AOG School of Management

Op 21 maart 2018 vinden er in veel gemeentes in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het opkomstpercentage gemiddeld 54%. De teneur van het beleid binnen gemeentes is dat burgers meer aan zet zijn. Soms worden zij daartoe aangezet, denk aan meespraak-sessies, burgerpanels en ‘burgertoppen’. Dit soort initiatieven wordt wel samengevat met het […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 09 maart 2018
AOG School of Management

AWVN en AOG School of Management zien een exponentiële groei van digitalisering en robotisering en de aandacht daarvoor, inclusief de disruptieve impact daarvan op de huidige arbeidsmarkt. Beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. De middenklasse banen lijkt ernstig te krimpen (zie alle administratieve werkzaamheden in bv. de financiële sector) en daarvoor terug komen zeer hoogwaardige (hyperspecialisiatie als Google-ad word specialist) of zeer uitvoerende (koeriersdiensten) werkzaamheden. Dit stelt maatschappelijke vragen en een essentiële vraag aan iedere organisatie: wat is onze visie op werk?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 december 2017
AOG School of Management

Op 7 november organiseerde AOG School of Management voor het eerst een onderwijsseminar met als titel ‘ De torpedo komt van buiten’. Ondertitel: mythes en mogelijkheden bij onderwijsinnovatie. De ‘torpedo’ was een prikkelende metafoor om gezamenlijk stil te staan bij de tegenwoordige roep om onderwijsvernieuwing en de ontwrichtende krachten van technologie die daarbij aan de orde zijn

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 november 2017

Alle werkzaamheden waarover je niet meer dan een seconde hoeft na te denken worden in de toekomst overgenomen door intelligente systemen. Daarmee is kunstmatige intelligentie de meest ontwrichtende technologie waarmee we in ons dagelijks leven te maken gaan krijgen. Dat is de overtuiging van trendwatcher Jarno Duursma. Tijdens het onderwijsseminar van AOG School of Management op 7 november 2017 neemt hij de deelnemers mee in de wereld van kunstmatige intelligentie en de gevolgen ervan voor het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 november 2017

Het lijkt alsof iedereen wil dat het onderwijs vernieuwt. De heersende publieke opinie is dat onderwijsinstellingen in rap tempo hun onderwijsvisie moeten updaten. En wel snel. De dominantie in de visievorming is dat het daarbij vooral gaat om digitaliteit, aanpassingsvermogen en wendbaarheid. Het neigt naar een soort eenvormigheid in de juiste visie die onderwijsinstellingen moeten hanteren. Klopt deze veronderstelling wel? Is het zo dat een kloppende onderwijsvisie met een focus op technologie en innovatie hét recept is voor een waardevolle en succesvolle school? Op 7 november aanstaande zal Pedro De Bruyckere tijdens het onderwijsseminar van AOG School of Management hier een sterk genuanceerd beeld in geven.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 24 oktober 2017
drs. Sam Terpstra

Een vraag afkomstig van Sam Terpstra. Een wezenlijke vraag. Éentje die blijft hangen. In ieder geval maakt Sam 1 plek vrij. Op 6 juli jl. nam hij afscheid als bestuurder van de voortgezet onderwijsinstelling Reggesteyn. Na 13 ruim dertien jaar legt hij de bestuurlijke rol af. Hij vindt het tijd en hij vindt tijd voor andere dingen. Voor andere plekken om naar toe te gaan.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 19 september 2017
prof.dr. Heinrich Winter

“Ik ben wel een beetje klaar met die mentaliteit van de sportjournalist. Natuurlijk gaan de Grieken hervormen, ze moeten wel. Natuurlijk won Macron de verkiezingen, dat was zonneklaar in alle peilingen. En natuurlijk won afgelopen dinsdag de Pool Jan Polanc de etappe op de Etna, zijn voorsprong was gewoon te groot. Maar daarmee houdt het nog niet op… “

Lees meer
Door: Heinrich Winter op 17 mei 2017
prof.dr. Heinrich Winter

Op 15 maart koos Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Die verkiezingen, zowel de campagne als de uitslag, weerspiegelen Nederland begin 21e eeuw. We lijken een onzeker land dat richting zoekt. Het thema tijdens de campagne was volgens velen de nationale identiteit. Maar wellicht was het thema wel dat er geen thema was. Of liever: het thema was richtingloosheid.

Lees meer
Door: Heinrich Winter op 20 april 2017
Frank van Massenhove, spreker Overheid in Transformatie

Frank van Massenhove. Al meer dan 15 jaar is hij eindverantwoordelijk voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, waar hij er een uitzonderlijke leiderschapsstijl op na houdt. Van Massenhove is overheidsmanager van het jaar geweest en de hele organisatie heeft al een keur aan prijzen in de wacht gesleept op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. Wat is de verklaring van dit succes? Hoe zit het met het werkplezier dat mensen hier schijnen te beleven? Wat is de rol van Frank van Massenhove en welke lessen kunnen we leren uit zijn aanpak?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 13 april 2017