Eric Buffinga

Een viertal bewegingen zorgen voor het disruptieve karakter van dit tijdperk: technologisering, economische structuurcrisis, veranderend gedrag van mensen en veranderend bestuur. Deze bewegingen zullen significante impact hebben op de wijze waarop we naar arbeid gaan kijken en hoe HR daar mee om zal moeten gaan. Er ligt een cruciale rol voor HR als verbindende factor om creativiteit en ondernemerschap te stimuleren in de participatiemaatschappij.

Door: AOG School of Management op 20 november 2014
Opleiding Meesterschap in adviseren Paul Kloosterboer

Samen met Wim van der Putten*, hoogleraar biodiversiteit, maak ik een lange boswandeling. Al struinend vraag ik hem honderduit over bodemecologie, zijn specialiteit. Niet toevallig, want de wereld van organiseren en veranderen is ook een ecologie, dus ik ben benieuwd wat ik van hem kan leren.

Door: Paul Kloosterboer op 6 november 2014
strategisch denken opleiding Strategisch Leiderschap Aime Heene

Wie vandaag strategische beslissingen moet nemen heeft in toenemende mate de indruk dat de omgeving waarin de onderneming zich beweegt in een steeds sneller tempo en steeds meer onvoorspelbaar verandert. En dat maakt het nemen van strategische beslissingen boeiend en uitdagend. Hierbij 3 opdrachten voor de strategische manager om strategische beslissingen met meer trefzekerheid te nemen.

Door: AOG School of Management op 5 november 2014
Kerndocent opleiding Public Strategy Course Heinrich Winter

Binnen de publieke sector is het leggen van ‘verbindingen’ een steeds vaker aangeroepen ambitie. Veel overheidsorganisaties verbinden zich met de buitenwereld tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen zoals het streven naar een ‘compacte rijksdienst’, het versterken van de economie en het stimuleren van de participatiemaatschappij. Verbinding lijkt een inspirerend mantra te zijn en een toverformule om ingewikkelde vraagstukken te bezweren. Maar wat betekent verbinding in deze context precies en zijn overheidsorganisaties, burgers, bedrijven en instellingen eigenlijk wel goed met elkaar verbonden? Zijn ze in staat om effectief en duurzaam met elkaar samen te werken?

Door: AOG School of Management op 4 november 2014
Ian Muller

Leiderschap, een centraal thema in veel van de programma’s en leergangen van AOG School of Management. Daarbij gaat het vaak om de beweging die door de deelnemers aan die porgramma’s wordt ingezet. Hun persoonlijke ontwikkeling, al dan niet in verband met de transitie van hun organisatie. Maar wat gebeurt er wanneer het hele speelveld opeens onderdeel is van de transitie? Je denkt dat je aan het schaken bent en opeens blijkt de computer waartegen je in het strijdperk treedt, niet te denken in schaakzetten en koningsmat.

Door: AOG School of Management op 31 oktober 2014
Hans_Junggeburt

Binnen de bestaande sociaal-economische verhoudingen zijn organisaties voornamelijk arbeidsorganisaties geworden waarbinnen (HR)management, regels, instituties en medezeggenschap het winnen van creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en klantgerichtheid.

Door: AOG School of Management op 26 oktober 2014
Bram Brouwer

Mensen in organisaties zijn geïntrigeerd door gedrag van mensen binnen hun organisaties. Hoe graag willen we niet een ander begrijpen, sturen, coachen, begeleiden of misschien zelfs wel terecht wijzen. De noodzaak om dit te willen komt vaak voort uit de wens, of de opdracht, om beter te leiden of slimmer samen te werken. In bijvoorbeeld een transitieproces. Of bij een project- of taakuitvoering. Het succes of zelfs het voortbestaan van een organisatie hangt er wel eens van af.

Door: AOG School of Management op 24 oktober 2014
strategisch denken opleiding Strategisch Leiderschap Leen de Waal

Ook al lijkt media-storm rondom de crises inmiddels behoorlijk geluwd te zijn, heeft het er in ons dagelijks organisatieleven nog alle schijn van dat we nog steeds met de (gevolgen van) de opeenvolgende crises, die allen hun oorsprong op de een of andere manier in het economische domein van de samenleving lijken te vinden, geconfronteerd worden. In dat licht heeft het er alle schijn van dat uiteindelijk een (versnelde?) herdefiniëring van de maatschappelijke, economische context aan de orde is, dat is immers precies wat een crisis inhoudt. De bestaande spelregels om de context te duiden lijken geen soelaas meer te bieden.

Door: AOG School of Management op 16 oktober 2014
roland-van-kralingen

Er zijn twee hoofdwegen die tot marktleiderschap leiden: creëer een nieuw succesvol marktsegment of wees de leidende innovator in een bestaand marktsegment. Meer smaken zijn er niet. Maar wat is de beste weg? Geen van beide strategieën is superieur. Daarom typeren we het bekende managementboek “De Blue Ocean Strategy” als ronduit kortzichtig. Daarin wordt immers gesteld, dat het beter is talent en middelen in te zetten op de ontwikkeling van een nieuw marktsegment (een Blue Ocean) dan op de innovatie van een bestaand marktsegment (een Red Ocean). Het devies van dit boek is: mijd de Red Ocean. Daar immers is een bloedige strijd gaande tussen concurrenten. Omzeil die strijd en creëer een nieuw segment. Helaas……. was het maar zo simpel.

Door: Roland van Kralingen op 15 oktober 2014
Harry Paul

Paardenvlees in de lasagne, illegale antibiotica in kippenvlees, salmonella in de zalm, poepbacteriën in rundvlees: de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) haalt geregeld de media in de strijd tegen onder meer voedselfraude. Aan het hoofd sinds begin 2013 staat Harry Paul (53), door de wol geverfd als topambtenaar bij een reeks van ministeries. Afgelopen jaar volgden alle leidinggevenden van de NVWA een intensief incompany opleidingstraject van AOG School of Management. Paul: “Na de fusie wilden we de leidinggevenden op één lijn brengen en op een hoger niveau. Dat was spannend, maar het is gelukt.”

Door: AOG School of Management op 9 oktober 2014