prof.dr. Heinrich Winter

“Ik ben wel een beetje klaar met die mentaliteit van de sportjournalist. Natuurlijk gaan de Grieken hervormen, ze moeten wel. Natuurlijk won Macron de verkiezingen, dat was zonneklaar in alle peilingen. En natuurlijk won afgelopen dinsdag de Pool Jan Polanc de etappe op de Etna, zijn voorsprong was gewoon te groot. Maar daarmee houdt het nog niet op… “

Lees meer
Door: Heinrich Winter op 17 mei 2017
prof.dr. Heinrich Winter

Op 15 maart koos Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Die verkiezingen, zowel de campagne als de uitslag, weerspiegelen Nederland begin 21e eeuw. We lijken een onzeker land dat richting zoekt. Het thema tijdens de campagne was volgens velen de nationale identiteit. Maar wellicht was het thema wel dat er geen thema was. Of liever: het thema was richtingloosheid.

Lees meer
Door: Heinrich Winter op 20 april 2017
Frank van Massenhove, spreker Overheid in Transformatie

Frank van Massenhove. Al meer dan 15 jaar is hij eindverantwoordelijk voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, waar hij er een uitzonderlijke leiderschapsstijl op na houdt. Van Massenhove is overheidsmanager van het jaar geweest en de hele organisatie heeft al een keur aan prijzen in de wacht gesleept op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. Wat is de verklaring van dit succes? Hoe zit het met het werkplezier dat mensen hier schijnen te beleven? Wat is de rol van Frank van Massenhove en welke lessen kunnen we leren uit zijn aanpak?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 13 april 2017

Na de docent en de schoolleider is de bestuurder nu aan de beurt, er moet een beroepsprofiel komen. Weten we dan niet wat we van een bestuurder mogen verwachten? Ben je een betere bestuurder als je aan het profiel voldoet? Wie hebben hier baat bij? Hebben bestuurders behoefte aan erkenning? Wat zou er in zo’n profiel moeten staan? En, wordt het onderwijs beter van deze profielen? Lees het blog van dr. Marlies Honingh!

Lees meer
Door: AOG School of Management op 15 februari 2017
prof.dr. Heinrich Winter

Iedereen die de krant opslaat of de tv aanzet heeft wel eens het gevoel dat het tijd is voor ‘echte’ leiders. Op macro niveau in een onrustig Europa, maar zeer zeker ook op ‘meso’ of ‘micro’ niveau. Denk aan de versplintering van de politiek, waardoor het ‘politieke midden’ in de Tweede Kamer, maar ook in provinciale staten en gemeenteraden dreigt te verdwijnen en de instabiliteit die dat tot gevolg heeft. Denk aan de opkomst van de ‘boze’ burger, die het vertrouwen in de politiek en in de samenleving lijkt te zijn kwijtgeraakt. Er is, kortom, veel verwarring en dat leidt tot een zoektocht naar nieuwe wegen. Welke rol kan de leergang Publieke Strategie en Leiderschap hierin spelen?

Lees meer
Door: Heinrich Winter op 19 september 2016

Als je werkzaam bent in het publieke domein, dan heb je een publieke taak. Je hebt te maken met maatschappelijke veranderingen en moet richting kiezen. Dit gaat nog lang niet altijd goed, maar hoe ga je hiermee om? Hoe vorm je jouw visie op de onderwerpen van dit moment? Hoe werk je aan je ambtelijke professionaliteit?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 juli 2016

In 2015 rondde Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur van het CSG Liudger in Drachten, de leergang Excelleren in Onderwijsbestuur af. De leergang heeft hem veel gebracht, zowel op persoonlijk vlak als in zijn professionele, dagelijkse praktijk. De totstandkoming van het huidig strategisch beleidsplan (schoolplan) is voor een belangrijk deel gebaseerd op hetgeen hij in de opleiding gehoord en geleerd heeft.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 maart 2016
Ronald Hellings studieadviseur

U kent het misschien wel. De onvermijdelijke vraag op verjaardagsfeestjes. “En, wat voor werk doe jij?” Ik werk in het onderwijs. “Ah, leuk! Welke groep heb je?” Nee, ik sta niet voor de klas, maar ik ben bestuurder. “Oh, je zit in het bestuur. Maar doe je daarnaast ook nog iets dan?”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 februari 2016