De vooruitgang voor zijn.

Alumnidag beleid en bestuur

Vlak voor de verkiezingen kwamen zo’n vijftig alumni van AOG School of Management samen om verder te denken over de veranderende verhoudingen in de publieke sector. Actueler dan ooit, want op dit moment wordt er driftig geformeerd. Hoe de verhoudingen er dadelijk écht uit komen te zien, is wat dat betreft dan ook nog even koffiedik kijken.

Maar dat het verschil tussen politiek en de weerbarstige praktijk verschilt, hebben we de jongste jaren aan den lijve ondervonden. Rondom dat thema trapte Karin Dekker, toen nog wethouder in Groningen, de alumnimiddag in de statige Mariënhof in Amersfoort af. Toen nog niet wetende, dat een bestuurlijk conflict over een tram twee weken later haar college zou doen struikelen.

Dekker was ruim 10 jaar wethouder in Groningen. En dat is best bijzonder, constateerde ze ook zelf. Want één op de drie wethouders haalt het einde van de eerste termijn niet. ‘Wethouders zijn soms teveel politici, en te weinig bestuurders’, stelt Dekker in het begin van haar betoog. ‘Wat mij betreft zouden er meer ondernemers en échte bestuurders in het college terecht moeten komen, omdat die minder afgeleid worden door partijpolitieke zaken en raadsleden waar ze rekening mee moeten houden.’

Na Dekker kwam Igno Pröpper aan de bal. Pröpper is directeur van Partners+Pröpper en promoveerde vanuit de studie bestuurskunde op een onderzoek gericht op beleid en politieke besluitvorming. Hij bood de toehoorders modellen en handvatten, waarmee de alumni in hun organisatie in hun organisatie aan de slag kunnen als reactie op de toenemende dynamiek.

Niet ontoevallig stond in zijn presentatie samenwerking centraal. ‘Je moet werken vanuit de opgave’, stelde Pröpper. Hij formuleerde met veldanalyse, bestuurlijke strategie, pragmatiek en bestuursfilosofie vier krachten die van invloed zijn op de organisatie van beleid. Pröpper sloot af met de keuze voor het delen van invloed of het vergroten van invloed. Twee aanpakken die al naar gelang de situatie kunnen wisselen.

Na afloop van de presentatie ontstond een levendige discussie, aangezwengeld door Karin Dekker die van mening was dat die modellen in de praktijk écht niet zo werken. Maar misschien bewees de discussie wel het omgekeerde, omdat naar aanleiding van Pröppers presentatie hele scherpe en inhoudelijke vragen werden gesteld. Deze botsing tussen theorie en praktijk sloot voor de aanwezige alumni in elk geval perfect aan op hun opleiding, waar de koppeling tussenbeide wel goed gemaakt werd.

Prof.dr. Jeff Gaspersz sloot het inhoudelijke deel van de alumnidag af met een inspirerend betoog over innovatie en creativiteit. Gaspersz is naast docent in een aantal leergangen van AOG School of Management hoogleraar bij Nyenrode en als adviseur ondersteunt hij ondernemingen, teams en managers bij het vinden en realiseren van kansrijke nieuwe concepten en ideeën.

‘Om creativiteit te stimuleren moeten medewerkers én klanten partners worden op het gebied van creativiteit en innovatie. Want dan kun je echt onderscheidend vermogen creëren.’ Tijdens het verhaal stelde Gasperz de daad bij het woord en organiseerde ter plekke een ‘brainwrite’ met de ‘klanten’ van AOG School of Management. In deze oefening konden alumni in een hokje op een ideeënformulier hun idee invullen om vervolgens het papier door te geven. Centraal stond de vraag wat de rol van AOG kan zijn na afstuderen. Er ontstond een levendige discussie en in totaal leverde de oefening van een paar minuten het ontzagwekkende aantal van 300 ideeën op, waar AOG School of Management op korte termijn mee aan de slag gaat.

Na afloop van het bijzonder inspirerende betoog van Gasperz troepten de alumni samen in de schitterende tuinen van het oude klooster, om te toosten op het geslaagde event. Onder het genot van de warme septemberzon en de goede sfeer werden ideeën uitgewisseld, netwerken gecreëerd en actuele ontwikkelingen in het publieke domein besproken. AOG School of Management blikt terug op een zeer geslaagde dag en gaat er met de opgedane inspiratie uit de ‘brainwrite’ een vervolg aangegeven.

Klik hier voor de foto’s op onze facebook-pagina

Terug naar nieuwsoverzicht

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.