Opleiding Talent en Organisatieontwikkeling Michiel Schoemaker

Werken. Kan het anders, beter? Zonder al teveel regels? In rollen die uitdagend zijn? Met leiders die medewerkers vertrouwen, en andersom? Waar het onderscheid tussen leider en medewerker misschien niet eens meer bestaat? In organisaties die zichzelf continu ontwikkelen? En waar mensen volop waardering krijgen? Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek en op de website www.anderswerken.eu. Verhalen verteld door ondernemers, wetenschappers, studenten, directeuren, HR-adviseurs, vakbondsbestuurders, werknemers en zelfstandigen. Michiel Schoemaker, kerndocent van de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling schreef een brief.

Door: AOG School of Management op 17 december 2014
Opleiding Meesterschap in adviseren Paul Kloosterboer

Herkent u dit? Een hooggeplaatste manager of directeur wil u als intern adviseur of professional inschakelen voor een klus. Er moet een verbetering tot stand komen in de organisatie op uw vakgebied. Maar daarover leven intern ook allerlei gevoelens. Paul Kloosterboer, kerndocent van de leergang Meesterschap in adviseren schreef hier een blog over.

Door: Paul Kloosterboer op 17 december 2014
Merkmanagement opleiding Andy Mosmans

13 november jl. is alweer de 35e editie van de leergang Merkmanagement gestart. Een leergang vol enthousiaste marketingprofessionals die graag aan de slag gaan met hun visie op merkmanagement en de positie hiervan binnen hun eigen organisatie. Kerndocent Andy Mosmans is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit programma, samen met programma-adviseur en docent Roland van Kralingen en Wim van der Pol. Wij vroegen kerndocent Andy Mosmans naar zijn visie op de leergang en de toekomst.

Door: AOG School of Management op 24 november 2014
Eric Buffinga

Een viertal bewegingen zorgen voor het disruptieve karakter van dit tijdperk: technologisering, economische structuurcrisis, veranderend gedrag van mensen en veranderend bestuur. Deze bewegingen zullen significante impact hebben op de wijze waarop we naar arbeid gaan kijken en hoe HR daar mee om zal moeten gaan. Er ligt een cruciale rol voor HR als verbindende factor om creativiteit en ondernemerschap te stimuleren in de participatiemaatschappij.

Door: AOG School of Management op 20 november 2014
Opleiding Meesterschap in adviseren Paul Kloosterboer

Samen met Wim van der Putten*, hoogleraar biodiversiteit, maak ik een lange boswandeling. Al struinend vraag ik hem honderduit over bodemecologie, zijn specialiteit. Niet toevallig, want de wereld van organiseren en veranderen is ook een ecologie, dus ik ben benieuwd wat ik van hem kan leren.

Door: Paul Kloosterboer op 6 november 2014
strategisch denken opleiding Strategisch Leiderschap Aime Heene

Wie vandaag strategische beslissingen moet nemen heeft in toenemende mate de indruk dat de omgeving waarin de onderneming zich beweegt in een steeds sneller tempo en steeds meer onvoorspelbaar verandert. En dat maakt het nemen van strategische beslissingen boeiend en uitdagend. Hierbij 3 opdrachten voor de strategische manager om strategische beslissingen met meer trefzekerheid te nemen.

Door: AOG School of Management op 5 november 2014
Kerndocent opleiding Public Strategy Course Heinrich Winter

Binnen de publieke sector is het leggen van ‘verbindingen’ een steeds vaker aangeroepen ambitie. Veel overheidsorganisaties verbinden zich met de buitenwereld tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen zoals het streven naar een ‘compacte rijksdienst’, het versterken van de economie en het stimuleren van de participatiemaatschappij. Verbinding lijkt een inspirerend mantra te zijn en een toverformule om ingewikkelde vraagstukken te bezweren. Maar wat betekent verbinding in deze context precies en zijn overheidsorganisaties, burgers, bedrijven en instellingen eigenlijk wel goed met elkaar verbonden? Zijn ze in staat om effectief en duurzaam met elkaar samen te werken?

Door: AOG School of Management op 4 november 2014
Ian Muller

Leiderschap, een centraal thema in veel van de programma’s en leergangen van AOG School of Management. Daarbij gaat het vaak om de beweging die door de deelnemers aan die porgramma’s wordt ingezet. Hun persoonlijke ontwikkeling, al dan niet in verband met de transitie van hun organisatie. Maar wat gebeurt er wanneer het hele speelveld opeens onderdeel is van de transitie? Je denkt dat je aan het schaken bent en opeens blijkt de computer waartegen je in het strijdperk treedt, niet te denken in schaakzetten en koningsmat.

Door: AOG School of Management op 31 oktober 2014
Hans_Junggeburt

Binnen de bestaande sociaal-economische verhoudingen zijn organisaties voornamelijk arbeidsorganisaties geworden waarbinnen (HR)management, regels, instituties en medezeggenschap het winnen van creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en klantgerichtheid.

Door: AOG School of Management op 26 oktober 2014
Bram Brouwer

Mensen in organisaties zijn geïntrigeerd door gedrag van mensen binnen hun organisaties. Hoe graag willen we niet een ander begrijpen, sturen, coachen, begeleiden of misschien zelfs wel terecht wijzen. De noodzaak om dit te willen komt vaak voort uit de wens, of de opdracht, om beter te leiden of slimmer samen te werken. In bijvoorbeeld een transitieproces. Of bij een project- of taakuitvoering. Het succes of zelfs het voortbestaan van een organisatie hangt er wel eens van af.

Door: AOG School of Management op 24 oktober 2014