Ian Muller

Leiderschap, een centraal thema in veel van de programma’s en leergangen van AOG School of Management. Daarbij gaat het vaak om de beweging die door de deelnemers aan die porgramma’s wordt ingezet. Hun persoonlijke ontwikkeling, al dan niet in verband met de transitie van hun organisatie. Maar wat gebeurt er wanneer het hele speelveld opeens onderdeel is van de transitie? Je denkt dat je aan het schaken bent en opeens blijkt de computer waartegen je in het strijdperk treedt, niet te denken in schaakzetten en koningsmat.

Door: AOG School of Management op 31 oktober 2014
Hans_Junggeburt

Binnen de bestaande sociaal-economische verhoudingen zijn organisaties voornamelijk arbeidsorganisaties geworden waarbinnen (HR)management, regels, instituties en medezeggenschap het winnen van creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en klantgerichtheid.

Door: AOG School of Management op 26 oktober 2014
Bram Brouwer

Mensen in organisaties zijn geïntrigeerd door gedrag van mensen binnen hun organisaties. Hoe graag willen we niet een ander begrijpen, sturen, coachen, begeleiden of misschien zelfs wel terecht wijzen. De noodzaak om dit te willen komt vaak voort uit de wens, of de opdracht, om beter te leiden of slimmer samen te werken. In bijvoorbeeld een transitieproces. Of bij een project- of taakuitvoering. Het succes of zelfs het voortbestaan van een organisatie hangt er wel eens van af.

Door: AOG School of Management op 24 oktober 2014
strategisch denken opleiding Strategisch Leiderschap Leen de Waal

Ook al lijkt media-storm rondom de crises inmiddels behoorlijk geluwd te zijn, heeft het er in ons dagelijks organisatieleven nog alle schijn van dat we nog steeds met de (gevolgen van) de opeenvolgende crises, die allen hun oorsprong op de een of andere manier in het economische domein van de samenleving lijken te vinden, geconfronteerd worden. In dat licht heeft het er alle schijn van dat uiteindelijk een (versnelde?) herdefiniëring van de maatschappelijke, economische context aan de orde is, dat is immers precies wat een crisis inhoudt. De bestaande spelregels om de context te duiden lijken geen soelaas meer te bieden.

Door: AOG School of Management op 16 oktober 2014
roland-van-kralingen

Er zijn twee hoofdwegen die tot marktleiderschap leiden: creëer een nieuw succesvol marktsegment of wees de leidende innovator in een bestaand marktsegment. Meer smaken zijn er niet. Maar wat is de beste weg? Geen van beide strategieën is superieur. Daarom typeren we het bekende managementboek “De Blue Ocean Strategy” als ronduit kortzichtig. Daarin wordt immers gesteld, dat het beter is talent en middelen in te zetten op de ontwikkeling van een nieuw marktsegment (een Blue Ocean) dan op de innovatie van een bestaand marktsegment (een Red Ocean). Het devies van dit boek is: mijd de Red Ocean. Daar immers is een bloedige strijd gaande tussen concurrenten. Omzeil die strijd en creëer een nieuw segment. Helaas……. was het maar zo simpel.

Door: Roland van Kralingen op 15 oktober 2014
Harry Paul

Paardenvlees in de lasagne, illegale antibiotica in kippenvlees, salmonella in de zalm, poepbacteriën in rundvlees: de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) haalt geregeld de media in de strijd tegen onder meer voedselfraude. Aan het hoofd sinds begin 2013 staat Harry Paul (53), door de wol geverfd als topambtenaar bij een reeks van ministeries. Afgelopen jaar volgden alle leidinggevenden van de NVWA een intensief incompany opleidingstraject van AOG School of Management. Paul: “Na de fusie wilden we de leidinggevenden op één lijn brengen en op een hoger niveau. Dat was spannend, maar het is gelukt.”

Door: AOG School of Management op 9 oktober 2014
klantstrategie opleiding Klantstrateeg Janny Hoekstra

Klanten zijn op zoek naar het versterken van het gevoel van eigenwaarde en eist dat de aanbieder luistert en geen vragen stelt. Hierbij is Relational Intelligence nodig, echter niet elke organisatie weet hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Door: AOG School of Management op 7 oktober 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

We leven in een tijd waarin het onverwachte en het onvoorstelbare steeds vaker een kans krijgen. Niet alleen zien we dat in deze dagen op voetbalvelden gebeuren, maar ook in politiek, wetenschap en samenleving. Het is niet moeilijk hiervan voorbeelden te geven.

Door: René ten Bos op 28 september 2014
Ian Muller

In het kader van Prinsjesdag 2014 sprak Marga Hoek, bestuursvoorzitter van Het Groene Brein, haar alternatieve troonrede op ondernemen en ondernemerschap uit. Business as unusual, zoals Hoek het noemt, “vraagt om disruptieve veranderingen: werkelijk innovatieve technologie en vernieuwende businessmodellen.”

Door: AOG School of Management op 23 september 2014
Opleiding Talent en Organisatieontwikkeling Michiel Schoemaker

Veel managers worstelen met de balans tussen sturen en loslaten. Aan de ene kant dwingt de economische situatie organisaties tot strak sturen op kosten en opbrengsten. Instrumenten om de performance van mensen te sturen zijn talrijk, net als de mogelijkheden om de inzet en prestatie van medewerkers te monitoren. Aan de andere kant is er het inzicht dat mensen in organisaties regelruimte moeten hebben en dat talenten van medewerkers het best tot hun recht komen in een context van vertrouwen en verbinding. Teamwork, zelfsturing en werken met sociaal kapitaal zijn hier de (nieuwe) trefwoorden.

Door: Michiel Schoemaker op 23 september 2014