identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

We leven in een tijd waarin het onverwachte en het onvoorstelbare steeds vaker een kans krijgen. Niet alleen zien we dat in deze dagen op voetbalvelden gebeuren, maar ook in politiek, wetenschap en samenleving. Het is niet moeilijk hiervan voorbeelden te geven.

Door: René ten Bos op 28 september 2014
Ian Muller

In het kader van Prinsjesdag 2014 sprak Marga Hoek, bestuursvoorzitter van Het Groene Brein, haar alternatieve troonrede op ondernemen en ondernemerschap uit. Business as unusual, zoals Hoek het noemt, “vraagt om disruptieve veranderingen: werkelijk innovatieve technologie en vernieuwende businessmodellen.”

Door: AOG School of Management op 23 september 2014
Opleiding Talent en Organisatieontwikkeling Michiel Schoemaker

Veel managers worstelen met de balans tussen sturen en loslaten. Aan de ene kant dwingt de economische situatie organisaties tot strak sturen op kosten en opbrengsten. Instrumenten om de performance van mensen te sturen zijn talrijk, net als de mogelijkheden om de inzet en prestatie van medewerkers te monitoren. Aan de andere kant is er het inzicht dat mensen in organisaties regelruimte moeten hebben en dat talenten van medewerkers het best tot hun recht komen in een context van vertrouwen en verbinding. Teamwork, zelfsturing en werken met sociaal kapitaal zijn hier de (nieuwe) trefwoorden.

Door: Michiel Schoemaker op 23 september 2014
Farid Tabarki

Op 3 oktober 2014 organiseert de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) van de Rijksuniversiteit Groningen voor de 6e keer hun jaarlijkse congres. Dit keer is het thema ‘Face the Future: Pioneer, Adapt or Retain’. Diverse sprekers uit de wetenschap en praktijk geven deze dag inspirerende lezingen op het gebied van technologie, ethiek, onderscheidend vermogen en innovatie. Een van die sprekers is Farid Tabarki, Trendwatcher of the Year 2012 – 2013 en oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. In onderstaand interview blikt hij alvast vooruit op thema’s zoals radicale decentralisatie, radicale transparantie, nieuwe manieren van werken en innovaties.

Door: AOG School of Management op 22 september 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

Ooit waren de woningcorporaties enigszins schimmige instituten die je als huurder af en toe kon bellen als er een lekkage was of als het raamkozijn tochtte. Vaak kwamen dan vriendelijke manspersonen met grote gereedschapskisten en ze dronken een bak koffie of rookten een sigaret met de vrouw des huizes alvorens ze de klus klaarden. De wereld was nog rustig en overzichtelijk.

Door: René ten Bos op 17 september 2014
Pascal_Herijgers_personal_data_agent_100

We zijn inmiddels gewend geraakt aan de continue stroom van berichten waarbij digitale eigendommen zomaar op straat komen te liggen. Alleen al in de afgelopen twee weken: 5 miljoen Gmail-accounts op straat, Apple’s celebgate waardoor iCloud data niet meer veilig is, en het lek bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid waardoor wachtwoorden en interne databases openbaar werden. Banken worden dagelijks overvallen, niet meer door mensen met bivakmutsen, maar door mensen met een laptop.

Door: AOG School of Management op 16 september 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

Het is niet gemakkelijk je voor te stellen dat er in de biologie onderzoekers zijn die van mening verschillen over de waarde van Darwins evolutietheorie. In de biologie heb je geen ‘linkse’ onderzoekers die voor de evolutietheorie zijn en ‘rechtse’ onderzoekers die er tegen zijn. Of omgekeerd.

Door: René ten Bos op 7 september 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

De economie staat onder druk, niet alleen als wetenschap, maar ook als alledaagse praktijk. Als wetenschap krijgt de economie kritiek omdat zij een onduidelijke empirie heeft, slecht zou zijn in het voorspellen van crises, te wiskundig is geworden om de burgers nog aan te spreken en, last but not least, uitgaat van onhoudbare vooronderstellingen over menselijk gedrag. Als praktisch systeem staat zij onder druk, omdat er steeds meer vragen worden gesteld over de instituten die het kapitalisme draaiende moeten houden. Deze vragen rijzen niet alleen over het concrete gedrag van bepaalde ondernemingen en hun managers, maar ook over de nog veel minder doorzichtige ontwikkelingen op financiële markten.

Door: René ten Bos op 27 augustus 2014
roland-van-kralingen

Om nieuwe segmenten te kunnen ontwikkelen en bestaande steeds weer te innoveren is een sterke verbondenheid met de context – met de Zeitgeist – onontbeerlijk. Dat betekent dat u op de hoogte bent van maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving, sociaal-politieke stromingen en technologische ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

Door: Roland van Kralingen op 22 augustus 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

Wat hebben olie- en gaswinning, mijnbouw en de handel in edelmetalen met de hedendaagse voetballerij van doen? Op het eerste gezicht niet veel, maar wie een blik werpt op de websites van sommige investeringsmaatschappijen leert al snel dat de belangstelling voor de ‘klassieke’ grondstoffen van de kapitalistische industrie opvallend vaak gepaard gaat aan een even grote belangstelling voor voetbaltalent. Op zich is dat niet verbazingwekkend.

Door: René ten Bos op 20 augustus 2014