AOG_school_of_management

Bedrijfskunde, een breed en veelomvattend begrip. Het kent vele disciplines en gebruikt inzichten uit bijvoorbeeld economie, psychologie en sociologie. Om de strategie en organisatie van bedrijven te doorgronden en te veranderen is kennis in Bedrijfskunde van groot belang. Twee alumni van de Master of Science Bedrijfskunde bundelden hun krachten in hun organisatie adviesbureau waarin zij zich richten op leiderschap en management. Vanuit hun praktijk gaan Roland de Groot en Michel Kolman in dit blog in op hun aanpak waarin zij werken met een basiskader.

Door: AOG School of Management op 22 april 2014
Stefan Schonberger

Bij het begrip innovatie wordt vaak gedacht aan ‘de invoering van een nieuwigheid’, zoals ook Van Dale de betekenis van het begrip innovatie omschrijft. Wanneer je mensen bijvoorbeeld vraagt naar de belangrijkste innovaties van de afgelopen 50 jaar, denkt men veelal aan concrete producten gebaseerd op baanbrekende nieuwe technologie, zoals de televisie, computer, vliegtuig, mobiele telefonie etc. De focus ligt daarbij dus op de output van het innovatieproces. Een innovatie is een succes als het commercieel wordt geëxploiteerd; dat wil zeggen naar de markt wordt gebracht en in de praktijk leidt tot een substantiële verandering van gedrag.

Door: AOG School of Management op 18 april 2014

AOG School of Management heeft alumni in een grote waaier van vakgebieden. Van HR tot marketing. Van facilitair management tot veranderkunde. En van strategie tot leiderschap. De kracht van het merk AOG School of Management komt ten diepste tot uiting …

Door: AOG School of Management op 16 april 2014
Opleiding Leiderschap in Duurzaamheid Helmut Kaltenbrunner

Samen met AOG School of Management heeft Helmut Kaltenbrunner (1946) de nieuwe leergang Leiderschap in Duurzaamheid opgezet. Een leergang waarin hij alles kwijt kan wat hem al tientallen jaren op dit gebied bezighoudt. Zijn doel: mensen helpen echt werk te maken van duurzaamheid binnen de eigen organisatie. “Hoe vaak komt het niet voor dat je met open mond luistert naar een geweldige TED-lezing over duurzaamheid? Dan kom je thuis en wil je aan de slag, maar hoe doe je dat? Ik wil mensen helpen deze leemte tussen visie en praktijk op te vullen.”

Door: AOG School of Management op 15 april 2014
opleiding HR opleiding HR-Strateeg Janka Stoker

Hoe word je een krachtig leider? Is er verschil in leiderschap tussen ondernemers en managers? Zijn er voldoende vrouwelijke leiders in de bedrijven en instellingen in het Noorden? Is er een soort toverformule om een betere leider te worden?

Door: AOG School of Management op 15 april 2014
Opleiding Psychologie in Organisaties Max Wildschut

Waarom de beste resultaten van het beste team komen, niet de beste mensen. En hoe beloning slimme teams dom kan maken. Lange tijd stond prestatie gelijk aan mankracht. Aan de lopende band doen tien productiewerkers samen tien keer zoveel dan een enkele productiewerker alleen. Je kunt zo eenvoudig berekenen hoeveel mensen je nodig hebt om een klus te klaren. Werk is tegenwoordig echter vooral kenniswerk. In een moderne organisatie gaan teams gezamenlijk complexe problemen te lijf. Hoe effectief ze dat doen wordt niet bepaald door mankracht, maar door samenwerking.

Door: Max Wildschut op 11 april 2014
Jaap_Dijkgraaf100

‘Goed rentmeesterschap is een opdracht’. Het is de missie van DWA Installatie- en Energieadvies, waarvan Jaap Dijkgraaf (49) algemeen directeur is. Alles staat er in het teken van duurzaamheid, in het eigen bedrijf en bij de opdrachtgever. “Die zingeving in m’n werk vind ik heel mooi.”

Door: AOG School of Management op 10 april 2014
Programmamanagement Dirk Jan de Bruijn

Een blog van Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker bij de overheid en redactielid van ManagementSite.nl, waarin op een frisse en positieve manier een kijkje wordt gegeven in de overheidskeuken. Lees in het blog over de stappen die de overheid zet om de ambitie voor 2017 waar te maken, dat burgers/ ondernemers in 2017 digitaal zaken moeten kunnen doen met de overheid.

Door: Dirk-Jan de Bruijn op 8 april 2014
Kerndocent opleiding Public Strategy Course Heinrich Winter

Prof. dr. Heinrich Winter De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart hebben grote verschuivingen in de lokale politieke verhoudingen teweeg gebracht. Het beeld is – kort samengevat – dat in de grotere gemeenten D66 grote winst heeft geboekt, terwijl in …

Door: Heinrich Winter op 2 april 2014
Merkmanagement opleiding Andy Mosmans

Als, zoals in The Cluetrain Manifesto wordt gesteld, markten tegenwoordig ‘conversaties’ zijn, kunnen we merken zien als de ‘verhalen’ die worden gedeeld. Deze visie wordt op een zeer interessante manier verkondigd in het boek Brand Society. Het werd m …

Door: Andy Mosmans op 7 maart 2014