identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

De economie staat onder druk, niet alleen als wetenschap, maar ook als alledaagse praktijk. Als wetenschap krijgt de economie kritiek omdat zij een onduidelijke empirie heeft, slecht zou zijn in het voorspellen van crises, te wiskundig is geworden om de burgers nog aan te spreken en, last but not least, uitgaat van onhoudbare vooronderstellingen over menselijk gedrag. Als praktisch systeem staat zij onder druk, omdat er steeds meer vragen worden gesteld over de instituten die het kapitalisme draaiende moeten houden. Deze vragen rijzen niet alleen over het concrete gedrag van bepaalde ondernemingen en hun managers, maar ook over de nog veel minder doorzichtige ontwikkelingen op financiële markten.

Door: René ten Bos op 27 augustus 2014
roland-van-kralingen

Om nieuwe segmenten te kunnen ontwikkelen en bestaande steeds weer te innoveren is een sterke verbondenheid met de context – met de Zeitgeist – onontbeerlijk. Dat betekent dat u op de hoogte bent van maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving, sociaal-politieke stromingen en technologische ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

Door: Roland van Kralingen op 22 augustus 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

Wat hebben olie- en gaswinning, mijnbouw en de handel in edelmetalen met de hedendaagse voetballerij van doen? Op het eerste gezicht niet veel, maar wie een blik werpt op de websites van sommige investeringsmaatschappijen leert al snel dat de belangstelling voor de ‘klassieke’ grondstoffen van de kapitalistische industrie opvallend vaak gepaard gaat aan een even grote belangstelling voor voetbaltalent. Op zich is dat niet verbazingwekkend.

Door: René ten Bos op 20 augustus 2014
Veranermanagement Opleiding Verandermanagement Marco de Witte

Zomer 2014. In Amsterdam wisselen warme en zonnige periode zich af met hoosbuien. Maar terwijl ik kon zwemmen in de straat genieten anderen weer van de zon en het mooie weer verderop. It is the location stupid! Tijdens de rustiger zomermaanden is er meer tijd voor het opdoen van nieuwe inspiratie (veel lezen!) en bezinning. Waar ga ik mij de komende zes maanden mee bezighouden? Veranderkundig weet ik immers dat lange termijn doelen mij niet zo snel daadwerkelijk in beweging zetten. En rond de kerst is er trouwens vanzelf weer een natuurlijke periode van bezinning.

Door: Marco de Witte op 19 augustus 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

Uit de website van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), dat ooit op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werd opgericht, blijkt dat men er goed heeft nagedacht over integriteit. We lezen er namelijk dat de geleerden het niet eens zijn over de vraag wat dit concept precies betekent. Daarom ziet men er vanaf de meest voor de hand liggende vraag – wat is integriteit eigenlijk? – te beantwoorden.

Door: René ten Bos op 17 augustus 2014
Michiel_Nannen

Veel van de academische opleidingen bij AOG School of Management benaderen het leiderschap vanuit cognitie en vaardigheden. Bij het nieuwe programma Persoonlijk Leiderschap, staat de vraag centraal wie je zelf bent en hoe je persoonlijk in elkaar steekt. Voor veel professionals en managers een unieke mogelijkheid om hun leiderschap een nieuwe dimensie te geven.

Door: AOG School of Management op 12 augustus 2014
klantstrategie opleiding Klantstrateeg Peter Verhoef

Een klant doctrine zou je kunnen omschrijven als een set principes, die leidend zijn bij het bepalen van de klantstrategie en uitvoering daarvan. Het voordeel van het werken met dit soort doctrines is dat het duidelijkheid geeft. Bovendien zorgt het voor continuïteit in plaats van steeds meer maar nieuwe ad-hoc beslissingen te nemen. Is dit een garantie voor eens superieure marketing prestatie?

Door: Peter Verhoef op 8 augustus 2014
identiteit opleiding Organisatie Zingeving en Ethiek René ten Bos

Voor aanhangers van duurzaamheid is niets zo onvoorstelbaar als iemand die zegt een tegenstander te zijn. Iemand die niet over zijn schaduw wil heenstappen en weigert na te denken over het leven van toekomstige generaties op de planeet, plaatst zich volgens hen buiten de rationele orde.

Door: René ten Bos op 7 augustus 2014
Jelle Bouma

Stel, dat bedrijven precies zouden weten wat elke klant wenst. Dan zouden ze daarop kunnen inspelen met persoonlijke aanbiedingen. Zonder opdringerigheid, want wie de klant tegen zich in het harnas jaagt verliest marktaandeel. Nooit meer reclames waarop ik als consument niet zit te wachten. Altijd relevante boodschappen van meerdere leveranciers die mogen worden vergeleken op een zelf gewenst moment. Voor bedrijven is dit ook aanlokkelijk, want het bespaart reclamekosten bij kijkers die nooit kopen.

Door: Jelle Bouma op 5 augustus 2014
Merkmanagement opleiding Andy Mosmans

De laatste tijd word ik nogal eens gevraagd om een verhaal te houden over de laatste ontwikkelingen in branding. Ik ontwikkelde zodoende de presentatie ‘what’s trending in branding’ en in dit artikel licht ik een tipje van de sluier. Over merken en hoe zij moeten en kunnen innoveren.

Door: Andy Mosmans op 1 augustus 2014