, gericht op innovatie, ondernemerschap én persoonlijk leiderschap.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 mei 2018
prof.dr. Jan van Dijk

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in Nederland zien het nut en de noodzaak van digitalisering nog niet in. Dit geldt in elk geval voor externe communicatie en marketing. Volgens de MKB Online Monitor 2017, uitgevoerd door Kantar TNS onder meer dan 1600 ondernemers vindt 45% van de ondernemers online marketing onbelangrijk, dat is meer dan in 2015 (42%). Ofschoon 81% van de bedrijven wel aan online marketing doet. Helft van de ondernemers zegt dat ze in 2017 minder dan 5% van de omzet uit online activiteiten halen. Slechts zes procent heeft het internet als belangrijkste afzetkanaal. Zes en zeventig van de MKB ondernemers heeft een website, net zoveel als in 2015. Slechts 16% heeft een webshop, en 69% een bedrijfsprofiel of pagina op Facebook of LinkedIn.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 11 oktober 2017
AOG School of Management

Donderdag 23 november gaat de nieuwe editie van de Leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties weer van start. Als voorproefje geeft kerndocent Marco Derksen een minicollege over een van de thema’s uit deze leergang: de ontwikkeling van robotica en kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI). Een relevant onderwerp voor bestuurders van vandaag: wat is de impact van deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt en op de toekomst van organisaties? Maken robots straks de dienst uit of kunnen ze ons vooral helpen?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 04 oktober 2017
Blog Innoveren - Terug naar de basis - Roald Vandepoel

Vanuit zijn achtergrond aan de TU Delft is Roald Vandepoel opgeleid om problemen op te lossen. Door de jaren heen kwam hij terecht in het domein van de business-innovatie en vroeg zich af waarom organisaties almaar willen innoveren. “Welk probleem ligt eraan ten grondslag?” Nadat hij in 2001 de leergang Strategic Business Development van AOG School of Management had gevolgd, werd hij samen met Philip Wagner kerndocent van de vernieuwde leergang Innovatie en Business Development.

Lees meer
Door: Roald Vandepoel op 03 oktober 2017

Als manager Klantcontactcentrum bij de woningstichting Rochdale leek de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties van AOG School of Management Cécile Engelsma een nuttige aanvulling op haar werk. In juni 2017 studeerde ze af en ze gebruikt de opgedane kennis meteen al in de praktijk van het Rochdale Klantcontactcentrum. Deze afdeling verwerkt jaarlijks zo’n 250.000 inkomende klantcontacten van zeer uiteenlopende aard. De woningstichting zelf – met 450 medewerkers en vastgoed in Amsterdam en enkele gemeentes eromheen – profiteert van de door Cécile opgedane kennis.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 25 september 2017

In 2014/2015 toen ik de leergang volgde, luidde de titel nog ‘Digitaal Leiderschap’. De huidige naam ‘Leiderschap bij Digitale Transformaties’ geeft beter aan waar het om gaat: hoe geef je richting en leiding aan de transities waartoe de digitalisering en de netwerksamenwerking ondernemingen en maatschappelijke organisaties noodzaken.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 september 2017
AOG School of Management

Soms wonen ze elkaars colleges bij, meestal verzorgen ze ieder voor zich hun eigen verhaal. Jan van Dijk, hoogleraar aan de TU Twente, en Marco Derksen, adviseur digitale transformatie bij adviesbureau Upstream en oprichter van Marketingfacts, zijn de twee kerndocenten van de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties Van Dijk vanuit academisch perspectief, Derksen vanuit de praktijk. Waarover ze het roerend eens zijn is dat organisaties en bedrijven hulp nodig hebben om zich voor te bereiden op de digitale transformatie. De sprong naar de genetwerkte of 3.0-samenleving valt niet mee, maar is wel hard nodig. “Alles wordt digitaal en verbonden” is hun overtuiging.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 19 juli 2017
AOG School of Management

Big data in de zorg, om welke uitdagingen gaat het eigenlijk? Gezondheid en welzijn staan bovenaan in ons maatschappelijke wensenlijstje. Wij hebben de afgelopen decennia steeds meer zicht gekregen op belang en mogelijkheden van informatiesystemen en gegevens, maar blijft méér ook béter? Hoever brengt ons ‘meer van hetzelfde’ bij behandeling van patiënten en zorg voor ouderen? Biedt meer data uitzicht op betere diagnoses? Waar botsen geavanceerd medisch onderzoek en persoonsgerichte patiëntenzorg met onze behoefte aan privacy en veiligheid? Groeisectoren zoals gezondheid en welzijn vragen om een genuanceerde herbezinning op de gangbare informatiestrategieën. Lees het blog van Jan Grijpink.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 15 november 2016
Joost Bosma

Wat doe je als je nog één euro zou mogen investeren in klanttevredenheid? Waar geef je die ene euro dan aan uit? Het klantinvesteringsmodel helpt ons om te achterhalen waarmee we onze reizigers blij maken en wat ze het vervelendst vinden. Als we dat weten, kunnen we gericht sturen op een hogere klanttevredenheid. Lees het interview met Joost Bosma, Hoofd Klant- & Marktadvies bij de NS en gastdocent van de leergang Klantstrateeg.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 20 oktober 2016