Veranderen en Organiseren

opleiding-verandermanagement-Marco-de-Witte-veranderen

“Als we een goed plan hebben, waarover we heel grondig hebben nagedacht, dan komt alles goed.” Die misvatting komt Marco de Witte maar al te vaak tegen. Hij zet er drie veranderkundige principes tegenover die hem uit het hart gegrepen zijn. Een minicollege over drie contra-intuïtieve invalshoeken in de veranderkunde.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 22 februari 2017
opleiding-verandermanagement-Marco-de-Witte-veranderen

Nog nooit was de kunst van het veranderen zo actueel als op dit moment, vindt Marco de Witte, kerndocent van de opleiding Verandermanagement. Aan de ene kant is er grote behoefte aan meer efficiëntie en aan de andere kant willen we de regie bij mensen zelf leggen. Bedrijven willen meer wendbaar zijn, maar lopen tegen onwrikbare arrangementen en regels aan. De spanning tussen de systeemwereld en de leefwereld van mensen groeit en emotie en ratio lijken elkaar te bijten. Het is de kunst van het veranderen om deze paradox te hanteren.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 19 januari 2017
opleiding-verandermanagement-Marco-de-Witte-veranderen

December is de perfecte maand om terug te kijken op het jaar. Marco de Witte, kerndocent van de opleiding Verandermanagement, gaat een stap verder terug: in dit eerste blog beschouwt hij hoe verandermanagement sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is geëvolueerd via veranderkunde naar ‘de kunst van veranderen’. Van een sterke focus op maakbaarheid en instrumentarium naar de erkenning dat er pas echt iets gebeurt binnen organisaties als mensen bereid zijn om hun gedrag te veranderen. Van de nadruk op ratio naar het belang van emotie.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 15 december 2016
AOG School of Management

Zomer 2015 in Amsterdam. Niet verkeerd qua weer. Ik draai een paar weken, wat wij thuis, een zomerrooster noemen; in de ochtend werken en schrijven, in de middag varen op het IJ, de grachten of de Amstel en ‘s avonds barbecueën met een glaasje wijn. Veel vrienden vinden dat ook leuk! Elk jaar weer een leuke reflectieve en inspirerende periode. Column van Marco de Witte.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 22 september 2015
AOG School of Management

De zoektocht naar de heilige graal in de veranderkunde is enorm versneld door Mr. Change Globally, John P. Kotter. Zijn ‘Why transformation efforts fail?’ is een bron van inspiratie tot op de dag van vandaag. Reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw sprak hij over het tekort van verandermanagement. Hij stelde in zijn best seller ‘Leading Change’ (vrij overtuigend :-)) dat een veranderproces geen managers, maar leiders nodig heeft. Een inzicht dat door velen wordt gedeeld, maar in de praktijk veelal wordt veronachtzaamd.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 30 december 2014
AOG School of Management

Zomer 2014. In Amsterdam wisselen warme en zonnige periode zich af met hoosbuien. Maar terwijl ik kon zwemmen in de straat genieten anderen weer van de zon en het mooie weer verderop. It is the location stupid! Tijdens de rustiger zomermaanden is er meer tijd voor het opdoen van nieuwe inspiratie (veel lezen!) en bezinning. Waar ga ik mij de komende zes maanden mee bezighouden? Veranderkundig weet ik immers dat lange termijn doelen mij niet zo snel daadwerkelijk in beweging zetten. En rond de kerst is er trouwens vanzelf weer een natuurlijke periode van bezinning.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 19 augustus 2014
AOG School of Management

Veranderen begint vaak met na te denken over de waardebelofte van de organisatie. Vraag is of deze nog wel aansluit bij de wensen en behoeften van klanten en andere partijen. Om dat nadenken te faciliteren hebben wij hier eerder een veranderkundig model geïntroduceerd. De kern van dat model bestaat uit vier simpele vragen: WAAROM, WAT, WIE en HOE? Met het model reiken we een aanpak aan waarmee deze vragen en de verbindingen daartussen op een uitgelijnde manier beantwoord kunnen worden. Uitgangspunt is dat de beoogde verandering leidt tot een nieuwe vorm van waardecreatie voor betrokken partijen. In dit artikel kijken we naar vijf waardecreatiestrategieën. Vier daarvan zijn mogelijk al bekend. De vijfde is nieuw.

Lees meer
Door: Marco de Witte op 27 mei 2014
AOG School of Management

Veranderen begint met het samenhangend beantwoorden van de kernvragen uit het vierballenmodel, zoals wij in het eerste artikel hebben geïntroduceerd. De kern van dat model bestaat uit vier bedrieglijk simpele vragen: WAAROM moeten we veranderen, WAT zouden we dan in de organisatie moeten aanpakken, HOE kunnen we dat veranderproces vormgeven en WIE zijn daarbij (intern […]

Lees meer
Door: Marco de Witte op 16 januari 2014
AOG School of Management

Veranderen voelt vaak als fietsen in mul zand. Zwetend en puffend komt de verandering maar al te vaak tot stilstand, terwijl er hard aan wordt getrokken. De verandering blijft hangen, de veranderdoelen worden niet bereikt of blijken niet geborgd. Juist omdat het zo vaak mislukt zijn veranderkundigen op zoek naar het ‘succesrecept’. Wat zijn de […]

Lees meer
Door: Marco de Witte op 27 november 2013
AOG School of Management

Vernieuwing, verbetering, aanpassing, verandering, innovatie, transitie, transformatie. Dit zijn de trefwoorden die organisatieverandering een hypeachtig karakter geven. Leergangen, conferenties en boeken, zolang ze de term ‘veranderen’ maar bevatten, lijkt belangstelling vanzelfsprekend. Ondanks alle kennis en ervaring die inmiddels is opgedaan met veranderprocessen, klopt er toch iets niet. Veel organisaties zijn niet in staat om met […]

Lees meer
Door: Marco de Witte op 31 oktober 2013

Onze klanten beoordelen ons met een

op basis van 167 beoordelingen
8.2
10
op basis van 167 beoordelingen