George Middendorp – Strategisch Adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid volgde de Masterclass Regievoering zonder Macht: ‘Mijn werk heeft alles te maken met beleidsontwikkeling op de lange termijn met als doel Nederland veilig en weerbaar houden. Er is geen veiligheidsvraagstuk dat je in je eentje kunt oplossen: je moet het altijd samen doen: andere instanties, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur. Ik werk dus altijd met anderen samen. Het doel is steeds hetzelfde, maar de belangen verschillen en de ideeën over hoe je een vraagstuk aanpakt ook.’

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 mei 2018

Door Hartger Wassink, gastdocent, adviseur en coördinator NIVOZ Denktank Stop met de onderwijsvernieuwing. Dat was het dringende advies van het rapport dat Jeroen Dijsselbloem in 2008 aan de regering aanbood. Al dat vernieuwen leidt alleen maar tot mislukkingen, was de ondertoon. Tien jaar later constateert Hartger Wassink dat die vermaledijde vernieuwingen in het onderwijs helemaal […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 mei 2018

Sinds 10 jaar vormt de Europa-module een vast en succesvol onderdeel van de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap. Waarom?
“Europa”, zoals de Europese Unie vaak foutief wordt genoemd, heeft een directe impact op de organisaties waar de deelnemers werkzaam zijn zoals gemeenten, provincies, ministeries en zelfstandige bestuursorganen. De huidige kennis van nationale ontwikkelingen en beleid is niet meer toereikend voor het managen van deze organisaties. Tegenwoordig vraagt uw functie als publieke manager meer inzicht in de vierde bestuurslaag, de Europese Unie (EU). Want er is immers geen publieke organisatie meer die niet door “Europa” wordt geraakt.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 mei 2018
AOG School of Management

Hoe kan het onderwijs zich voorbereiden op een totaal nieuwe wereld? Een wereld van robotica, artificial intelligence, the internet of things? Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Krijgen leerlingen straks alleen nog online les? Of staat er dan een robot voor de klas? Marco Derksen is expert op het gebied van de digitale […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 14 mei 2018
AOG School of Management

De Nederlandse verzorgingsstaat is een groot goed. Alleen: wat is precies de status ervan? De burger wordt geacht zelf regie te nemen met een faciliterend overheidsapparaat. Echter, diezelfde overheid lijkt zich onder het mom van zelfredzaamheid via decentralisatie vooral terug te trekken. Daarbij worden allerlei initiatieven ontplooit op het gebied van burgerparticipatie. Tijdens het jaarlijkse […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 01 mei 2018

De laissez faire democratie: dat is het onderwerp van het jaarlijkse event ‘Overheid in Transformatie’ dat AOG School of Management organiseert op 24 april vanaf 13.00 uur in het Provinciehuis van Flevoland. Drie gerenommeerde hoogleraren nemen die middag de deelnemers mee in een pittige discussie over de dilemma’s waarmee overheid en burgers worstelen rondom participatie […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 09 april 2018
AOG School of Management

Op 21 maart 2018 vinden er in veel gemeentes in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het opkomstpercentage gemiddeld 54%. De teneur van het beleid binnen gemeentes is dat burgers meer aan zet zijn. Soms worden zij daartoe aangezet, denk aan meespraak-sessies, burgerpanels en ‘burgertoppen’. Dit soort initiatieven wordt wel samengevat met het […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 09 maart 2018
AOG School of Management

AWVN en AOG School of Management zien een exponentiële groei van digitalisering en robotisering en de aandacht daarvoor, inclusief de disruptieve impact daarvan op de huidige arbeidsmarkt. Beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. De middenklasse banen lijkt ernstig te krimpen (zie alle administratieve werkzaamheden in bv. de financiële sector) en daarvoor terug komen zeer hoogwaardige (hyperspecialisiatie als Google-ad word specialist) of zeer uitvoerende (koeriersdiensten) werkzaamheden. Dit stelt maatschappelijke vragen en een essentiële vraag aan iedere organisatie: wat is onze visie op werk?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 december 2017
AOG School of Management

Op 7 november organiseerde AOG School of Management voor het eerst een onderwijsseminar met als titel ‘ De torpedo komt van buiten’. Ondertitel: mythes en mogelijkheden bij onderwijsinnovatie. De ‘torpedo’ was een prikkelende metafoor om gezamenlijk stil te staan bij de tegenwoordige roep om onderwijsvernieuwing en de ontwrichtende krachten van technologie die daarbij aan de orde zijn

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 november 2017

Alle werkzaamheden waarover je niet meer dan een seconde hoeft na te denken worden in de toekomst overgenomen door intelligente systemen. Daarmee is kunstmatige intelligentie de meest ontwrichtende technologie waarmee we in ons dagelijks leven te maken gaan krijgen. Dat is de overtuiging van trendwatcher Jarno Duursma. Tijdens het onderwijsseminar van AOG School of Management op 7 november 2017 neemt hij de deelnemers mee in de wereld van kunstmatige intelligentie en de gevolgen ervan voor het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 november 2017